PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Metropolia bada zachowania transportowe mieszkańców - wypełnij ankietę

Metropolia bada zachowania transportowe mieszkańców - wypełnij ankietę
Po raz pierwszy w historii Obszaru Metropolitalnego prowadzone jest badanie zachowań transportowych mieszkańców. Jest to też największe z dotychczas realizowanych w metropolii badań! Wszystko po to aby polepszyć metropolitalny transport i podwyższyć jakość życia mieszkańców. Anonimowa ankieta dostępna będzie do końca października br.
Pierwszy regularny kurs przedłużonej linii tramwajowej nr 12 na odcinku węzeł Ujeścisko - al. Adamowicza - ul. Bulońska, 30 czerwca 2020 roku
Pierwszy regularny kurs przedłużonej linii tramwajowej nr 12 na odcinku węzeł Ujeścisko - al. Adamowicza - ul. Bulońska, 30 czerwca 2020 roku
fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

- W badaniu zapytamy mieszkańców Metropolii m.in. o to ile i jakich pojazdów posiadają w swoich domach, jakie są cele ich podróży. Chcemy dowiedzieć się jak wyglądają codzienne i weekendowe podróże: jakim środkiem transportu się poruszają i ile czasu im to zajmuje - mówi Karolina Orcholska, koordynatorka ds. transportu i mobilności OMGGS. - Interesuje nas też to, co skłania mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej, ale też dlaczego wybierają samochód.

Zebrane od respondentów odpowiedzi pozwolić mają na określenie, co może skłonić mieszkańców OMGGS do zmiany samochodu na ekologiczny środek transportu (komunikację zbiorową, rower czy hulajnogę). Interesująca będzie też ich wizja, jak będzie wyglądał transport w naszej metropolii za 20 lat.

 - Zebrane informacje będą podstawą do opracowania strategicznych dokumentów dla metropolii dotyczących mobilności. Mogą być one niezbędne m.in. do ubiegania się o wielomilionowe dotacje unijne dla rozwoju naszego regionu - wyjaśnia Karolina Orcholska.  Robimy to po to, aby mieszkańcy mieli lepszy transport publiczny, czystsze powietrze, wyższą jakość życia.

Badanie prowadzone jest w ramach przygotowań Planu Zrównoważonej Mobilności - SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). Jest to długoterminowa strategia planowania  przyjaznego transportu oraz maksymalnego wykorzystania infrastruktury dostępnej w miastach, gminach i powiatach OMGGS.  SUMP obejmuje m.in. analizę stanu obecnego, budowanie wizji, ustanawianie celów, aktywne komunikowanie, monitoring oraz ocenę wniosków i doświadczeń.

Od tradycyjnego planowania transportu SUMP odróżnia szczególne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych grup i osób oraz koordynacją polityk m.in. transportu, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, polityki społecznej, zdrowia, bezpieczeństwa.

 

Dzięki SUMP wszystkie działania transportowe w metropolii będą przemyślane, zaplanowane i opierać się będą o długofalową wizję rozwoju zrównoważonej mobilności na całym jej obszarze. Wymaga to przede wszystkim dogłębnej oceny obecnej sytuacji i przyszłych tendencji, a także wykorzystania dostępnych środków technicznych, infrastrukturalnych, finansowych i promocyjnych (czytamy w komunikacie zapowiadającym rozpoczęcie badania).

Badanie potrwa do końca października br. Anonimowa ankieta dostępna jest TUTAJ, jej wypełnienie zajmuje około 20 minut. 

 

oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl
oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl