Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Model na rzecz Równego Traktowania. Wyraź swoją opinię do 11 czerwca

Ruszyły konsultacje społeczne Modelu na rzecz Równego Traktowania. Opinie i uwagi może wyrazić każda mieszkanka i mieszkaniec Gdańska. Konsultacje potrwają do 11 czerwca, ale 5 i 6 czerwca odbędą się spotkania, podczas których będzie okazja, aby porozmawiać z liderami grup pracujących nad Modelem.

Model na rzecz Równego Traktowania. Wyraź swoją opinię do 11 czerwca
A
A
data publikacji: 29 maja 2018 r.
Na spotkaniu w sprawie Modelu na rzecz Równego Traktowania propozycje analizują Przemysław Kluz i Zofia Lisiecka
Na spotkaniu w sprawie Modelu na rzecz Równego Traktowania propozycje analizują Przemysław Kluz i Zofia Lisiecka
Grzegorz MehringPrace nad Modelem na rzecz Równego Traktowania - który to dokument ma pomóc zbudować bardziej przyjazny i bezpieczny Gdańsk dla wszystkich, bez względu na różnice płci, wieku, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia etnicznego czy stopnia sprawności - trwały od września 2017 roku do maja 2018 roku. Ponad 100 osób i organizacji pracowało nad wypracowaniem diagnoz i rekomendacji do przyszłego modelu, które mają wyznaczać kierunki działań dla miasta i jego jednostek przy wdrażaniu modelu w życie. Powstało ich 175. Rekomendacje dotyczą sześciu obszarów funkcjonowania miasta:

Integracji Społecznej i Aktywności Obywatelskiej, Zdrowia Publicznego i Sportu, Kultury i Czasu Wolnego, Edukacji, obszaru komunalnego i przestrzennego złożonego z Programów Operacyjnych Mobilność i Transport, Przestrzenin Publicznej oraz Infrastrukturze, a także obszarowi gospodarczemu złożonemu z Programów Operacyjnych Atrakcyjność Inwestycyjna oraz Przedsiębiorczość i Innowacyjność.

Na przełomie kwietnia i maja odbyły się konsultacje społeczne tychże rekomendacji. Trwały też konsultacje wewnętrzne w jednostkach i spółkach miejskich.

Nowa lista rekomendacji liczy już 178 pozycji i ponownie zostanie poddana konsultacjom społecznym, tym razem jako jedna z 11 części Modelu na rzecz Równego Traktowania.

Konsultacje potrwają do 11 czerwca 2018 roku.

Całość Modelu, który podlega konsultacjom oraz potrzebne druki znajdują się na stronie: www.gdansk.pl/dialog-obywatelski

Uwagi do Modelu zgłaszać można na dwa sposoby:
1. przez formularz dostępny na powyższej stronie, złożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku w Wydziale Rozwoju Społecznego lub wysłany drogą elektroniczną na adres email: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl.
2. podczas spotkań z mieszkańcami i mieszkankami:
- 5 czerwca (wtorek) w godzinach 18:00 – 20:00, w auli IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku przy ulicy Wilka-Krzyżanowskiego 8,
- 6 czerwca (środa) w godzinach 18:00 – 20:00, w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2, przy ulicy Kartuskiej 32/34,

Spotkanie konsultacyjne poprowadzą liderzy i liderki grup pracujących w Modelu, którzy przedstawią jego części, w szczególności diagnozy potrzeb i trudności grup, wokół których pracował Model oraz rekomendacje z nich wynikające.

Gdańszczanki i gdańszczanie konsultują Model Równego Traktowania

-
oprac. AU (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. AU (0)
www.gdansk.pl