PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Na rzecz demokracji. Prezydent Gdańska wśród szefów europejskiej dyplomacji
Na rzecz demokracji. Prezydent Gdańska wśród szefów europejskiej dyplomacji
Prezydent Paweł Adamowicz przemawiał w Luksemburgu do ministrów spraw zagranicznych państw Partnerstwa Wschodniego. Reprezentował tam CORLEAP, czyli Konferencję Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego. Temat przemówienia: jak wzmocnić demokrację lokalną.

Prezydent Paweł Adamowicz podczas obrad w Luksemburgu (na zdjęciu - w centrum)
Prezydent Paweł Adamowicz podczas obrad w Luksemburgu (na zdjęciu - w centrum)
www.gdansk.pl

Spotkanie miało miejsce w Luksemburgu. w poniedziałek, 19 czerwca. Uczestniczyli w nim wszyscy szefowie dyplomacji państw Partnerstwa Wschodniego (ministrowie spraw zagranicznych poszczególnych krajów Unii Europejskiej oraz ministrowie spraw zagranicznych Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy).

Paweł Adamowicz mówił do zebranych o rekomendacjach CORLEAP, których celem są działania na rzecz budowy i wzmacniania demokracji lokalnej na obszarze Partnerstwa Wschodniego. Prezydent powołał się m.in. na inicjatywę Gdańska: "Dla przykładu moje miasto, wspólnie z ALDA (Europejskim Stowarzyszeniem na Recz Demokracji Lokalnej) jest w trakcie organizowania w ukraińskim mieście Mariupol tzw. Lokalnej Agendy Demokratyzacji. To biuro konsultacyjno-doradcze jest doskonałym i sprawdzonym już wielokrotnie instrumentem do inspirowania budowy lokalnych struktur obywatelskich".

Wspólna pamiątkowa fotografia. Federica Mogherini stoi w czerwonym żakiecie. Drugi na prawo od niej - Witold Waszczykowski. Paweł Adamowicz stoi w głębi (za nim jest flaga Gruzji, w kolorach białym i czerwonym)
Wspólna pamiątkowa fotografia. Federica Mogherini stoi w czerwonym żakiecie. Drugi na prawo od niej - Witold Waszczykowski. Paweł Adamowicz stoi w głębi (za nim jest flaga Gruzji, w kolorach białym i czerwonym)
www.gdansk.pl

TREŚĆ WYSTĄPIENIA PREZYDENTA ADAMOWICZA W LUKSEMBURGU:

Od 19 lat jestem prezydentem miasta Gdańska. Jako członek CORLEAP przygotowałem w 2016 roku raport pod tytułem „Rozwój aktywności obywatelskiej jako sposób na wzmocnienie demokracji lokalnej w krajach Partnerstwa Wschodniego”.

Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) stawia sobie za cel promowanie demokracji lokalnej, dobrych rządów zarówno na szczeblu Partnerstwa Wschodniego, jak i na szczeblu UE oraz zapewnia ramy instytucjonalne dla współpracy i wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie rozwoju terytorialnego oraz decentralizacji między Europejskim Komitetem Regionów a przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych z krajów partnerskich.

Przytoczę niektóre z głównych rekomendacji CORLEAP:

  • władze lokalne i regionalne mają najlepsze warunki, aby wspierać rozwój silnego społeczeństwa obywatelskiego i przyczynić się do demokratyzacji i modernizacji lokalnych społeczności
  • praca u podstaw jest decydująca dla udanego rozwoju demokracji lokalnej i reform w zakresie decentralizacji, zaś rozwój gospodarczy jest kluczowym aspektem w tym zakresie
  • skuteczność zaangażowania UE w działania Partnerstwa Wschodniego wymaga silniejszego zaangażowania społeczności lokalnych, które są coraz bardziej aktywne
  • trzeba lepiej dostosować istniejące unijne systemy finansowania, w szczególności TAIEX i projekty partnerstw, do potrzeb podmiotów lokalnych i regionalnych. Apeluje się do rządów krajowych, by ułatwiały rejestracje projektów
  • władze lokalne i regionalne powinny być zaangażowane w proces programowania nowych dwustronnych programów pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) na lata 2017–2020

Konkludując, chciałbym podkreślić znaczenie roli samorządów lokalnych z krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza tych z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, które powinny być bardziej zaangażowane w proces wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej w krajach Partnerstwa Wschodniego.

Dla przykładu moje miasto, wspólnie z ALDA (Europejskim Stowarzyszeniem na Rzecz Demokracji Lokalnej) jest w trakcie organizowania w ukraińskim mieście Mariupol tzw. Lokalnej Agendy Demokratyzacji. To biuro konsultacyjno-doradcze jest doskonałym i sprawdzonym już wielokrotnie instrumentem do inspirowania budowy lokalnych struktur obywatelskich.

Ponadto, chciałbym zwrócić uwagę, że w przyszłym roku na Białorusi dojdzie do wyborów samorządowych. Co oznacza, że powinniśmy zainicjować wsparcie procesu przygotowania demokratycznych kandydatów do rad miejskich oraz wdrożyć program niezbędny dla kreowania samorządu terytorialnego na Białorusi.

Jestem przekonany, że we współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi krajów UE oraz organizacji pozarządowymi i samorządami z krajów Partnerstwa Wschodniego drzemie wielki potencjał.

W spotkaniu uczestniczyła m.in. Federica Mogherini wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Był też szef polskiej dyplomacji, Witold Waszczykowski. 

CORLEAP to organizacja, której zadaniem jest promocja demokracji lokalnej, dobrych praktyk w zarządzaniu zarówno na szczeblu Partnerstwa Wschodniego, jak i Unii Europejskiej, oraz tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i współpracy w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego. W 2016 roku prezydent na potrzeby prac CORLEAP przygotował raport „Rozwój aktywności obywatelskiej jako sposób na wzmocnienie demokracji lokalnej w krajach Partnerstwa Wschodniego”.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podczas przemówienia (obraz na telebimie w sali obrad)
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podczas przemówienia (obraz na telebimie w sali obrad)
www.gdansk.pl

Stowarzyszenie ALDA, założone w 1999 z inicjatywy Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, to organizacja promująca demokratyczne sprawowanie władzy na poziomie lokalnym przy aktywnym uczestnictwie społecznym. Aktualnie zrzesza ponad 190 członków z 35 krajów (w tym samorządy lokalne, związki międzygminne, organizacje pozarządowe). ALDA tworzy tzw. Lokalne Agencje Demokratyzacji (LDA). Obecnie jest ich 11 (większość na terytorium zachodnich Bałkanów). LDA wspomagają budowę lokalnych struktur obywatelskich w krajach Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Partnerstwa Wschodniego.

oprac. RDwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl