PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Miejscy aktywiści w ECS rozmawiali o wyzwaniach klimatycznych i współpracy z samorządem

Miejscy aktywiści w ECS rozmawiali o wyzwaniach klimatycznych i współpracy z samorządem
Z okazji 30 lat polskiego samorządu, które obchodzić będziemy 8 marca 2020 roku, Kongres Ruchów Miejskich w Gdańsku zorganizował wydarzenie pod hasłem „Doświadczenie samorządności”. W spotkaniu, które odbyło się w sobotę, 29 lutego, w Europejskim Centrum Solidarności, udział wzięły ruchy miejskie z całej Polski.
W tym roku obchodzimy 30. rocznicę ustawy o samorządzie -to dobry moment, aby na podstawie doświadczenia samorządności porozmawiać o tym, co jest dla mieszkańców ważne. Zrobiły to ruchy miejskie z całej Polski wspólnie w Gdańsku, w sobotę, 29 lutego, w Europejskim Centrum Solidarności. Nz. Artur Celiński z
Kongresu Ruchów Miejskich z Warszawy, moderator spotkania
W tym roku obchodzimy 30. rocznicę ustawy o samorządzie - to dobry moment, aby na podstawie doświadczenia samorządności porozmawiać o tym, co jest dla mieszkańców ważne. Zrobiły to ruchy miejskie z całej Polski wspólnie w Gdańsku, w sobotę, 29 lutego, w Europejskim Centrum Solidarności. Nz. Artur Celiński z Kongresu Ruchów Miejskich z Warszawy, moderator spotkania
fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

 

3. Spotkanie Regionalne Kongresu Ruchów Miejskich w Gdańsku zorganizował Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich, we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności. Wydarzenie było otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Udział w nim wzięli przedstawiciele ruchów miejskich z całej Polski, m.in. z Gorzowa Wielkopolskiego, Gdańska, Sopotu, Rumi, Pruszcza Gdańskiego, Poznania, Warszawy i Bytomia, którzy wspólnie dyskutowali nad rozwiązaniami aktualnych problemów w Polsce i na świecie - takimi jak wyzwania klimatyczne, przemoc wobec kobiet czy hejt.

- Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich to jedna z niewielu w Polsce federacji. Zrzeszamy 43 organizacje KRS-owe oraz kilkanaście inicjatyw w całym kraju. Działamy od prawie 10 lat (w obecnej formule od dwóch) na rzecz jakości życia w mieście. Stoimy po stronie mieszkańców i mieszkanek - mówi Lidka Makowska, organizatorka gdańskiego spotkania Kongresu Ruchów Miejskich, które odbyło się w sobotę, 29 lutego, w Europejskim Centrum Solidarności.

Pretekstem do spotkania była 30 rocznica ustawy o polskim samorządzie, która przypada 8 marca 2020 r. - to samorządy bowiem są „przestrzenią działania ruchów miejskich, a miejska wspólnota samorządowa to obszar ich aktywności” - tłumaczą organizatorzy. I dodają, że dla rozwoju miast „bardzo istotne są zmiany niematerialne - przemiany miejskich społeczności i zmiany w ludziach, mieszkańcach miast, w tym co czują i jak myślą o swoich tzw. małych ojczyznach”.

 

Wspólne prace nad przyszłymi rozwiązaniami problemów dotykających mieszkańców podjęli przedstawiciele ruchów miejskich m.in. z Gorzowa Wielkopolskiego, Gdańska, Sopotu, Rumi, Pruszcza Gdańskiego, Poznania, Warszawy i Bytomia
Wspólne prace nad przyszłymi rozwiązaniami problemów dotykających mieszkańców podjęli przedstawiciele ruchów miejskich m.in. z Gorzowa Wielkopolskiego, Gdańska, Sopotu, Rumi, Pruszcza Gdańskiego, Poznania, Warszawy i Bytomia
fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

 

Spotkanie w ECS podzielone było na dwa bloki tematyczne - część warsztatową i pracę w grupach. W pierwszej, o dotychczasowych i przyszłych wyzwaniach polskiego samorządu opowiadał Artur Celiński z Kongresu Ruchów Miejskich z Warszawy, wicenaczelny Magazynu Miasta. Głos zabrała także Marta Bejnar-Bejnarowicz, prezes Kongresu Ruchów Miejskich z Ruchu Miejskiego Ludzie dla Miasta z Gorzowa, dr Grzegorz Piotrowski z Wydziału Myśli Społecznej Europejskiego Centrum Solidarności i Ksenia Grekulak - przedstawicielka Inicjatywa Miejskiej w Sztumie. O wyzwaniach klimatycznych.

- Dziś jesteśmy bogatsi o doświadczenia: Government zamiast governance. Nie da się sprostać nowym wyzwaniom jak np. katastrofie klimatycznej, centralizacji państwa bez podmiotowości i współdecydowania. Samorząd to ogół mieszkańców, a nie tylko władza samorządowa - mówi Marta Bejnar-Bejnarowicz.

Tematem drugiej części spotkania było „Miasto Równych Szans”. O dostępności przestrzeni publicznej i solidarności społecznej opowiadała Sylwia Kowalska - przedstawicielka Czasu Mieszkańców i Fundacji Stabilo z Torunia, oraz Lidia Makowska, która poprowadziła warsztat omawiający rekomendacje KRMu dla samorządów - promujące w miastach równe traktowanie i solidarność społeczną.

- Nasza praca ma praktyczny wymiar. Nie zamierzamy tworzyć kolejnych definicji „zrównoważonego rozwoju”. Prawdziwe życie toczy się w miastach i miasteczkach. Nasza siła w ruchach miejskich bierze się z codziennego doświadczenia mieszkanek i mieszkańców. Jesteśmy zawsze blisko konkretnych spraw - dodaje Makowska.

 

Zobacz: Konkretne rekomendacje Kongresu Ruchów Miejskich dla samorządów w zakresie wyrównywania szans: Miasto Równych Szans - korzyści dla samorządów

 

W programie spotkania znalazły się prelekcje, dyskusje i warsztaty. Nz. Lidka Makowska podczas warsztatu „Miasto Równych Szans”
W programie spotkania znalazły się prelekcje, dyskusje i warsztaty. Nz. Lidka Makowska podczas warsztatu „Miasto Równych Szans”
fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

Ruchy miejskie - ważna idea oddolnych inicjatyw

Jak tłumaczą organizatorzy 3. Spotkania Regionalnego Kongresu Ruchów Miejskich w Gdańsku, na przestrzeni lat miasta - z jednostek administracyjnych scentralizowanego państwa - przeradzały się w „miejską tożsamość”. Początkowo jako poczucie, a potem praktyka: „my, mieszkańcy jesteśmy w nim gospodarzami”. Rezultatem okazał się miejski aktywizm: komplementarny wobec władzy, zabiegający o dobro mieszkańców i miasta, bo to w mieście, w samorządzie życie ma bardzo realny wymiar.

- To na poziomie lokalnym najsilniej odczuwamy wygodę placu zabaw w pobliżu, komfort jazdy nowym tramwajem, ciekawe zajęcia edukacyjne i kulturalne dla mieszkańców. Ale też doświadczamy skutków zanieczyszczonego powietrza, braku parków czy mieszkań komunalnych, złego stanu ulic. To na tę bliską rzeczywistość mamy największy wpływ - podkreślają organizatorzy.

 

Dyskusje dotyczyły takich zagadnień jak to, czy władza samorządowa jest głównym partnerem miejskich ruchów, czy adwersarzem, w jakim miejscu ma być samorząd miejski za kolejne 30 lat, czy władza to „oni” czy „my”, i czy ruchy miejskie to łączący te dwa lądy most
Dyskusje dotyczyły takich zagadnień jak to, czy władza samorządowa jest głównym partnerem miejskich ruchów, czy adwersarzem, w jakim miejscu ma być samorząd miejski za kolejne 30 lat, czy władza to „oni” czy „my”, i czy ruchy miejskie to łączący te dwa lądy most
fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

 

Zdaniem Lecha Merglera z poznańskiego Prawa do Miasta, ustawa sprzed 30 lat rozwinęła samorządy, ale też wystawiła miasta na łup partii politycznych. Biznes często zastępował dobro mieszkańców, kosztem dostępu do usług publicznych, takich jak tanie mieszkania na wynajem, a demokracja ograniczała się do wrzucenia karty do urny wyborczej czy fasadowych konsultacji społecznych.

- Musimy ciągle na nowo wyobrażać sobie ideę samorządności - dodaje Artur Celiński, moderator spotkania w Gdańsku. - Potrzebujemy w równym stopniu dyskutować o stojących za samorządem mechanizmach prawnych, jak i wspólnej tożsamości lokalnej. To dzięki niej tworzymy coś więcej niż tylko jednostkę lokalnej administracji.

 

Więcej informacji na stronie www.kongresruchowmiejskich.pl.

 

Wydarzenie dofinansowano z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Narodowego Instytutu Wolności.

 

Agata Olszewskawww.gdansk.plagata.olszewska@gdansk.pl
Agata Olszewska - najnowsze
Agata Olszewskawww.gdansk.plagata.olszewska@gdansk.pl
Agata Olszewska - najnowsze