Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Metropolitalny Kongres Rewitalizacji odbywa się w naszym mieście

W czwartek i piątek (5-6 października) w Gdańsku odbywa się Metropolitalny Kongres Rewitalizacji pt. „Od założeń polityki do społecznej zmiany. Rewitalizacja w działaniu”. Wezmą w nim udział praktycy i teoretycy rewitalizacji, także przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska. Uczestnictwo w Kongresie jest nieodpłatne, wystarczy wysłać zgłoszenie mailem.

Metropolitalny Kongres Rewitalizacji odbywa się w naszym mieście
A
A
data publikacji: 03 października 2017 r.

Ulica Wajdeloty. Mieszkańcy tej części Gdańska doświadczyli na czym polega rewitalizacja
Ulica Wajdeloty. Mieszkańcy tej części Gdańska doświadczyli na czym polega rewitalizacja
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

W ciągu dwóch dni uczestnicy Kongresu będą rozmawiać m.in. o tym, jak zapewnić efektywność przedsięwzięć rewitalizacyjnych, z jakich narzędzi prawnych korzystać i co zrobić, aby rewitalizacja zapewniała trwałą zmianę społeczną. W Kongresie wezmą udział m.in. przedstawicielki Biura Rozwoju Gdańska. Edyta Damszel-Turek, dyrektor BRG, będzie mówić o znaczeniu Gdańskich Przestrzeni Lokalnych w procesie rewitalizacji, Ewa Pielak, Zastępca Dyrektora BRG ds. Rewitalizacji opowie o partycypacji społecznej, a Barbara Zgórska z Zespołu Urbanistycznego Wrzeszcz BRG będzie współautorką wystąpienia na temat wymiaru przestrzennego rewitalizacji i integracji urbanistyki w procesie naprawy miast.

Pierwszego dnia Kongresu odbędzie się sesja plenarna, którą zwieńczy otwarta dyskusja z udziałem wszystkich uczestników. Drugiego dnia będą dwie sesje równoległe. W ramach każdej z nich zostaną zorganizowane panele naukowe oraz spacer studyjny.

Uczestnictwo w Kongresie jest nieodpłatne. Wystarczy wysłać zgłoszenie mail na adres:

konferencje@im.edu.plPrzypomnijmy, że rewitalizacja to metoda rozwiązywania złożonych problemów w zdegradowanych obszarach miast, łącząca działania w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Proces rewitalizacji jest czasochłonny, a jego celem jest podniesienie standardu życia mieszkańców zdegradowanych dzielnic.

Organizatorzy Kongresu: Instytut Metropolitalny, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Biuro Rozwoju Gdańska, Instytut Kultury Miejskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.


PROGRAM


I DZIEŃ (5 października 2017 r.)

SESJA PLENARNA (Europejskie Centrum Solidarności, Pl. Solidarności 1, 80-860 Gdańsk)

11.00-11.15 – otwarcie Kongresu: Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, Michał Glaser – Dyrektor biura Metropolii Gdański-Gdynia-Sopot, dr Jakub H. Szlachetko – Przewodniczący Rady Instytutu Metropolitalnego.

11.15 –13.00 – wystąpienia: moderator: prof. UG, dr hab. Iwona Sagan (Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego)

 • prof. UKSW, dr hab. Irena Lipowicz (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Aksjologiczne uzasadnienie prawnej regulacji rewitalizacji,
 • Paweł Orłowski (członek Zarządu Województwa Pomorskiego), Pomiędzy tezami a projektem ustawy. Jak formułowała się koncepcja prawnej regulacji rewitalizacji,
 • dr Justyna Przywojska (Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego), Nastroje wokół rewitalizacji w Polsce. Komunikat z badań w samorządzie gminnym,
 • Jan Szymański (dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego), Rola samorządu regionalnego w procesie rewitalizacji – problemy i doświadczenia.
 • Rajmund Ryś (ekspert, firma PROJEKTY MIEJSKIE), Wykorzystanie narzędzi ustawy o rewitalizacji – szanse i możliwości, zaniechania i pytania o potrzebę modyfikacji,

13.00-13.00 – przerwa kawowa,

13.30-15.30 – wystąpienia: moderator Paweł Orłowski (członek Zarządu Województwa Pomorskiego)

 • Jacek Grunt-Mejer (Pełnomocnik ds. rewitalizacji Urzędu Miasta Warszawa), Rola przestrzeni publicznej w rewitalizacji,
 • Hanna Gill-Piątek (Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego), Czemu jest tak źle, skoro jest tak dobrze? O nowych barierach w inkluzji społecznej na obszarach rewitalizacji,
 • Krzysztof Herbst (członek Zespołu Fundacji Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Rewitalizacja jako aktywizacja społeczna,
 • Ewa Pielak (kierownik Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska), Partycypacja społeczna – ustawowy przepis czy codzienność?,
 • Paulina Kremer (członkini Zarządu Fundacji Pokolenia), Po co nam ekonomia społeczna? Rewitalizacja przestrzeni gospodarczej.

15.30-16.30 – dyskusja 16.30-17.00 – ceremonia wręczenia nagród przyznanych w XII Konkursie Marszałka Województwa Pomorskiego „Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego 2017”


II DZIEŃ (6 października 2017 r.)

I SESJA RÓWNOLEGŁA. REWITALIZACJA: modele – polityki – instrumenty (Sala im. Lecha Bądkowskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; ul. Okopowa 21/27, Gdańsk)

9.00–11.00 – PANEL moderator: Rafał Gajewski (prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego)

 • Janusz Jeżak (prezes Zarządu Instytutu Ekonomii Przestrzeni), Maciej Huculak (właściciel firmy „S&H Consulting”) , Wyzwania związane z delimitacją obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w małych i średnich miastach,
 • dr Michał Miłosz (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego), Rewitalizacja a instrumenty z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 • dr Łukasz Pancewicz (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej), Barbara Zagórska (Biuro Rozwoju Gdańska), Wymiar przestrzenny rewitalizacji i integracja urbanistyki w procesie naprawy miast,
 • Edyta Damszel-Turek (dyrektor Biura Rozwoju Gdańska), Znaczenie Gdańskich Przestrzeni Lokalnych w procesie rewitalizacji
 • dr Gabriela Rembarz (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej), Wizerunek Dzielnicy Pracy Letnica – Nowy Port jako element strategii odnowy miasta

11.00-11.30 – PRZERWA

11.30-12.30 – DEBATA: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie realizacji zadań z zakresu rewitalizacji moderator: Michał Glaser (Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot). Udział biorą: 

 • Magdalena Jaruga (Łódzki Obszar Metropolitalny),
 • Izabela Szczesik-Zobek (Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny),
 • Anna Kalinowska, Agata Schmidt (Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego),
 • Piotr Wiśniewski (Metropolia Poznań),
 • Grzegorz Szewczyk (Wrocławska Rewitalizacja)

12.30-14.30 – PANEL moderator: dr Gabriela Rembarz (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej)

 • Adam Górski (Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Rewitalizacja a jej miejsce w regionalnych programach operacyjnych,
 • dr inż. Elżbieta Strzelecka (Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej), Rewitalizacja w małych miastach a ich modele rozwoju,
 • dr inż. Przemysław Ciesiółka (Instytut Geografii Społeczno-EkonomiGospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Programowanie rewitalizacji po wielkopolsku,
 • dr Wiesław Skrobot (współpracownik Polsko – Niemieckiego Instytutu Badawczego Collegium Pollonicum w Słubicach), O krajobrazowej metodzie rewitalizacji obszarów wiejskich. Kontekst Wzgórz Dylewskich,
 • Eliza Farelnik (Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), Idea SLOW jako wyznacznik działań rewitalizacyjnych podejmowanych na obszarach miejskich,
 • prof. UAM, dr hab. inż. Sylwia Staszewska (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Zagospodarowanie przestrzeni publicznych małych miast i wsi a partycypacja społeczna (efekt działań rewitalizacyjnych),
 • Grzegorz Lechman (kierownik Referatu Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Kolbudy), Czy rewitalizacja obszarów wiejskich jest możliwa? Szanse i przeszkody ożywiania zdegradowanych obszarów wiejskich w kontekście ustawy rewitalizacyjnej.

14.30 – SPACER STUDYJNY

II SESJA RÓWNOLEGŁA. REWITALIZACJA: samoorganizacja – partycypacja – komunikacja (Sala Herbowa, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; ul. Okopowa 21/27, Gdańsk)

9.00-11.00 – PANEL moderator: Paulina Kremer (członkini Zarządu Fundacji Pokolenia)

 • Magdalena Chełstowska (Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta w Gdańsku), Włączenie rewitalizacji
 • Przemysław Kluz (Gdańsk Fundacja Innowacji Społecznych), Rewitalizacja dwóch prędkości, czyli ‚pełzająca’ rewitalizacja vs systemowa,
 • dr Radosław Mędrzycki (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Solidarność społeczna wobec grup najbardziej wykluczonych społecznie w procesie rewitalizacji,
 • prof. PG, dr hab. Marek Wysocki (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej), Projektowanie uniwersalne w rewitalizacji – szansa na realizację pełnej dostępności w strukturach przestrzennych miast,
 • prof. UZ, dr hab. Mariusz Kwiatkowski (Prodziekan ds. studenckich, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego), Rewitalizacja jako obszar działań pozornych,
 • Jerzy Boczoń (prezes Zarządu Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych), Jaką rolę odgrywają organizacje pozarządowe w procesie rewitalizacji?
 • Jadwiga Charzyńska – Wójcik (dyrektor CSW Łaźnia), Rewitalizacja przez sztukę

11.00-11.30 – PRZERWA

11.30-13.30 – PANEL moderator: Rafał Gajewski (Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego)

 • Iwona Borkowska (Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego), Paweł Śliwa (Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Koordynacja i współuczestnictwo w rewitalizacji – doświadczenia województwa wielkopolskiego,
 • Janusz Jeżak (prezes Zarządu Instytutu Ekonomii Przestrzeni), Rafał Gapiel (właściciel firmy „Codework”), Partycypacja w małych i średnich miastach – jak rozmawiać o potrzebach lokalnych w kontekście globalnym,
 • Mateusz Nycek (członek Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców „Nasz Pruślin”), Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji miast – funkcjonowanie Komitetów Rewitalizacji oraz koncepcja innowacji społecznej w postaci „Rewitalizacyjnego Budżetu Obywatelskiego”,
 • dr Dorota Bazuń (Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego), Pies w (wielkim) mieście. Dlaczego warto przygotować przestrzeń dla psów i ich właścicieli?
 • mgr inż. Katarzyna Pietrzyk (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), dr inż. Agnieszka Szczepańska (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie), Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji – jak pokonać niechęć lokalnej ludności?

13.30 – SPACER STUDYJNY-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl