PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Metropolitalny Kongres Rewitalizacji odbywa się w naszym mieście

Metropolitalny Kongres Rewitalizacji odbywa się w naszym mieście
W czwartek i piątek (5-6 października) w Gdańsku odbywa się Metropolitalny Kongres Rewitalizacji pt. „Od założeń polityki do społecznej zmiany. Rewitalizacja w działaniu”. Wezmą w nim udział praktycy i teoretycy rewitalizacji, także przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska. Uczestnictwo w Kongresie jest nieodpłatne, wystarczy wysłać zgłoszenie mailem.

Ulica Wajdeloty. Mieszkańcy tej części Gdańska doświadczyli na czym polega rewitalizacja
Ulica Wajdeloty. Mieszkańcy tej części Gdańska doświadczyli na czym polega rewitalizacja
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

W ciągu dwóch dni uczestnicy Kongresu będą rozmawiać m.in. o tym, jak zapewnić efektywność przedsięwzięć rewitalizacyjnych, z jakich narzędzi prawnych korzystać i co zrobić, aby rewitalizacja zapewniała trwałą zmianę społeczną. W Kongresie wezmą udział m.in. przedstawicielki Biura Rozwoju Gdańska. Edyta Damszel-Turek, dyrektor BRG, będzie mówić o znaczeniu Gdańskich Przestrzeni Lokalnych w procesie rewitalizacji, Ewa Pielak, Zastępca Dyrektora BRG ds. Rewitalizacji opowie o partycypacji społecznej, a Barbara Zgórska z Zespołu Urbanistycznego Wrzeszcz BRG będzie współautorką wystąpienia na temat wymiaru przestrzennego rewitalizacji i integracji urbanistyki w procesie naprawy miast.

Pierwszego dnia Kongresu odbędzie się sesja plenarna, którą zwieńczy otwarta dyskusja z udziałem wszystkich uczestników. Drugiego dnia będą dwie sesje równoległe. W ramach każdej z nich zostaną zorganizowane panele naukowe oraz spacer studyjny.

Uczestnictwo w Kongresie jest nieodpłatne. Wystarczy wysłać zgłoszenie mail na adres:

konferencje@im.edu.plPrzypomnijmy, że rewitalizacja to metoda rozwiązywania złożonych problemów w zdegradowanych obszarach miast, łącząca działania w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Proces rewitalizacji jest czasochłonny, a jego celem jest podniesienie standardu życia mieszkańców zdegradowanych dzielnic.

Organizatorzy Kongresu: Instytut Metropolitalny, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Biuro Rozwoju Gdańska, Instytut Kultury Miejskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.


PROGRAM


I DZIEŃ (5 października 2017 r.)

SESJA PLENARNA (Europejskie Centrum Solidarności, Pl. Solidarności 1, 80-860 Gdańsk)

11.00-11.15 – otwarcie Kongresu: Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, Michał Glaser – Dyrektor biura Metropolii Gdański-Gdynia-Sopot, dr Jakub H. Szlachetko – Przewodniczący Rady Instytutu Metropolitalnego.

11.15 –13.00 – wystąpienia: moderator: prof. UG, dr hab. Iwona Sagan (Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego)

 • prof. UKSW, dr hab. Irena Lipowicz (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Aksjologiczne uzasadnienie prawnej regulacji rewitalizacji,
 • Paweł Orłowski (członek Zarządu Województwa Pomorskiego), Pomiędzy tezami a projektem ustawy. Jak formułowała się koncepcja prawnej regulacji rewitalizacji,
 • dr Justyna Przywojska (Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego), Nastroje wokół rewitalizacji w Polsce. Komunikat z badań w samorządzie gminnym,
 • Jan Szymański (dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego), Rola samorządu regionalnego w procesie rewitalizacji – problemy i doświadczenia.
 • Rajmund Ryś (ekspert, firma PROJEKTY MIEJSKIE), Wykorzystanie narzędzi ustawy o rewitalizacji – szanse i możliwości, zaniechania i pytania o potrzebę modyfikacji,

13.00-13.00 – przerwa kawowa,

13.30-15.30 – wystąpienia: moderator Paweł Orłowski (członek Zarządu Województwa Pomorskiego)

 • Jacek Grunt-Mejer (Pełnomocnik ds. rewitalizacji Urzędu Miasta Warszawa), Rola przestrzeni publicznej w rewitalizacji,
 • Hanna Gill-Piątek (Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego), Czemu jest tak źle, skoro jest tak dobrze? O nowych barierach w inkluzji społecznej na obszarach rewitalizacji,
 • Krzysztof Herbst (członek Zespołu Fundacji Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Rewitalizacja jako aktywizacja społeczna,
 • Ewa Pielak (kierownik Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska), Partycypacja społeczna – ustawowy przepis czy codzienność?,
 • Paulina Kremer (członkini Zarządu Fundacji Pokolenia), Po co nam ekonomia społeczna? Rewitalizacja przestrzeni gospodarczej.

15.30-16.30 – dyskusja 16.30-17.00 – ceremonia wręczenia nagród przyznanych w XII Konkursie Marszałka Województwa Pomorskiego „Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego 2017”


II DZIEŃ (6 października 2017 r.)

I SESJA RÓWNOLEGŁA. REWITALIZACJA: modele – polityki – instrumenty (Sala im. Lecha Bądkowskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; ul. Okopowa 21/27, Gdańsk)

9.00–11.00 – PANEL moderator: Rafał Gajewski (prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego)

 • Janusz Jeżak (prezes Zarządu Instytutu Ekonomii Przestrzeni), Maciej Huculak (właściciel firmy „S&H Consulting”) , Wyzwania związane z delimitacją obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w małych i średnich miastach,
 • dr Michał Miłosz (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego), Rewitalizacja a instrumenty z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 • dr Łukasz Pancewicz (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej), Barbara Zagórska (Biuro Rozwoju Gdańska), Wymiar przestrzenny rewitalizacji i integracja urbanistyki w procesie naprawy miast,
 • Edyta Damszel-Turek (dyrektor Biura Rozwoju Gdańska), Znaczenie Gdańskich Przestrzeni Lokalnych w procesie rewitalizacji
 • dr Gabriela Rembarz (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej), Wizerunek Dzielnicy Pracy Letnica – Nowy Port jako element strategii odnowy miasta

11.00-11.30 – PRZERWA

11.30-12.30 – DEBATA: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie realizacji zadań z zakresu rewitalizacji moderator: Michał Glaser (Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot). Udział biorą: 

 • Magdalena Jaruga (Łódzki Obszar Metropolitalny),
 • Izabela Szczesik-Zobek (Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny),
 • Anna Kalinowska, Agata Schmidt (Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego),
 • Piotr Wiśniewski (Metropolia Poznań),
 • Grzegorz Szewczyk (Wrocławska Rewitalizacja)

12.30-14.30 – PANEL moderator: dr Gabriela Rembarz (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej)

 • Adam Górski (Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Rewitalizacja a jej miejsce w regionalnych programach operacyjnych,
 • dr inż. Elżbieta Strzelecka (Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej), Rewitalizacja w małych miastach a ich modele rozwoju,
 • dr inż. Przemysław Ciesiółka (Instytut Geografii Społeczno-EkonomiGospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Programowanie rewitalizacji po wielkopolsku,
 • dr Wiesław Skrobot (współpracownik Polsko – Niemieckiego Instytutu Badawczego Collegium Pollonicum w Słubicach), O krajobrazowej metodzie rewitalizacji obszarów wiejskich. Kontekst Wzgórz Dylewskich,
 • Eliza Farelnik (Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), Idea SLOW jako wyznacznik działań rewitalizacyjnych podejmowanych na obszarach miejskich,
 • prof. UAM, dr hab. inż. Sylwia Staszewska (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Zagospodarowanie przestrzeni publicznych małych miast i wsi a partycypacja społeczna (efekt działań rewitalizacyjnych),
 • Grzegorz Lechman (kierownik Referatu Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Kolbudy), Czy rewitalizacja obszarów wiejskich jest możliwa? Szanse i przeszkody ożywiania zdegradowanych obszarów wiejskich w kontekście ustawy rewitalizacyjnej.

14.30 – SPACER STUDYJNY

II SESJA RÓWNOLEGŁA. REWITALIZACJA: samoorganizacja – partycypacja – komunikacja (Sala Herbowa, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; ul. Okopowa 21/27, Gdańsk)

9.00-11.00 – PANEL moderator: Paulina Kremer (członkini Zarządu Fundacji Pokolenia)

 • Magdalena Chełstowska (Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta w Gdańsku), Włączenie rewitalizacji
 • Przemysław Kluz (Gdańsk Fundacja Innowacji Społecznych), Rewitalizacja dwóch prędkości, czyli ‚pełzająca’ rewitalizacja vs systemowa,
 • dr Radosław Mędrzycki (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Solidarność społeczna wobec grup najbardziej wykluczonych społecznie w procesie rewitalizacji,
 • prof. PG, dr hab. Marek Wysocki (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej), Projektowanie uniwersalne w rewitalizacji – szansa na realizację pełnej dostępności w strukturach przestrzennych miast,
 • prof. UZ, dr hab. Mariusz Kwiatkowski (Prodziekan ds. studenckich, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego), Rewitalizacja jako obszar działań pozornych,
 • Jerzy Boczoń (prezes Zarządu Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych), Jaką rolę odgrywają organizacje pozarządowe w procesie rewitalizacji?
 • Jadwiga Charzyńska – Wójcik (dyrektor CSW Łaźnia), Rewitalizacja przez sztukę

11.00-11.30 – PRZERWA

11.30-13.30 – PANEL moderator: Rafał Gajewski (Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego)

 • Iwona Borkowska (Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego), Paweł Śliwa (Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Koordynacja i współuczestnictwo w rewitalizacji – doświadczenia województwa wielkopolskiego,
 • Janusz Jeżak (prezes Zarządu Instytutu Ekonomii Przestrzeni), Rafał Gapiel (właściciel firmy „Codework”), Partycypacja w małych i średnich miastach – jak rozmawiać o potrzebach lokalnych w kontekście globalnym,
 • Mateusz Nycek (członek Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców „Nasz Pruślin”), Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji miast – funkcjonowanie Komitetów Rewitalizacji oraz koncepcja innowacji społecznej w postaci „Rewitalizacyjnego Budżetu Obywatelskiego”,
 • dr Dorota Bazuń (Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego), Pies w (wielkim) mieście. Dlaczego warto przygotować przestrzeń dla psów i ich właścicieli?
 • mgr inż. Katarzyna Pietrzyk (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), dr inż. Agnieszka Szczepańska (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie), Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji – jak pokonać niechęć lokalnej ludności?

13.30 – SPACER STUDYJNYoprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl