PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Muzeum na wynos, czyli edukacja bez wykluczeń

Muzeum na wynos, czyli edukacja bez wykluczeń
Do umówionej placówki przyjeżdżają animatorzy z replikami zabytków i używając interaktywnych narzędzi opowiadają na, wcześniej indywidualnie ustalony, temat - takie bezpłatne zajęcia przygotował Dział Edukacji Muzeum Gdańska dla osób, które nie mogę dotrzeć do placówki osobiście. Projekt potrwa do 19 grudnia 2019 roku.
Projekt „Muzeum na wynos” to zajęcia o szerokiej tematyce przygotowane głównie dla grup ośrodków opiekuńczych, szpitali, domów seniora, których podopieczni z różnych względów nie mogą przyjechać do muzeum, a przez to są zagrożeni wykluczeniem z powodów medycznych bądź technicznych
Projekt „Muzeum na wynos” to zajęcia dla grup ośrodków opiekuńczych, szpitali, domów seniora, których podopieczni z różnych względów nie mogą przyjechać do muzeum
Muzeum Gdańska

 

Zajęcia z cyklu „Muzeum na wynos” obejmują sze­ro­ką tema­tykę, a przygotowane głównie dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ściami w zakre­sie moto­rycz­nym, inte­lek­tu­al­nym i sen­su­al­nym, ale nie tylko. Oferta skierowana jest do grup zorganizowanych, tj. ośrodków opiekuńczo - wychowawczych, szpitali, domów seniora i wszystkich tych placówek, które nie mają możliwości odwiedzenia muzeum osobiście. 

- W trakcie zajęć popularyzujemy lokalne dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz z pasją i zaangażowaniem ułatwiamy dostęp do kultury – mówi Monika Kryger z Muzeum Gdańska. - Wybór poszczególnej lekcji i jej szczegółowy zakres ustalamy podczas rozmowy z opiekunem. To pomaga nam poznać potrzeby grupy i jej członków - ich upodobania, charakter oraz zainteresowania. Na podstawie tych informacji tak dopasowujemy narzędzia, aby dotrzeć do każdego z uczestników i stworzyć mu możliwość pełnego współuczestniczenia w zajęciach.

Z oferty mogą skorzystać wszystkie placówki opiekuńczo-wychowawcze z Gdańska, Trójmiasta oraz województwa pomorskiego, których podopieczni z różnych względów nie mogą przyjechać do muzeum, a przez to są zagrożeni wykluczeniem z powodów medycznych bądź technicznych. Posz­cze­gólne tematy lek­cji zostały dosto­so­wane do odpo­wied­nich zakre­sów wie­ko­wych oraz do zakresu i stopnia niepełnosprawności. 

- Możemy przyjechać do grupy przedszkolnej, uczniów szkoły podstawowej, licealistów, a nawet do Domu seniora - tłumaczy Monika Kryger z Muzeum Gdańska, kierownik Działu Edukacji.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie grupy zorganizowanej do Działu Edukacji Muzeum Gdańska. Tam specjalista pomoże wybrać temat spotkania i uzgod­ni ter­min przy­jazdu. Wszystkie informacje na temat projektu udziela Dział Edukacji pod numerem telefonu +48 789 449 685.

Zajęcia trwają pełną godzinę zegarową i są bezpłatne.

- Prowadzimy je już od początku czerwca i jak dotąd, spotkały się z bardzo dobrym odbiorem – przyznaje Kryger. – Dlatego chcielibyśmy dotrzeć do jeszcze większego grona, nie tylko dzieci i młodzieży, ale także seniorów.

Zajęcia prowadzone są przez dwóch animatorów w sposób interaktywny. Do umówionej placówki przyjeżdżają z replikami zabytków. Organizatorzy nie podają jednak tematów zajęć. Dlaczego?

- Jesteśmy wrażliwi i otwarci na potrzeby drugiego człowieka! Lekcje w ramach projektu Muzeum na wynos dostosowane są do potrzeb uczestników - przekonują.

 

Aldona Dybukwww.gdansk.plaldona.dybuk@gdansk.pl
Aldona Dybuk - najnowsze
Aldona Dybukwww.gdansk.plaldona.dybuk@gdansk.pl
Aldona Dybuk - najnowsze