PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Na Starym Chełmie powstanie Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom Sąsiedzki

Na Starym Chełmie powstanie Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom Sąsiedzki
Ogłoszono przetarg na przebudowę budynku przy ul. Styp-Rekowskiego (dawniej Buczka). W ramach Programu Rewitalizacji powstanie tam Dom Sąsiedzki i Centrum Wsparcia Rodziny.
W zakresie zadania znalazła się m.in. wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnej, wodociągowej i centralnego ogrzewania. Zmiany przejdzie także otoczenie budynku
W zakresie zadania znalazła się m.in. wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnej, wodociągowej i centralnego ogrzewania. Zmiany przejdzie także otoczenie budynku
fot. DRMG

 

W ramach projektu przewidziana jest przebudowa budynku oraz uporządkowanie ogrodu. Obecnie część obiektu nie jest użytkowana ze względu na zły stan techniczny. W zakresie zadania znalazła się m.in. wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnej, wodociągowej i centralnego ogrzewania. Budynek zostanie także docieplony i zyska nową elewację oraz nowe okna i drzwi. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przebudowane zostaną klatki schodowe, dzięki czemu możliwy będzie montaż windy. Ponadto od strony ogrodu pojawi się pochylnia ułatwiająca dostęp do budynku.

Zmiany przejdzie także otoczenie budynku. W planach jest zagospodarowanie ogrodu, które obejmie m.in. nasadzenia zieleni i kwiatów oraz montaż nowych ławek. Prace mają potrwać 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert planowane jest na 7 maja.

Głównym celem utworzenia Domu Sąsiedzkiego jest stworzenie miejsca dla realizacji różnych aktywności społeczności lokalnej. Budynek posiada bardzo dobrą lokalizację w centrum Starego Chełmu. Podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych mieszkańcy wielokrotnie wskazywali ten budynek jako przyszłą lokalizację obiektu służącego lokalnej społeczności. W planach jest utworzenie m.in. sali tanecznej, sali komputerowej i klubu dziecięcego. Z kolei Centrum Wsparcia Rodziny powstanie, by zapewnić wsparcie specjalistyczne młodzieży i młodym dorosłym, borykającym się z trudnościami w życiu codziennym. W budynku swoją siedzibę będzie miała również Rada Dzielnicy Chełm.

W ramach Programu Rewitalizacji w pobliżu budynku, trwają także prace związane z zagospodarowaniem skweru. Na placu przy ul. Styp-Rekowskiego powstaje nowy plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Mieszkańcy zyskają nowe alejki i oświetlenie. Prace zakończą się w II kwartale 2021 r.

Twierdza Wisłoujście - rewitalizacja. 15 mln zł pożyczki miejskiej dla Pomnika Historii RP


Program Rewitalizacji współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Objęte są nim cztery podobszary rewitalizacji: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto ze Starym Przedmieściem, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem.

Koordynatorem Programu Rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska. Poszczególne zadania w ramach programu oprócz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska realizują także Gdańskie Nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe oraz organizacje pozarządowe.

Nowe oblicze zabytków. Rewitalizacja kolejnych kamienic Dolnego Miasta

 

Aneta NiezgodaUrząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Aneta Niezgoda - najnowsze
Aneta NiezgodaUrząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Aneta Niezgoda - najnowsze