PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Na co przeznaczyć "dzielnicowy" budżet? Radni pytają mieszkańców i przygotowują projekty

Na co przeznaczyć "dzielnicowy" budżet? Radni pytają mieszkańców i przygotowują projekty
Od kilku tygodni radni 35 dzielnic pytają mieszkańców, czego im potrzeba i brakuje w ich najbliższej okolicy. Niektóre propozycje powtarzają się od kilku lat, w tym organizacja zajęć sportowych, są też i nowe pomysły. Kto jeszcze nie złożył swoich propozycji, a chciałby, powinien jak najszybciej skontaktować się z radnymi swojej dzielnicy.
Rady Dzielnic opracowują właśnie tegoroczne budżety
Rady Dzielnic opracowują właśnie tegoroczne budżety
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

Pieniądze z budżetów RD radni mogą wydawać m.in. na działania integracyjne, w tym organizację festynów dla mieszkańców, konkursów, imprez okazjonalnych, w tym sportowych, ale też na tzw. twarde inwestycje, w tym nowe ławki czy urządzenia na placach zabaw, siłowniach "pod chmurką" bądź też na modernizacje zaniedbanych terenów zielonych.

W poprzednich latach dużym zainteresowaniem cieszyły się bezpłatne zajęcia sportowe i fitness dla mieszkańców, finansowane także z budżetów RD. W niektórych dzielnicach część środków przeznaczana była też na dofinansowanie konkretnych projektów realizowanych w szkołach, bądź jednodniowe wycieczki poza miasto - dla dorosłych mieszkańców.

Swoje propozycje należy składać u poszczególnych Rad Dzielnic. Wszelkie kontakty, w tym adresy siedzib RD, znajdziecie Państwo w naszej "zakładce dzielnicowej". Z niektórymi Radami można się też skontaktować za pomocą portalu społecznościowego Facebook. 

Co istotne, konsultacje zakończyły Rady Dzielnic Chełm i Aniołki, które złożyły już gotowe projekty tegorocznego budżetu w biurze Rady Miasta Gdańska. Niektóre Rady planują z kolei w najbliższych dniach sesje, w trakcie których będą zatwierdzać projekty tegorocznych budżetów. Nie warto więc zwlekać, jeśli mają Państwo ciekawy pomysł, który można zrealizować w przestrzeni miejskiej.

Doświadczenia poprzednich lat pokazują, że radni gdańskich dzielnic przeznaczają zazwyczaj środki na podobne działania, a więc: w tych dzielnicach, gdzie większość terenów należy do spółdzielni mieszkaniowych, np. Piecki-Migowo i Żabianka, radni proponują tzw. wydatki miękkie, czyli głównie na organizację festynów, konkursów, imprez sportowych, itp. Natomiast w dzielnicach, gdzie znajduje się dużo terenów miejskich, radni stawiają na tzw. inwestycje twarde, w tym montaż kolejnych mebli miejskich czy zagospodarowanie jakiegoś terenu.

Dzięki decyzji Radnych Miasta Gdańska poprzedniej kadencji, budżety Rad Dzielnic w tej kadencji (rozpoczęła się ona w marcu 2019 r. - red.) zostały 3-krotnie zwiększone w porównaniu z poprzednimi latami.

 

                       Gdańskie Rady Dzielnic. Sprawdź, ile pieniędzy trafi do poszczególnych dzielnic

 

Na wysokość środków będących w dyspozycji Rad Dzielnic bardzo duży wpływ miała też frekwencja głosujących w wyborach radnych dzielnic - im więcej osób poszło do urn, tym więcej środków trafiało do konkretnych dzielnic: zgodnie z lokalnym prawem, jeżeli w wyborach wzięło udział mniej niż 14 proc. uprawnionych mieszkańców danej dzielnicy to Rada ma do wykorzystania na rzecz dzielnicy 12 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jeżeli frekwencja wyniosła od 14 do 16 proc. - wówczas jest to 15 zł "na głowę". Jeżeli w wyborach w danej dzielnicy uczestniczyło ponad 16 proc. mieszkańców, to Rada Dzielnicy ma do dyspozycji 18 zł na każdego mieszkańca.W rocznym budżecie Gdańska trzeba będzie zabezpieczać przez najbliższe pięć lat kwotę w wysokości co najmniej 7 mln złotych. Tyle, w sumie, wynoszą budżety w 35 dzielnicach.

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze