Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Matura 2018. Prawie 80 procent uczniów w województwie pomorskim zdało egzamin dojrzałości

W tym roku do matury w województwie pomorskim przystąpiło 14 803 uczniów. Zdało 77,1 procent z nich, w tym 83,6 proc. licealistów oraz 65,7 proc. absolwentów techników. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku podała we wtorek, 3 lipca, wstępną informację o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 roku.

Matura 2018. Prawie 80 procent uczniów w województwie pomorskim zdało egzamin dojrzałości
A
A
data publikacji: 03 lipca 2018 r.
Matura nie jest straszna, przynajmniej dla 77,1 procenta uczniów zdających w tym roku w naszym województwie
Matura nie jest straszna, przynajmniej dla 77,1 procenta uczniów zdających w tym roku w naszym województwie
fot. Maciej Kosycarz/KFP

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2018 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego:

  • w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego
  • w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.

Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z nauczanego języka, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej.

Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych - na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Jak podaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku w 2018 roku do matury w województwie pomorskim przystąpiło 14 803 uczniów. W tym:

  • zdało - 11 407, czyli 77,1 proc.
  • nie zdało, ale mają możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego - 2 409, czyli 16,3 proc. 
  • nie zdało z więcej niż z jednego przedmiotu - 987, czyli 6,6 proc.


ZDAJĄCY MATURĘ W WOJ. POMORSKIM W 2018 ROKU

matura tabela
OKE w Gdańsku


Szczegółowe dane na temat wyników egzaminów maturalnych w 2018 roku w województwie pomorskim znajdziesz TUTAJ


W sierpniu odbędą się egzaminy poprawkowe. Część pisemną zaplanowano na 21 sierpnia, część ustną z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych na 21 i 22 sierpnia. 

Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego z jednego niezdanego przedmiotu obowiązkowego, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Dokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do 10 lipca 2018 r. do dyrektora szkoły, którą ukończył (lub do dyrektora OKE, jeżeli szkoła została zlikwidowana). 

-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl