PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Majowe kolegium zarządów gdańskich dzielnic za nami. Rozmawiano o inwestycjach

Majowe kolegium zarządów gdańskich dzielnic za nami. Rozmawiano o inwestycjach
O przygotowaniach Gdańska do kolejnej perspektywy unijnej i Wieloletnim Planowaniu Inwestycyjnym, o miejskich programach "Jaśniejszy Gdańsk" i chodnikowym, a także rozwiązaniach, w tym technicznych, ułatwiających współpracę dzielnicowych radnych z Urzędem Miejskim. O tym wszystkim, i nie tylko, rozmawiano podczas kolegium, które odbyło się 26 maja.
W środowym kolegium uczestniczył zastępca prezydent ds. inwestycji Alan Aleksandrowicz (po prawej) i Sylwia Betlej, dyrektor powstającego w Urzędzie Miejskim biura dedykowanego obsłudze i współpracy z Radami Dzielnic
W środowym kolegium uczestniczył zastępca prezydent ds. inwestycji Alan Aleksandrowicz (po prawej) i Sylwia Betlej, dyrektor powstającego w Urzędzie Miejskim biura dedykowanego obsłudze i współpracy z radami dzielnic
Screen z aplikacji Teams

 

Spotkanie, które trwało ponad dwie godziny, zorganizowano w trybie zdalnym. Radni rozmawiali z przedstawicielami urzędu za pomocą aplikacji Teams. Uczestniczył w nim m.in. Alan Aleksandrowicz - zastępca prezydent ds. inwestycji i Marcin Dawidowski - dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych, a także Sylwia Betlej - dyrektorka nowego biura, które odpowiedzialne będzie za współpracę i obsługę gdańskich rad dzielnic.

Dyrektor Marcin Dawidowski poinformował obecnych, że miasto przygotowuje się już do kolejnej perspektywy unijnej, w ramach której będzie starało się o dofinansowanie planowanych inwestycji. Wspólnie z prezydentem Alanem Aleksandrowiczem tłumaczyli też, na czym polega i jakie są założenia Wieloletniego Planowania Inwestycyjnego, a także jaka jest w tym rola rad dzielnic. Do 15 czerwca br. radni dzielnic, radni miejscy czy jednostki organizacyjne miasta powinny bowiem złożyć wnioski propozycji inwestycyjnych, które zawarte zostaną w tzw. Bazie Priorytetów Inwestycyjnych.

 

2
Mat. Urząd Miejski w Gdańsku

 

Prezydent Alan Aleksandrowicz poinformował też, że w najbliższych latach miasto będzie skupiało się m.in. na realizacji linii tramwajowej łączącej Gdańsk Południe z Wrzeszczem, budowie linii tramwajowej w Śródmieściu, a także tzw. Nowej Abrahama.

- Proszę się nie obawiać, że zgłosicie pomysł i powielicie go. Te dotąd zgłaszane, w poprzednich latach, są w naszej bazie, ale można je zgłosić ponownie, jeżeli będzie taki wniosek rady - zwracał uwagę dyrektor Dawidowski.

W tej kwestii radni zadawali szczegółowe pytania, dotyczące m.in. tego, czy takie propozycje wydatków powinny być złożone jako uchwała rady dzielnicy.

 

4
Mat. Urząd Miejski w Gdańsku

 

Sporo pytań padło też podczas dyskusji nad miejskimi programami "Jaśniejszy Gdańsk" oraz tzw. chodnikowym. Warto przypomnieć, że oba powstały z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza. Był to efekt gospodarskich spacerów dzielnicowych, w trakcie których bardzo często radni wskazywali na potrzebę oświetlenia którejś z ulic, czy budowy bądź remontu chodnika (spacery po dzielnicach kontynuuje obecnie prezydent Aleksandra Dulkiewicz).

Dyrektor Marcin Dawidowski przypomniał, że na liście ulic do oświetlenia jest ponad pół tysiąca pozycji - niekoniecznie są to jednak całe ulice, czasem potrzeba w danym miejscu zamontować dwie, trzy latarnie.

- Na każdy rok przygotowywanych jest do oświetlenia około 50 pozycji. Więcej nie uda się zrealizować w ciągu jednego roku. Jest to związane z możliwościami "przerobowymi", w tym współpracą z Energą - tłumaczył dyrektor Dawidowski. - Tak naprawdę każdego roku przygotowywanych jest 100 lokalizacji, w tym 50 przeznaczonych jest do realizacji, a 50 jest projektowanych na kolejny rok.

W przypadku "programu chodnikowego" zdarza się, że remont chodnika jest połączony z remontem sąsiadującej z nim jezdni, co może czasem wpływać na przesunięcie terminu jego modernizacji, m.in. dlatego, by skoordynować w jednym czasie prace kilku jednostek miejskich w danym miejscu, a więc, żeby nie było tak, że w jednym roku zrealizowana zostanie modernizacja chodnika, a po kilkunastu miesiącach jego część trzeba rozebrać, ponieważ uniemożliwia wykonanie remontu jezdni.

 

5
Mat. Urząd Miejski w Gdańsku

 

Podczas środowego spotkania dyrektor Marcin Dawidowski opowiadał też, co się dzieje w sprawie planowanej przebudowy ul. Kartuskiej.

- Tutaj planowana jest budowa drogi rowerowej, co związane będzie z przebudową ul. Kartuskiej, prawdopodobnie na odcinku od Łostowickiej do Źródlanej - poinformował.

Realizacja tej inwestycji planowana jest na lata 2022-23, i najpóźniej w roku 2023 musi się zakończyć w związku z wymogami dofinansowania unijnego. Obecnie w tej kwestii trwają formalności związane z rozwiązaniem spraw terenowo - prawnych.

Pojawił się też wątek budowy tzw. Nowej Sandomierskiej. W tym przypadku, zaprzeczono, by prowadzone były prace związane z zabezpieczeniem gruntów pod tę inwestycję. Zwrócono też uwagę, że nie ma obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla okolicy, w której miałaby powstać Nowa Sandomierska, w związku z czym nie ma jeszcze ustalonego przebiegu tej drogi w docelowym kształcie.

 

Rady Dzielnic funkcjonują we wszystkich 35 dzielnicach Gdańska. Działa w nich w sumie 567 gdańszczanek i gdańszczan. Aby usprawnić współpracę miasta z lokalnymi społecznościami, do końca czerwca br. powstanie w Gdańsku nowe biuro odpowiedzialne za współpracę i obsługę Rad Dzielnic. Skupi ono w jednym miejscu obsługę rad, która do tej pory była rozproszona po kilku wydziałach i jednostkach. W tym miejscu będzie można np. przekazać dokumenty i uzyskać pomoc w zgłaszanych sprawach dzielnicowych.

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze