PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Nadajesz się na żołnierza? Prezydent Gdańska i wojewoda prowadzą kwalifikację wojskową

Nadajesz się na żołnierza? Prezydent Gdańska i wojewoda prowadzą kwalifikację wojskową
Od września do listopada br. około 2500 młodych mieszkańców, ale także mieszkanek, Gdańska ma stawić się przed wojskową komisją lekarską. Wraca obowiązek zasadniczej służby wojskowej? Oczywiście, że nie - polska Armia jest nadal zawodowa. Chodzi o dopełnienie procedury, która wykonywana jest co roku i ma kluczowe znaczenie dla polityki obronności naszego kraju.
Prawda jest taka, że jeśli ktoś chce zostać żołnierzem, musi być młody i mieć końskie zdrowie. Nz. kompania reprezentacyjna Marynarki Wojennej RP we wrześniu 2019 r., podczas gdańskich obchodów rocznicy utworzenia Szarych Szeregów i powołania Polskiego Państwa Podziemnego
Prawda jest taka, że jeśli ktoś chce zostać żołnierzem, musi być młody i mieć końskie zdrowie. Nz. kompania reprezentacyjna Marynarki Wojennej RP we wrześniu 2019 r., podczas gdańskich obchodów rocznicy utworzenia Szarych Szeregów i powołania Polskiego Państwa Podziemnego
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Działania związane z kwalifikacją wojskową mieszkańców prowadzone są na zlecenie rządu przez prezydenta Miasta Gdańska i wojewodę, we współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień. Wojewoda powołuje komisje lekarskie i obwieszcza kwalifikację lekarską. Do prezydenta miasta należy m.in. wysłanie do poszczególnych mieszkańców imiennych wezwań do stawienia się przed komisją lekarską. W tym roku dotyczy to całego rocznika 2002, a także osób z roczników 1997-2001, które nie stawiły się wcześniej. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 244

- Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe - mówi Krzysztof Pałkowski, kierownik Referatu Spraw Wojskowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMG. - Władze państwa muszą dysponować wiedzą, jakie są w kraju zasoby kadrowe w zakresie obronności. W Wojsku Polskim obowiązują cztery kategorie zdrowotne. Jeśli ktoś chce zostać żołnierzem, musi należeć do najwyższej kategorii zdrowotnej “A”, bez tego nie ma szans na podpisanie zawodowego kontraktu z Armią.

 

Kategorie zdrowotne w Wojsku Polskim:

 • A - zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59 ustawy o powszechnym obowiązku obrony, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej
 • B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju
 • D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej
 • E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojnyKOMUNIKAT DOTYCZĄCY KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ 2021

 

Pragniemy poinformować, że kwalifikacja wojskowa na terenie miasta Gdańska przeprowadzona zostanie w okresie od 7 września do 3 listopada 2021 r., codziennie z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godz. od 8.00 do 12.30. 

Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 244 - tel. (58) 520-68-68 czynny od 7 września br. 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają: 

 

 1. Mężczyźni zameldowani na terenie miasta Gdańska na pobyt stały lub czasowy powyżej trzech miesięcy, urodzeni w 2002 r. 
 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie zgłosili się jeszcze do kwalifikacji wojskowej i nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 
 3. Osoby urodzone w latach 2000-2001, które: 
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy o powszechnym obowiązku obrony R.P. wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. 
 1. Kobiety urodzone w latach 1997-2002, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych, weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych lub ukończyły już te szkoły i są zameldowane na terenie miasta Gdańska na pobyt stały lub czasowy powyżej trzech miesięcy. Kobiety przyjmowane będą 2 listopada 2021 r. 

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny przedstawić: 

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości 
 • posiadaną dokumentację medyczną w przypadku chorób przewlekłych 
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm bez nakrycia głowy
 • dokument potwierdzający poziom wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły) lub pobieranie nauki (zaświadczenie ze szkoły) 

 

Jednocześnie informujemy, że do każdej z wyżej wymienionych kategorii osób wysłane zostało listem poleconym wezwanie imienne. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób, o których mowa od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w określonym wyżej terminie. 

Osoby, które bez usprawiedliwionych powodów nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności - art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021r. poz. 372). Zastosowanie powyższych sankcji może być poprzedzone nałożeniem grzywny w celu przymuszenia albo wydaniem zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu przez Policję. 

Wszelkich informacji na temat kwalifikacji wojskowej udziela Referat Spraw Wojskowych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku tel. (58) 778-60-26 bądź 778-60-27, w godzinach pracy Urzędu.

oprac. RDwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl