PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.
Muzeum Gdańska porządkuje mury obronne Głównego Miasta po zimie
Muzeum Gdańska porządkuje mury obronne Głównego Miasta po zimie
We wtorek, 10 kwietnia, Muzeum Gdańska rozpoczęło prace przy pozostałościach średniowiecznych murów obronnych okalających Główne Miasto. Najpierw oszacowane zostaną koszty, następnie rozpoczną się prace porządkowe i zabezpieczające. To kolejny etap rozpoczętej w 2016 r. rekonstrukcji gdańskich fortyfikacji.

Średniowieczne mury przy ulicy Latarnianej w Gdańsku - stan na kwiecień 2018 r.
Średniowieczne mury przy ulicy Latarnianej w Gdańsku - stan na kwiecień 2018 r.
Fot. M. Kłos / Muzeum Gdańska

Przypomnijmy: w grudniu 2016 roku zakończył się pierwszy etap prac rekonstrukcyjnych pozostałości średniowiecznych murów obronnych Głównego Miasta.

- Gdańskie mury muszą zostać włączone w zabytkową przestrzeń miejską, wyeksponowane i przedstawione turystom jako nowy element na trasie zwiedzania, z ciekawie opowiedzianą historią zawartą w odpowiednio wkomponowanych albo towarzyszących im nośnikach. Rozważamy także iluminacje świetlne - tłumaczył Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska (wcześniej: Muzeum Historycznego Miasta Gdańska).

W ten sposób władze Muzeum Gdańska chciały powstrzymać akty wandalizmu wobec średniowiecznych pozostałości.

- Wyniki badań i przykłady miast europejskich mówią, że w atrakcyjnym, zabytkowym otoczeniu aktów dewastacji zabytków jest mniej, a wokół nich tworzą się nawet grupy ludzi troszczących się o dziedzictwo i jego bezpośrednie otoczenie - dodał dyrektor.

Rekonstrukcja się powiodła, i od końca 2016 r. mieszkańcy i turyści mogą przechadzać się wokół odnowionych pozostałości gdańskiego średniowiecza. To jednak nie koniec prac zaplanowanych przez Muzeum Gdańska, które przez kolejne lata będzie dbać o mury.

We wtorek, 10 kwietnia, 2018 r. władze i pracownicy placówki przystąpiły do oceny kosztów prac porządkowych i zabezpieczających odrestaurowany obiekt. Na pierwszy ogień poszły mury przy ulicy Latarnianej w Gdańsku.

- Po każdej zimie gdańskie, średniowieczne mury wymagają oceny stanu substancji zabytkowej - tłumaczy Ossowski. - Muzeum Gdańska opiekuje się w sumie 16. odcinkami zabytkowej konstrukcji - które wymagają izolacji przeciwwilgociowej, dezynfekcji, wzmocnienia, ratowania zachowanych fragmentów oryginalnych, uzupełnień i odpowiedniego zabezpieczenia.

Działania są elementem opracowanego w 2015 r. kompleksowego programu prac konserwatorskich dla wszystkich odcinków murów. Począwszy od 2016 r. Muzeum przeznacza na zabezpieczenia murów środki w wysokości ok. 60 tys. złotych rocznie. W niedalekiej przyszłości zostanie utworzony szczegółowy plan zagospodarowania obiektu i dalszych prac konserwatorskich, w oparciu o dane z konferencji naukowej, która odbyła się w ubiegłym roku.


Te widoki to już przeszłość. Dzięki pracom z grudnia 2016 r. gdańskie mury warowne doczekały się konserwacji
Te widoki to już przeszłość. Dzięki pracom z grudnia 2016 r. gdańskie mury warowne doczekały się konserwacji
Fot. A. Płotka / Muzeum Gdańska

Metryka gdańskich fortyfikacji sięga XIV w., gdy Zakon Krzyżacki fortyfikował na wzór zachodnio-europejski praktycznie każdy ważny punkt obronny na terenie swojego władztwa terytorialnego. W efekcie zmian, mury obiegały miasto z trzech stron: południowej, zachodniej i północnej (od strony wschodniej kompleks urbanistyczny otaczała naturalna fosa - Motława).

Mury, zwieńczone krenelażem, o wysokości najpierw 5m, a później 10m, co jakiś czas wzbogacone w odstępach prostokątnymi basztami, stanowiły tzw. mur wysoki. Nieco później dobudowano jeszcze od strony południowej i zachodniej tzw. mur niski.

Niestety, już w XVI wieku,z uwagi na zmiany w architekturze obronnej, stare mury warowne straciły na znaczeniu. Rozpoczęła się ich powolna likwidacja, która trwała aż do II wojny światowej. W wyniku działań wojennych ich znaczna część uległa zniszczeniu.Agata Olszewskawww.gdansk.plagata.olszewska@gdansk.pl
Agata Olszewska - najnowsze
Agata Olszewskawww.gdansk.plagata.olszewska@gdansk.pl
Agata Olszewska - najnowsze