Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Miasto i Gdańskie Organizacje Pozarządowe. Podsumowanie roku współpracy

Jak Gdańsk współpracuje z organizacjami pozarządowymi, jak organizacje komunikują się między sobą, co można jeszcze zrobić wspólnie, co poprawić? Minął kolejny rok współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Czas na podsumowanie.

Miasto i Gdańskie Organizacje Pozarządowe. Podsumowanie roku współpracy
A
A
data publikacji: 09 listopada 2016 r.

 Gala Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego Gdańsk, I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku podczas gali wręczono Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej roku 2015, Gdańskiego Społecznika roku 2015 oraz Młodzieżowego Społecznika roku 2015
Gala Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego Gdańsk, I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku podczas gali wręczono Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej roku 2015, Gdańskiego Społecznika roku 2015 oraz Młodzieżowego Społecznika roku 2015
grzegorz.mehring/www.gdansk.pl

Od wielu lat na przełomie listopada i grudnia władze Gdańska spotykają się na plenarnym spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, żeby podsumować rok współpracy. Od ostatniego spotkania w listopadzie 2015 r. bardzo wiele się zmieniło we współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.

Przyjęto nowe programy, w pracach, w których uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, wdrożono nowe formy współpracy: zespoły dialogu obywatelskiego, inicjatywę lokalną o charakterze społecznym (w odróżnieniu od funkcjonującej już od lat inicjatywy o charakterze inwestycyjnym), inicjatywę legislacyjną oraz dokonano zmian w dotychczas istniejących przepisach np. uchwale o konsultacjach społecznych.

Raz na dwa lata doroczne, plenarne spotkanie organizacji ma charakter sprawozdawczo-wyborczy. Jest to czas podsumowania kadencji Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych i przeprowadzenia wyborów do Rady na kolejną kadencję oraz udzielenia przedstawicielom gdańskich organizacji pozarządowych rekomendacji, do pracy w komisjach konkursowych organizowanych przez Urząd Miejski i jego jednostki organizacyjne.
Spotkanie odbędzie się 3 grudnia w godz. 10-15.30 w auli Zespołu Szkół Łączności przy ul. Podwale Straomiejskie 51 w Gdansku.
Plenarne spotkanie poprzedzi cykl spotkań branżowych, aby zapewnić przestrzeń i czas na dłuższe rozmowy tematyczne oraz przeprowadzić fokusowe badanie ewaluacyjne Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011-2015.  

HARMONOGRAM SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH:
  • 15 listopada 16.30 Integracja i aktywność obywatelska - Dom Sąsiedzki „Nowy Port Sztuki”, ul. Wyzwolenia 49 + fokus
  • 16 listopada 16.30 Jakość współpracy - Dom Harcerza, ul. Za murami 2/10 + fokus
  • 17 listopada 16.30 Kultura - Dom Sąsiedzki „Zakopianka”, ul. Zakopiańska 40 + fokus
  • 21 listopada 12.30 Niepełnosprawność - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul Jagiellońska 11 + fokus
  • 22 listopada 16.30 Wolontariat - Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1 Sala nr 4 III piętro + fokus
  • 23 listopada 16:30 Przestrzeń publiczna - Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, ul. Ogarna 118
  • 28 listopada 16.30 Place zabaw i zieleńce - organizacja konkursów, utrzymanie palców zabaw - Rada Dzielnicy Strzyża, ul. Ks. Sychty 12/14
  • 29 listopada 16.30 Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - Dom Harcerza, ul. Za murami 2/10-
oprac. AK (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. AK (0)
www.gdansk.pl