PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Mapa hałasu Gdańska. Każdy może sam łatwo sprawdzić, jak głośno ma wokół domu lub w miejscu pracy

Mapa hałasu Gdańska. Każdy może sam łatwo sprawdzić, jak głośno ma wokół domu lub w miejscu pracy
Hałas powyżej 75 decybeli zarejestrowano przede wszystkim niemal na całym gdańskim odcinku trójmiejskiej obwodnicy. Podobne wyniki odnotowano także na odcinku ul. Kartuskiej i niewielkim fragmencie ul. Słowackiego, niedaleko skrzyżowań z obwodnicą. Hałas to jedna z uciążliwości, jakie są związane z życiem w każdym dużym mieście. Jednak Gdańsk należy do tych krajowych metropolii, gdzie pod tym względem żyje się dość komfortowo. Każdy może sam sprawdzić, jak głośno ma w miejscu zamieszkania lub pracy.
na grafice widać fragment mapy Gdańska z zaznaczonymi różnymi kolorami poziomu hałasu w danych miejscach
W naszym mieście rozkład hałasu obrazują mapy zamieszczone na portalu stałego monitoringu hałasu komunikacyjnego Miasta Gdańska
screen z www.mag.bmt.com.pl

 

- Byliśmy w Polsce pierwsi, jeśli chodzi o stworzenie systemu monitoringu hałasu. Już prawie piętnaście lat - mówi Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Myślałem, że to będzie dla mieszkańców hit, ale temat nie chwycił. Zobaczymy, jak będzie dalej. Świadomość ekologiczna w naszym społeczeństwie rośnie, a hałas jest zanieczyszczeniem środowiskowym, jak każde inne. Trzeba się przed nim bronić, bo ma wpływ na jakość życia.

Dziś systemy monitoringu hałasu posiadają wszystkie polskie metropolie - ze względu na przepisy obowiązujące w całej Unii Europejskiej.

W całym Gdańsku zamontowanych jest na stałe 40 stacji monitorujących na bieżąco poziom hałasu. Pięć urządzeń jest obecnie wymienianych - działa zatem 35. Można w każdej chwili sprawdzić, jak głośno jest, aktualnie, w konkretnym miejscu, gdzie zlokalizowane jest urządzenie pomiarowe.

 

  • TUTAJ znajdują się lokalizacje wszystkich czujników i dostęp do danych nt. hałasu

 

- Te czujniki wyglądają bardzo niepozornie - dodaje dyr. Maciej Lorek. - Jak płaska blacha z czarną kropką. Są rozmieszczone w całym mieście. Cztery z nich są w rejonie portu lotniczego, więc monitorujemy również hałas, jaki wiąże się z funkcjonowaniem lotniska pasażerskiego. Ten system rejestruje wszystko na bieżąco. Chyba najciszej było w listopadzie 2014 roku, w czasie meczu Polska-Anglia. Prawie wszyscy siedzieli przed telewizorami, ruch samochodowy w mieście był minimalny.  

Dzięki systemowi monitoringu można też obserwować poziom hałasu na elewacjach budynków w formacie 3D. Każdy dom i gmach w mieście jest do obejrzenia jako trójwymiarowy model, pokazujący jaki poziom hałasu panuje w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Jest to obrazowane przy pomocy tzw. izofonów - kolorystycznie zróżnicowanych stref na modelach budynków i na mapach. 

 

ZOBACZ KRÓTKI INSTRUKTAŻ:

 

 

Warto poświęcić czas na przestudiowanie zestawu map, obrazujących rozkład średnich poziomów dźwięku osobno dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej (wskaźnik LDWN) oraz nocnej (wskaźnik LN).

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i krajowego Ministerstwa Środowiska, Gdańsk - podobnie jak inne polskie gminy - jest zobowiązany do opracowywania takich map hałasu. Muszą być one aktualizowane co pięć lat. Pierwsza taka mapa powstała w roku 2007. W przyszłym roku gotowa powinna być już zatem czwarta. Od kilku miesięcy trwają przygotowania do jej opracowania. Dane zbierane są bowiem przez co najmniej rok.

Według danych z 2017 r., a więc na obowiązującej aktualnie mapie hałasu, przekroczenia standardów akustycznych (podawane w decybelach) dotyczą około 11 tysięcy osób, czyli około 2,3 procent wszystkich mieszkańców.

- Bardzo ważny w mieście jest pod tym względem ruch samochodowy - tłumaczy dyr. Maciej Lorek. - Co ciekawe, z perspektywy mieszkania największy hałas jest nie na pierwszym, czy drugim piętrze, ale na wyższych piętrach. Co daje wprowadzone niedawno ograniczenie prędkości przejazdu samochodów na alei Zwycięstwa i Grunwaldzkiej? Jesteśmy w trakcie badań. Oczywiście ma znaczenie, ale wyniki będą tym korzystniejsze, im lepiej uda utrzymywać płynny ruch samochodów, tak zwaną zielona falę. Chodzi o to, że największy hałas jest przy zatrzymywaniu i ponownym uruchamianiu aut. Ma to też oczywiście związek z emisją spalin.

 

Co daje pod względem hałasu wprowadzone niedawno ograniczenie prędkości przejazdu samochodów na alei Zwycięstwa i Grunwaldzkiej? - Wyniki będą tym korzystniejsze, im lepiej uda utrzymywać płynny ruch samochodów, tak zwaną zielona falę - mówi dyrektor Maciej Lorek. Nz. ruch samochodowy w rejonie skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i Do Studzienki we Wrzeszczu
Co daje pod względem hałasu wprowadzone niedawno ograniczenie prędkości przejazdu samochodów na alei Zwycięstwa i Grunwaldzkiej? - Wyniki będą tym korzystniejsze, im lepiej uda utrzymywać płynny ruch samochodów, tak zwaną zielona falę - mówi dyrektor Maciej Lorek. Nz. ruch samochodowy w rejonie skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i Do Studzienki we Wrzeszczu
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Przekroczenia standardów akustycznych w Gdańsku dotyczą:

  • 9000 mieszkańców (1,90%) - hałas drogowy

  • 1100 mieszkańców (0,20%) - hałas kolejowy

  • 100 mieszkańców (0,02%) - hałas tramwajowy

  • 100 mieszkańców (0,02%) - hałas lotniczy

  • 700 mieszkańców (0,15%) - hałas przemysłowy

 

Jeżeli chodzi o hałas drogowy, to najgłośniej jest na trójmiejskiej obwodnicy. Równie głośno jest też na al. Armii Krajowej, Zwycięstwa i Grunwaldzkiej, gdzie hałas tuż przy drodze osiąga poziom 70-75 decybeli. Ten typ hałasu odczuwalny jest też przy ul. Słowackiego, a także przy ul. Potokowej.

Poziom hałasu lotniczego jest najwyższy, oczywiście, w Rębiechowie, m.in. przy ul. Nowatorów. Z kolei w przypadku hałasu przemysłowego jego normy przekroczone są na terenach stoczniowych, m.in. na obszarze pomiędzy ul. Jana z Kolna i Ku Ujściu.

 

Na mapie akustycznej Gdańska można też sprawdzić, gdzie przemysł wytwarza najwięcej decybeli. Kolor niebieski oznacza, że hałas przekracza 75 dB
Na mapie akustycznej Gdańska można też sprawdzić, gdzie przemysł wytwarza najwięcej decybeli. Kolor niebieski oznacza, że hałas przekracza 75 dB
screen z www.mag.bmt.com.pl

 

Opracowanie nowej mapy hałasu wiązać się będzie jednak z pewnymi zmianami formalnymi. Dotąd, po opracowaniu mapy akustycznej (mapy hałasu), w ciągu roku Miasto musiało opracować Program Ochrony Środowiska Przed Hałasem. Dokument ten zatwierdzany był uchwałą przez Radę Miasta Gdańska. Pojawiały się w nim m.in. zapisy dotyczące planów inwestycyjnych i wprowadzenia tzw. procedur naprawczych, których zadaniem było ograniczenie hałasu w miejscach, w których wyszły przekroczenia na mapie akustycznej (np. mniej hałaśliwa nawierzchnia, ekrany akustyczne, "wyprowadzenie" TIR-ów, pasy zieleni, inteligentna sygnalizacja świetlna czy wymiana stolarki okiennej w konkretnych budynkach).

Obecnie, jak informują przedstawiciele Wydziału Środowiska, przepisy prawa w tym zakresie są "w toku zmian". Ustawa dotycząca ochrony środowiska została już zmieniona. Na jej mocy obowiązek opracowania mapy hałasu nadal spoczywa na staroście, czyli w tym przypadku na prezydent Gdańska, natomiast Program Ochrony Środowiska Przed Hałasem będzie opracowywał Marszałek Woj. Pomorskiego.

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze