Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

List prezydenta Gdańska do rodziców na zakończenie roku szkolnego

Z okazji zakończenia nauki w szkołach Paweł Adamowicz skierował do rodziców uczniów specjalny list. Podsumowuje w nim m.in. miniony rok szkolny 2016/2017, a także pisze o wyzwaniach, które czekają gdańską edukację we wrześniu. Są też życzenia dobrego odpoczynku w czasie wakacji. Poniżej pełny tekst listu Prezydenta Miasta do rodziców.

List prezydenta Gdańska do rodziców na zakończenie roku szkolnego
A
A
data publikacji: 23 czerwca 2017 r.

Nowy Ratusz. Lekcja wychowania obywatelskiego z Prezydentem Miasta Pawłem Adamowiczem
Nowy Ratusz. Lekcja wychowania obywatelskiego z Prezydentem Miasta Pawłem Adamowiczem
zdj. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Szanowni Państwo, 

zakończenie roku szkolnego to moment podsumowań tego, co udało się osiągnąć w mijającym czasie, oraz wyznaczenia celów, które dopiero przed nami. Ważne jest, abyśmy wypracowali zasadę, że tylko wsłuchując się nawzajem w swój głos, jesteśmy w stanie osiągnąć najwyższe standardy gdańskiej edukacji.

Rok 2016/2017 był dla nas wszystkich czasem trudnym, pełnym wyzwań związanych ze zmieniającą się dynamicznie rzeczywistością edukacyjną. Wprowadzane na szczeblu centralnym zmiany dotykały i dotykają w mniejszym bądź większym stopniu każdego, niezależnie od głoszonych poglądów, etapu edukacyjnego, na którym się znajduje, czy też roli, jaką w systemie edukacyjnym pełni. To jednak na mnie i moich pracownikach spoczywa obowiązek zapewnienia Rodzicom i Uczniom spokojnego odnalezienia się w nowej, zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości. Jestem przekonany, że z tego zadania Miasto Gdańsk wywiązuje się bardzo dobrze.

Opieka nad najmłodszymi

Kluczowe w rozmowie o edukacji najmłodszych jest wskazanie zadań, jakie stawiane są przed gminą. Obecnie Gdański Zespół Żłobków dysponuje blisko 1000 miejsc dla najmłodszych Gdańszczan. Zdaję sobie doskonale sprawę, że liczba ta jest niewystarczająca, jednak systematycznie ją zwiększamy. Od roku 2011 oddaliśmy ponad 400 nowych miejsc, bazując głównie na środkach własnych Miasta, jak również tych uzyskanych na podstawie wniosków składanych do budżetu centralnego w ramach programu Maluch. Ważne jest wskazanie proporcji - koszt powstania nowego obiektu to ponad 7 mln złotych, natomiast środki pozyskane z budżetu centralnego to 960 tys złotych. Łączna suma środków pozyskanych przez Miasto Gdańsk w roku 2017 to nieco ponad 1 700 OOO złotych. Tak więc koszt utrzymania tworzonych miejsc spoczywa na budżecie Miasta i wpłatach własnych rodziców.

Wyzwania przedszkolne

Łączny koszt utrzymania miejsc przedszkolnych w Gdańsku w roku 2017 to ponad 63 mln złotych. Przeliczając to na jednego przedszkolaka, mówimy o 11 OOO złotych, z czego ponad 8500 dopłaca Miasto. Środki przekazywane do kasy Miasta z budżetu centralnego stanowią zaledwie 18% całości kosztów. Warto o tym pamiętać w kontekście trwającej obecnie rekrutacji, dyskusji na temat pozostawienia dziecka 6-letniego w przedszkolu oraz konieczności zapewnienia dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 3 i 4-letnich. Jednym z priorytetów, który stawiamy sobie od kilku już lat, jest budowa nowych placówek, zwłaszcza w tych dzielnicach, które rozwijają się najintensywniej. Rok 2017 to uruchomienie dwóch nowych przedszkoli przy ul. Damroki i ul. Dąbka. Na rok 2018 planujemy otwarcie kolejnych szkół: przy ul. Jabłoniowej i szkołymetropolitalnej w Kowalach. Rozpoczęły się również inwestycje przedszkolne przy ul. Srebrnej/Kolorowej i Jabłoniowej. Wychodząc naprzeciw diagnozowanym potrzebom, zainicjowaliśmy proces pozyskiwania i tzw. ,,upubliczniania" miejsc w placówkach prowadzonych przez inne podmioty. Łącznie udało się w ten sposób utworzyć od roku 2016 blisko 2000 miejsc. 

Inwestycja w przyszłość 

Miasto Gdańsk traktuje ponoszone w budżecie nakłady na edukację nie jako obciążenie, lecz długofalową inwestycję, której pozytywne skutki odczujemy za kilka lat. W ostatnich latach ponoszone nakłady stale rosną: począwszy od blisko 675 mln złotych w 2013 roku do niemal 802 mln złotych zaplanowanych w budżecie na rok 2017. W tej puli 41% stanowią środki własne Miasta Gdańska, czyli pieniądze płynące wprost od gdańskiego podatnika, a ich wysokość rośnie proporcjonalnie rok do roku. Ta tendencja pokazuje wyraźnie, jak dużą wagę przykładamy w Gdańsku do jakości świadczonych usług edukacyjnych i corocznego wzbogacania przygotowanej dla najmłodszych oferty. Pamiętajmy jednak, że każda zmiana wymaga czasu, a konieczność dostosowywania się do nakładających się na siebie jednocześnie kilku zmian w systemie edukacji z całą pewnością nie jest czynnikiem sprzyjającym stabilnemu rozwojowi;

Wakacje to czas regeneracji, nabrania dystansu do codziennych obowiązków. Życzę Państwu i Państwa dzieciom wspaniałego czasu spędzonego w gronie rodziny, przyjaciół. Wielu słonecznych dni przepełnionych wspólną aktywnością. Z myślą o najmłodszych gdańszczanach przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć dodatkowych w ramach Akcji Lato skierowanych do uczniów szkół podstawowych. Unikatowość propozycji stanowi fakt, że są to zajęcia całkowicie bezpłatne o charakterze półkolonii, a więc z opieką 8-godzinną każdego dnia w ramach trwającego turnusu.

Życzę nam wszystkim, abyśmy po spędzonych bezpiecznie wakacjach spotkali się w komplecie we wrześniu, i wspólnie w ramach lokalnych społeczności, jakimi są żłobki, przedszkola i szkoły wypracowywali plany rozwoju na kolejny rok szkolny.

Z wyrazami szacunku

Paweł Adamowicz

oprac. MW (0)
www.gdansk.pl
oprac. MW (0)
www.gdansk.pl