PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Mieszkańcy zmieniają Gdańsk. Zobacz innowacje społeczne 2019 roku

Mieszkańcy zmieniają Gdańsk. Zobacz innowacje społeczne 2019 roku
“Okno życia dla zwierząt”, aplikacja wspierająca osoby niewidome w komunikacji miejskiej, książka dla dzieci chorych na cukrzycę - to tylko część innowacji społecznych, których pilotażowych edycji możemy się spodziewać w Gdańsku w 2019 r. Autorami pomysłów, które zmienić mają Gdańsk na lepsze są jego mieszkańcy. W realizacji pomoże “INNaczej Fundusz Innowacji Społecznych” ustanowiony przez Miasto.
Magdalena Muszel prezentuje swój pomysł na innowację społeczną - `Gdańskie Okno Życia dla Zwierząt`
Magdalena Muszel prezentuje swój pomysł na innowację społeczną - `Gdańskie Okno Życia dla Zwierząt`
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


Gdańsk po raz drugi zaprosił mieszkańców do udziału w konkursie “INNaczej Fundusz Innowacji Społecznych”. Ideą Funduszu jest wsparcie realizacji pomysłów, które rodzą się w głowach gdańszczan i gdańszczanek. Mogą one dotyczyć całego miasta, ale także np. wybranej dzielnicy. Takie pomysły - wypracowane do formy gotowego do wdrożenia projektu z pomocą mentora (część z nich również z grantem w wysokości 6 tys. zł) zmieniać mają Gdańsk. Na początek testowane będą w formie prototypu innowacji społecznej. Jeśli się sprawdzą, będą rozwijane dalej.

W tym roku aż 30 osób zgłosiło swoje pomysły na innowacje społeczne. Ostatecznie 16 zostało zaproszonych na  Mixer INNaczej, czyli prezentację sam na sam przed komisją konkursową (odbyła się 19 grudnia w Good Space Coworking przy Jaśkowej Dolinie 9/4). Nie było to łatwe zadanie, każdy potencjalny miejski innowator miał pięć minut na prezentację swojego pomysłu, a przez kolejne dziesięć odpowiadał na pytania komisji - o cele, jakie mają przynieść zaproponowane innowacje, na czym dokładnie mają polegać, o koszty, o ewentualne zgody podmiotów, które miałyby w ich realizacji partycypować.

Organizatorzy INNaczej trochę ułatwili im to zadanie zapraszając wcześniej na szkolenie z pitchingu (metoda na przekonanie w bardzo krótkim czasie do swojego pomysłu). Ostatecznie komisja wybrała osiem projektów, które będą realizowane pilotażowo (jako prototypy innowacji) w 2019 r. 

Pierwsze trzy z poniższej listy otrzymają wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz grant w wysokości 6 tys. zł. Kolejne - wsparcie merytoryczne i organizacyjne.


Marcin Nowicki - niezależny ekspert oraz Magdalena Skiba i Michał Pielechowski z Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, czyli część komisji oceniającej projekty Funduszu INNaczej
Marcin Nowicki - niezależny ekspert oraz Magdalena Skiba i Michał Pielechowski z Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, czyli część komisji oceniającej projekty Funduszu INNaczej - a wybór nie był łatwy...
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


“Gdańskie okno życia dla zwierząt”, autorka Magdalena Muszel

W mieście powstać ma specjalny domek (wielkości dużej psiej budy), w którym osoby chcące pozbyć się niechcianego czworonoga, będą mogły go pozostawić. Uruchamiająca się na skutek ruchu zwierzęcia czujka z kamerą, wysyłać będzie sygnał z obrazem, informującym odpowiednie służby (np. schroniska dla zwierząt, straży miejskiej). Zwierzęta wyrzucane z domów na ulicę czy przywiązywane do drzew w lesie często skazywane są w ten sposób przez swoich byłych właściciel na śmierć. “Okno życia” pozwala tego uniknąć, dać szansę porzuconemu czworonogowi na nowy dom. Promocji “Okna” towarzyszyć ma kampania edukacyjna uświadamiająca ludziom, jakie zło czynią zwierzętom, które najpierw przygarnęli, a później bezdusznie porzucili.

“MyTRISTAR”, autorka Monika Ambroziak

Autorka chce stworzyć aplikację mobilną umożliwiającą przede wszystkim osobom niewidomym i słabowidzącym bezpieczne korzystanie z komunikacji miejskiej bez udziału osób trzecich. Osoba korzystająca z aplikacji mogłaby bezpośrednio kontaktować się z motorniczym lub kierowcą komunikacji miejskiej za pomocą systemu TRISTAR. Prowadzący pojazd otrzymywałby na pulpcie sterowniczym informację, że na danym przystanku oczekuje pasażer niewidomy lub słabowidzący. W samodzielnym dotarciu do wejścia do tramwaju czy autobusu wspierałaby pasażerów (w tym także osoby starsze, z dysfunkcją ruchu oraz rodziców z dziecięcymi wózkami) tzw. droga pierwszeństwa.


Droga pierwszeństwa, czyli inaczej pole wsiadania funkcjonuje już na połączonych przystankach PKM i tramwajowym Brętowo
Droga pierwszeństwa, czyli inaczej pole wsiadania funkcjonuje już na połączonych przystankach PKM i tramwajowym Brętowo
Monika Amboziak


Pole wsiadania - prowadzi wprost do drzwi pojazdu. Monika Ambroziak chciałaby wprowadzić takie rozwiązanie na każdym przystanku komunikacji miejskiej w Gdańsku
Pole wsiadania - prowadzi wprost do drzwi pojazdu. Monika Ambroziak chciałaby wprowadzić takie rozwiązanie na każdym przystanku komunikacji miejskiej w Gdańsku
Monika Ambroziak


Takie infrastrukturalne rozwiązanie w nawierzchni przystanku funkcjonuje już na peronach PKM, Monika Ambroziak chciałaby wprowadzić je na każdym przystanku komunikacji miejskiej w Gdańsku. 

“Niezwykły pies Benio”, autorka Dominika Steciak

Po diagnozie cukrzycy typu 1 dziecko trafia na oddział szpitalny, gdzie ono i jego rodzina uczy się życia z chorobą. Diagnoza nieuleczalnej choroby to szok dla całej rodziny, a w takich chwilach często zapomina się o emocjach i psychice małego pacjenta (autorka jako matka chłopca chorującego na cukrzycę typu 1 sięga do własnych doświadczeń).

Autorka proponuje wydanie książki terapeutycznej dla dzieci w wieku 2-6 lat , której bohaterem jest piesek (szczeniak) Benio, który zachorował na cukrzycę typu 1. Z pomocą rodziny i przyjaciół oswaja się z chorobą, dowiaduje się, że nikt nie jest jej winny, że tak po prostu czasami jest. Publikacja ma wspomóc terapeutycznie także rodziców - by mieli się do czego odnieść, aby zaczęli rozmawiać z dzieckiem o trudnych emocjach, także swoich. Autorka chciałaby na początek, żeby “Niezwykły pies Benio” trafił do każdego dziecka zdiagnozowanego na Odziale Diabetologicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Później zasięg dystrybucji miałby się zwiększy.


Po zakończeniu każdej prezentacji jurorzy mocno dyskutowali na temat kolejnych pomysłów - czasem głosy co do potrzeby realizacji danego pomysłu były mocno podzielone. Nz. Agnieszka Buczyńska - prezeska Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Leszek Miazga z firmy 2Pi Group
Po zakończeniu każdej prezentacji jurorzy mocno dyskutowali na temat kolejnych pomysłów - czasem głosy co do potrzeby realizacji danego pomysłu były mocno podzielone. Nz. Agnieszka Buczyńska - prezeska Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Leszek Miazga z firmy 2Pi Group
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


“Dzieciaki Myślaki”, autor Paweł Paniec

Projekt wykorzystuje doświadczenia projektów edukacyjnych realizowanych przez Mathew Lipmana pod hasłem filozofowania z dziećmi. Projekt polega na treningu kompetencji poznawczych i myślenia pojęciowego, który zaczyna się od konsekwentnego stawiania pytania “dlaczego”. Drugą częścią zajęć jest trening umiejętności komunikacyjnych i społecznych - niezbędnych do pogłębiania poglądów oraz wiedzy i przekazywania jej innym.

Zajęcia, czyli warsztaty z filozofowania z dziećmi, odbywać się mają w najstarszych grupach przedszkolnych (partnerem projektu jest Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka w Gdańsku). W ramach inicjatywy powstać ma pięć scenariuszy takich zajęć, które zostaną przetestowane z dziećmi oraz wytyczne do tworzenia następnych, by w “warunkach polskiego przedszkola” można było ćwiczyć z dziećmi kreatywne i krytyczne myślenie.

“Porozmawiajmy”, autorka Elżbieta Korybut-Daszkiewicz

Jak pisze autorka - osoby zogniskowane na konkretnym problemie życiowym szukają wsparcia tych, którzy przeszli podobną drogę. Samotne matki, dorosłe dzieci alkoholików czy ojcowie walczący o prawa rodzicielskie budują swoje grupy wsparcia np. na Facebooku. Podczas rozmów on-line padają często nieadresowane pytania, na które odpowiedzieć mogą jedynie eksperci (prawnicy, psychologowie). Autorka chciałaby stworzyć platformę internetową Porozmawiajmy.org, jako przestrzeń do której mogliby zgłaszać się gdańszczanie by uzyskać specjalistyczną pomoc w formie indywidualnych lub grupowych konsultacji on-line.

Projekt zakłada organizację otwartych webinariów edukacyjnych (m.in. na temat sposobów radzenia sobie z agresją, z niepełnosprawnością). Podczas webinarów prowadzony byłby nabór do grup wsparcia, z którymi ekspert pracowałby następnie on-line przez określony czas.

“”Latająca” kawiarnia dla rodzin”, autorka Aleksandra Konczal

Projekt zakłada stworzenia miejsca, w którym rodzice, w kawiarnianych warunkach, będą mogli spędzić czas ze sobą biorąc udział w różnego rodzaju warsztatach, nie martwiąc się o opiekę nad dziećmi. Maluchy w pomieszczeniu obok, pod opieką animatorów będą miały swoje warsztaty, np. plastyczne, śpiewu, szycia, kulinarne. W kolejnym pomieszczeniu starsze dzieci będą miały swoje zajęcia, np. naukę rysunku, warsztaty komunikacji, kulinarne, spotkania z podróżnikami. Spotkania mają się odbywać w zaprzyjaźnionym Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich we Wrzeszczu. Oferta zajęć odpowiadać ma na zapotrzebowanie rodzin.

“Baza czysta plaża”, autorka Alicja Żarkiewicz

Autorka skupia się na problemie plastikowych opakowań porzucanych masowo przez turystów na gdańskich plażach, które nie podlegają recyklingowi - jak plastikowe kubki do napojów i słomki. Chce działać na dwa fronty. Z pomocą zaprzyjaźnionej szkoły chciałaby opracować scenariusz zajęć edukacyjnych dla dzieci uświadamiający im problem zanieczyszczania plaż, które jest groźne dla środowiska. Scenariusz “przećwiczony” z uczniam tej szkoły każdy mógłby pobrać i przeprowadzić podobne zajęcia podczas lekcji czy zajęć kółek przyrodniczych. Dla turystów odpoczywających na plaży chce przygotować akcje informacyjne w formie happeningów i flash-mob z motywem przewodnim sprzątania plaży, a także uzupełnić obecne już na kąpieliskach tablice informujące o czasie rozkładu odpadów o propozycje alternatywnych opakowań. Planuje także stworzenie strony internetowej, na której osoby zainteresowane mogłyby pogłębić wiedzę w tym zakresie oraz akcję plakatową na mieście w sezonie.

“Gra edukacyjna - zostań przedsiębiorcą/przedsiębiorcą społecznym”, autorki Anna Kaczmarczyk i Małgorzata Łowiecka

Celem projektu jest zwiększenie świadomości w młodym pokoleniu i wśród nauczycieli, czym jest przedsiębiorczość społeczna, że możliwe jest prowadzenie takiego biznesu, który może wprowadzić do społeczeństwa pozytywną zmianę. Powstać ma gra w formie aplikacji lub symulator z uwzględnieniem wyzwań pojawiających się w realnym życiu. Gra on-line przeznaczona będzie dla uczniów gdańskich liceów i techników, ma nauczyć nastolatków tworzenia i zarządzania firmą, w szczególności przedsiębiorstwem społecznym.W ubiegłym roku, w ramach pierwszej edycji INNaczej, wsparcie uzyskał m.in. “Gdański Przystanek Matematyka”. Pomysł dotyczył umieszczenia ciekawych łamigłówek matematycznych na przystankach, dzięki którym pasażerowie w oczekiwaniu na tramwaj czy autobus mogli trochę “pogimnastykować” swoje głowy. Dzięki wsparciu Funduszu odbył się także wieczorowy kurs on-line “Rozbrajamy złość”, skierowany do rodziców, którzy chcieli nauczyć się panować nad swoimi emocjami.

Więcej o idei projektu:

Chcesz żeby w Gdańsku było INNaczej? Zgłoś się i zmieniaj świat na poziomie dzielnicy i miasta

Operatorem Funduszu jest Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION, która w imieniu Miasta Gdańska wraz z partnerami 2Pi Group i Regionalnym Centrum Wolontariatu prowadzi projekt.

W komisji oceniającej projekty zasiedli:

Natalia Siuda - Fundacja Inicjowania Rozwoju; Leszek Miazga - 2PI Media; Agnieszka Buczyńska - Regionalne Centrum Wolontariatu; Maja Kurant - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota ; Tomasz Szymczak oraz Anna Malinowska - Inkubator Starter; Marcin Nowicki - niezależny ekspert; Magdalena Skiba oraz Michał Pielechowski - Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego.


oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl