PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska spotkała się ze Stowarzyszeniem Lepszy Gdańsk: Porozumienie nadal obowiązuje 

Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska spotkała się ze Stowarzyszeniem Lepszy Gdańsk: Porozumienie nadal obowiązuje 
O zasobach mieszkaniowych miasta z Moniką Chabior, zastępczynią prezydent Gdańska ds. równego traktowania i usług społecznych rozmawiali przedstawiciele Stowarzyszenia Lepszy Gdańsk. W planach kolejne spotkania dotyczące mieszkalnictwa, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i usług społecznych w mieście.
Młoda kobieta, stoi, uśmiecha się
Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. równego traktowania i usług społecznych zapowiedziała kolejne trzy spotkania ze Stowarzyszeniem Lepszy Gdańsk, które odbędą się w maju i czerwcu.
                                                                                                                                                                     Fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

We wtorek 20 kwietnia 2021 roku odbyło się spotkanie Moniki Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ze Stowarzyszeniem Lepszy Gdańsk. W spotkaniu udział wzięli: Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. równego traktowania i usług społecznych, Beata Dunajewska, przewodnicząca Klubu Radnych WdG w Radzie Miasta, Piotr Kryszewski, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Marek Bonisławski, dyrektor Biura Prezydenta, a także przedstawiciele Stowarzyszenia: Jolanta Banach i Jędrzej Włodarczyk oraz mecenasi Tomasz Sokołów i Grzegorz Ilnicki.

 

Uczestnicy spotkania ustalili, że podpisane w październiku 2018 roku porozumienie pomiędzy Lepszym Gdańskiem i prezydentem Pawłem Adamowiczem wciąż obowiązuje.

Przypomnijmy - “Lepszy Gdańsk” przed II turą wyborów na prezydenta Gdańska poparł Pawła Adamowicza. Obie strony podpisały porozumienie.

Wśród wskazanych w porozumieniu spraw do załatwienia w Gdańsku w latach 2018-2023 znalazły się m.in. 

  • do zasobu gminnego pozyskanych będzie 1900 nowych mieszkań socjalnych
  • Miasto w przypadku postępowań eksmisyjnych każdorazowo będzie występowało przed sądem o przyznanie osobom eksmitowanym lokalu socjalnego - z wyłączeniem przypadków drastycznego naruszania norm współżycia sąsiedzkiego.  
  • wzmocnienie pozycji rad dzielnic (zwiększenie puli pieniędzy na ich działanie i poszerzeniu uprawnień - włącznie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Gdańska)
  • realizacja programu „Gdańsk Lepszej Opieki” (m.in. utworzenie w każdej dzielnicy ośrodka wsparcia mieszkańców m.in. dla dorosłych osób niepełnosprawnych; powołanie instytucji miejskiego asystenta osoby pokrzywdzonej; utworzenie gdańskiego centrum wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i przestępstw - z dyżurnym lekarzem, ginekologiem, dostępem do żłobka i przedszkola)
  • wykonanie w ciągu pół roku inwentaryzacji miejsc na ulicach i chodnikach, które stanowią barierę komunikacyjną dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także rodziców z dziećmi (m.in. wózki). Mowa jest m.in. o wydłużeniu - w uzasadnionych przypadkach - czasu trwania światła zielonego na przejściach dla pieszych. Na podstawie tej inwentaryzacji ma być w przyszłości przygotowany naprawczy plan inwestycyjny.   
  • wprowadzenie prawo darmowego przejazdu komunikacją publiczną dla uczniów mieszkających w bursach i internatach oraz dopłaty na dojazdy opiekunek dla domów podopiecznych
  • utworzenie instytucji „złotej rączki” - fachowca pomagającego w drobnych domowych pracach zwłaszcza osobom starszym

 

- Umówiliśmy się na kolejne trzy spotkania, które odbędą się w maju i czerwcu. W ostatnich miesiącach wszyscy byliśmy pochłonięci sprawami pandemii i pracą bieżącą - powiedziała po spotkaniu Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. równego traktowania i usług społecznych. - Dość mocno zmieniły się również uwarunkowania ustawowe i przepisy, od nas zupełnie niezależne, a dotyczące polityki mieszkaniowej. Jesteśmy w dialogu, pracujemy dalej.

W trakcie spotkania poruszono temat dotyczący zasobów mieszkaniowych. Warto przypomnieć, że od 2018 roku pozyskanych zostało w Gdańsku blisko tysiąc mieszkań, w tym: 447 nowych oraz 528 wyremontowanych. W planach do 2023 roku jest wybudowanie kolejnych 817 i wyremontowanie 700 lokali.

Rozmowa dotyczyła także sytuacji lokali socjalnych po zmianie przepisów ustawowych. W roku 2018 w zasobie miasta było ich ok. 1300. Obecnie, po zmianie przepisów, ponad 3500 rodzin opłaca czynsz w wysokości stawki najmu socjalnego - czyli 2,40zł. Również po zmianie przepisów sąd nie może orzec o braku uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, chyba, że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany lub ich sytuacja materialna pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie. Dowody w tym zakresie może ocenić i osądzić jedynie sąd.

Najbliższe spotkania będą dotyczyły trzech zakresów tematycznych: mieszkalnictwa, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i usług społecznych w mieście.

 

(opr. AK)

Daniel StenzelUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaRzecznik Prasowy Prezydentadaniel.stenzel@gdansk.gda.pl
Daniel Stenzel - najnowsze
Daniel StenzelUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaRzecznik Prasowy Prezydentadaniel.stenzel@gdansk.gda.pl
Daniel Stenzel - najnowsze