PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Miasto odpowiada na nieprawdziwe informacje o inwestycji w pobliżu Wzgórza Mickiewicza

Miasto odpowiada na nieprawdziwe informacje o inwestycji w pobliżu Wzgórza Mickiewicza
Miasto Gdańsk zabrało głos po konferencji gdańskich polityków PiS oraz prezesa Stowarzyszenia Park na Zboczu, którzy wypowiadali się na temat działalności jednego z deweloperów. Zamierza on wybudować zespół domów jednorodzinnych w okolicy Wzgórza Mickiewicza. Podczas wspomnianej konferencji pojawiło się wiele nieścisłości i nieprawdziwych informacji. Poniżej publikujemy oświadczenie w tej sprawie.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Popiersie poety Adama Mickiewicza usytuowane Parku na Zboczu
Popiersie poety Adama Mickiewicza usytuowane Parku na Zboczu
zdj. Grzegorz Mehring/gdansk.pl


OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WZGÓRZA MICKIEWICZA I OKOLIC:


W nawiązaniu do dzisiejszej konferencji posła PiS, podczas której przedstawiono nieprawdziwe i niepełne informacje dotyczące inwestycji w pobliżu Wzgórza Mickiewicza, informujemy, że:

Od wielu miesięcy wsłuchujemy się w głosy mieszkańców i razem z Radą Dzielnicy szukamy rozwiązania w kwestii porozumienia się z firmą Invest Hel Sp. z o.o. w sprawie dojazdu do terenów inwestora przez grunty należące do miasta. Ze strony inwestora padały różne propozycje rozwiązania sprawy dojazdu do nieruchomości: zamiana gruntów, a ostatnio zamiana gruntów na mieszkania komunalne. Zgodnie z procedurą określoną przez Radę Miasta dla tego typu transakcji wymagana jest pozytywna opinia Komisji Rady Miasta Gdańska. W tym momencie dla miasta kluczowe jest by kwestia dojazdu została uregulowana przy akceptacji i współpracy z mieszkańcami.

Spółka po konsultacjach społecznych zaproponowała Radzie Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza, iż należąca do Spółki działka nr 7/4 zostanie zagospodarowana wyłącznie zielenią i będzie stanowić swoisty "zielony bufor" pomiędzy zabudową mieszkaniową istniejącą od strony ul. Maryli, a nieruchomością Spółki, na której znajduje się projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ponadto zaoferowała świadczenie w zakresie wykonania koncepcji oraz kosztorysu projektowo - wykonawczego dla ewentualnej realizacji Domu Sąsiedzkiego Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza oraz ciągu pieszego łączącego tereny istniejących osiedli domów jednorodzinnych z ul. Szarą.

Gdy strony nie osiągną porozumienia w kwestii dojazdu, nie dojdzie do zamiany nieruchomości. Jednocześnie trzeba pamiętać, że inwestor ma możliwość uregulowania sprawy na drodze sądowej w formie ustanowienia służebności dojazdu. Należy też dodać, że nikt nie występował do Wydziału Środowiska o decyzję w sprawie wycinki drzew. Nie odnotowano również w rejestrze wniosku o pozwolenie na budowę.

Firma Invest Hel Sp. z o. o. jest właścicielem terenu od 2007 rok, działka została zakupiona od osoby prywatnej.

W listopadzie 2018 wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch zespołów budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (8 i 9 segmentów) i dwóch budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z garażami i niezbędną infrastrukturą techniczną w Gdańsku przy ul. Telimeny. Od decyzji było odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które decyzją z dnia 04.03.2019 r. orzekło utrzymać decyzję w mocy.Izabela Kozicka-PrusUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Izabela Kozicka-Prus - najnowsze
Izabela Kozicka-PrusUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Izabela Kozicka-Prus - najnowsze