Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Mały ruch graniczny z Kaliningradem. Marszałek województwa pisze do dwóch ministrów i pyta: - Dlaczego?

Marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk, wysłał pismo w sprawie wciąż zawieszonego małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim. Adresatami dokumentu są: minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak oraz minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. O zawieszeniu ruchu w lipcu br. zdecydował polski rząd, ze względów bezpieczeństwa. W lipcu organizowano bowiem szczyt NATO w Warszawie oraz Światowe Dni Młodzieży w Krakowie - jednak obie imprezy się już skończyły.

Mały ruch graniczny z Kaliningradem. Marszałek województwa pisze do dwóch ministrów i pyta: - Dlaczego?
A
A
data publikacji: 05 sierpnia 2016 r.
Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk, interweniuje w sprawie małego ruchu granicznego.
Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk, interweniuje w sprawie małego ruchu granicznego.
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


TREŚĆ LISTU MIECZYSŁAWA STRUKA, MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO:

Gdańsk, dnia 5 sierpnia 2016r.

 

Szanowni Panowie

Mariusz BłaszczakMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Witold WaszczykowskiMinister Spraw Zagranicznych

Z wielkim zdziwieniem i niepokojem przyjąłem decyzję o przedłużeniu zawieszenia małego ruchu granicznego (MRG) z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Decyzja ta była zaskoczeniem zarówno dla Samorządów Województw: Pomorskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego, jak i lokalnych samorządów obu regionów – objętych małym ruchem granicznym.

Możliwość korzystania z MRG stanowiło znaczące ułatwienie dla mieszkańców stref przygranicznych objętych umową, którzy wcześniej każdorazowo musieli ubiegać się o wizę ponosząc przy tym znaczne koszty. Było to też bardziej czasochłonne. Natomiast wprowadzenie ułatwień w ramach MRG spowodowało bezpośredni wpływ na zwiększenie ruchu granicznego – zarówno po stronie polskiej, jak i rosyjskiej. W efekcie notowaliśmy z zadowoleniem wzrost liczby Rosjan odwiedzających nasz region, ale także olbrzymi wzrost liczby Polaków odwiedzających Kaliningrad, np.  w III kwartale 2015 roku odprawy w ramach RMG stanowiły blisko połowę (45,6%) przekroczeń tego odcinka granicy przez cudzoziemców, natomiast  w przypadku Polaków ok. 94% (dane GUS, grudzień 2015).

Znaczenie MRG dla lokalnej gospodarki Pomorza jest nie do przecenienia. Tylko w 2015 roku Rosjanie wydali ok. 286 mln zł w regionach objętych umową o małym ruchu granicznym. Korzystali na tym właściciele sklepów i  punktów usługowych (w tym również w sektorze opieki zdrowotnej), a także restauratorzy i hotelarze. Odwiedzający region Rosjanie, w tym także młodzież, coraz chętniej korzystali z naszej oferty kulturalnej i turystycznej, zwiedzając pomorskie muzea i zabytki oraz uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych. Rozwiązanie to znacznie ułatwiało też realizację projektów współpracy między partnerami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami po obu stronach granicy. To wszystko w sposób oczywisty przekłada się na efekt promocyjny, nie tylko dla regionów przygranicznych objętych MRG, ale dla całej Polski.

Pamiętamy, że podpisanie w 2012 roku umowy o małym ruchu granicznym z Rosją budziło wiele kontrowersji, zarówno na poziomie społeczności lokalnych, jak i decydentów. Wśród przywoływanych obaw wymieniano głównie kwestie związane z bezpieczeństwem,  tj. możliwość wzrostu przestępczości oraz niedotrzymywanie postanowień umowy o MRG.

Jednakże, ponad czteroletnie funkcjonowanie umowy o MRG z Obwodem Kaliningradzkim udowodniło, że obawy te były bezpodstawne.

Ponadto, intensyfikacja kontaktów społeczności Pomorza, Warmii i Mazur i Obwodu Kaliningradzkiego w istotny sposób przyczyniła się do  przełamywania  negatywnych stereotypów, co jest nad wyraz istotne w wypadku tak bliskich sąsiadów. Ingerencja w swobodę tej przygranicznej wymiany spowodować może zahamowanie dotychczasowej sąsiedzkiej integracji i regres we wzajemnych stosunkach. 

W imieniu swoim i pozostałych jednostek samorządu terytorialnego z terenu Pomorza wyrażam nadzieję, że MRG zostanie w najbliższym czasie przywrócony, co – jestem o tym przekonany – przyczyni się do korzystnych tendencji w relacjach między Rzeczpospolitą Polską i Federacją Rosyjską, dodatkowo ułatwiając współpracę w Regionie Morza Bałtyckiego.

Licząc na zrozumienie i pozytywne decyzje,

z poważaniem,

Mieczysław StrukMarszałek Województwa Pomorskiego


Czytaj też: Marszałek Borusewicz: premier Szydło odpowiedzialna za likwidację małego ruchu granicznego

-
oprac. KG (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. KG (0)
www.gdansk.pl