Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Modernizacje i rozbudowy tras rowerowych w Gdańsku. Będą kolejne

W kilkunastu lokalizacjach planowane są inwestycje związane z dalszym rozwojem infrastruktury rowerowej. Planowane - ponieważ, póki co w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska otwarto oferty złożone w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: "Rozwój komunikacji rowerowej w Gdańsku".

Modernizacje i rozbudowy tras rowerowych w Gdańsku. Będą kolejne
A
A
data publikacji: 03 lipca 2017 r.

Rowerzyści jadący drogą wzdłuż Al. Zwycięstwa, widziani z perspektywy Parku Steffensa
Rowerzyści jadący drogą wzdłuż Al. Zwycięstwa, widziani z perspektywy Parku Steffensa
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Zamówienie podzielone zostało na dwie części i obejmuje wykonanie projektów dotyczących:

- W części pierwszej:

 • przebudowy skrzyżowania ul. Kolonia Zręby z ul. Kartuską
 • przebudowy skrzyżowania ul. Pomorskiej, Kaplicznej i Jelitkowskiej
 • przebudowy drogi dla rowerów w obrębie skrzyżowania al. Grunwaldzkiej i ul. Braci Lewoniewskich
 •  budowy przejścia dla pieszych przez ul. Chłopską na wysokości ul. Rzepichy
 •  budowy drogi rowerowej po zachodniej al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opata Rybickiego do ul. Opackiej

- W części drugiej:

 •  budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina na odcinku od ul. Piecewskiej do ul. Rakoczego (w 2016 r. na Jaśkówce uzupełniono już odcinek drogi rowerowej w dwóch miejscach)
 •  budowy trasy rowerowej wzdłuż ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Bulońskiej do ul. Gronostajowej
 •  przebudowy skrzyżowania ul. Chrobrego i ul. Lilii Wenedy
 • budowy trasy rowerowej wzdłuż ul. Chrzanowskiego od al. Żołnierzy Wyklętych do ul. Stachury
 •  budowy przejazdu dla rowerów na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Złota Karczma i ul. Wiolinową
 • przebudowy ciągu pieszego na pieszo-rowerowy wzdłuż torów w Parku Steffensa.


Otwarcie kopert w prztargu nastąpiło 3 lipca, dwie firmy złożyły oferty. Dokumentacja ma być gotowa w grudniu 2017 roku.

- Sieć tras rowerowych w Gdańsku ma już prawie 700 km, co pokazuje że tytuł rowerowej stolicy Polski nie jest tytułem na wyrost. Trzeba jednak pamiętać, że sieć tras rowerowych powstawała etapami przez wiele lat. Stąd potrzeba wprowadzania kolejnych modyfikacji i ulepszeń – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. - Z drugiej strony sieć istniejąca wciąż jeszcze nie jest siecią kompletną i skończoną, staramy się więc nadal uzupełniać te odcinki, których na mapie tras rowerowych brakuje – dodaje prezydent. 

TRASY ROWEROWE W GDAŃSKU (stan na 13 marca 2017 r.)

Sieć tras rowerowych w naszym miescie liczy łącznie 671,1 km. W skład tras rowerowych wchodzą:

 • 118,5 km - wydzielone drogi rowerowe
 • 17,3 km - ciągi pieszo-rowerowe z pierwszeństwem pieszych
 • 30,6 km - chodniki z dopuszczonym ruchem rowerów (od ciągu pieszo-rowerowego różni się tym, że rowerzysta nie jest zobowiązany z niego korzystać)
 • 7,3 km - pasy rowerowe w jezdni
 • 0,7 km - pasy autobusowo-rowerowe
 • 12,3 km - ciągi pieszo-jezdne (drogi bez chodnika i pobocza, z ograniczonym ruchem pojazdów mechanicznych)
 • 483,8 km - ulice z uspokojonym ruchem, o dopuszczalnej prędkości maksymalnej nie większej niż 30 km/h (odsetek całkowitej długości dróg publicznych to 60,3 %)
 • 47,7 km - ulice jednokierunkowe z dopuszczonym ruchem rowerów "pod prąd" (206 ulic)


W tym roku uzupełniony został już np. brakujący odcinek trasy rowerowej łączącej al. Grunwaldzką z ul. Hallera na wysokości między ul. Towarową a wiaduktem kolejowym przy ul. Klinicznej (jako jedno z podzadań projektu Budżetu Obywatelskiego`2016), a w połowie czerwca DRMG ogłosiło przetarg na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Sobieszewie.

W tym roku w ramach drugiego etapu projektu “Rewaloryzacja parku im. Jana Pawła II na Zaspie” powstanie trasa dla cyklistów na odcinku od al. Rzeczypospolitej do ul. Meissnera, zaś na skrzyżowaniu ul. Chłopskiej i Pomorskiej na Przymorzu przebudowany zostanie przejazd rowerowy, który umożliwi rowerzystom jazdę na wprost i przekroczenie skrzyżowania na jednej fazie świateł (podobne rozwiązanie funkcjonuje już na skrzyżowaniu ulic Hallera/Kliniczna).

Sporo uzupełnień sieci tras rowerowych przyniesie także realizacja dwóch projektów finansowanych z RPO wartości ponad 40 mln zł dotyczących budowy węzłów integracyjnych przy stacjach PKM i SKM oraz tras dojazdowych do tych węzłów. Te inwestycje, z których znaczna część znajdzie się na terenie Gdańska, mają zostać zrealizowane do 2020 r.


Projekt przebudowy skrzyżowań, w taki sposób by były bezpieczne dla rowerzystów i pieszych to jedno z zadań firmy, która wygra przetarg. Nz. zmodernizowany przejazd przez ul. Popiełuszki w stronę Błędnika
Projekt przebudowy skrzyżowań, w taki sposób by były bezpieczne dla rowerzystów i pieszych to jedno z zadań firmy, która wygra przetarg. Nz. zmodernizowany przejazd przez ul. Popiełuszki w stronę Błędnika
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl


oprac. IB (0)
www.gdansk.pl
oprac. IB (0)
www.gdansk.pl