PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Letnica. Wykonawca prac na ul. Narwickiej wybrany. Inwestycja ruszy w przyszłym roku

Letnica. Wykonawca prac na ul. Narwickiej wybrany. Inwestycja ruszy w przyszłym roku
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska czterokrotnie ogłaszała przetarg na realizację zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego z edycji 2020. Trzykrotnie musiała unieważniać postępowania ze względu na zbyt wysokie ceny proponowane przez oferentów. 15 grudnia br. wybrano wykonawcę robót.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na ul. Narwickiej, ze środków Budżetu Obywatelskiego, zbudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy
Na ul. Narwickiej, ze środków Budżetu Obywatelskiego, zbudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Pełna nazwa zwycięskiego projektu BO brzmi: "Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1". Ta droga stanowi bowiem wygodny skrót dla okolicznych mieszkańców, udających się na wydarzenia na terenie stadionu od strony gmachów AmberExpo.

Inwestycję zrealizuje spółka Saferoad Kabex Sp. z o. o. Prace pochłoną 198,6 tys. złotych. W najbliższym czasie DRMG podpisze umowę z wybranym w przetargu wykonawcą.

 

Działka, na której zbudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy, jest obecnie niezabudowana i niezagospodarowana. Służy jako dojazd do pobliskich obiektów usługowo-przemysłowych, ale wykorzystywana jest głównie jako plac postojowy dla samochodów, tak osobowych, jak i ciężarowych. Teren działki pokryty jest częściowo, będącymi w złym stanie technicznym, płytami betonowymi.

W trakcie opracowania dokumentacji projektowej dla tej inwestycji, wykonano m.in. badania geologiczne. Na ich podstawie stwierdzono, że "w rozpatrywanym podłożu występują złożone warunki gruntowo-wodne, umiarkowanie korzystne dla posadowienia bezpośrednio projektowanego ciągu pieszo-rowerowego" - występuje tu dość wysoki poziom wód gruntowych, który może się dodatkowo zmieniać w zależności od pory roku i warunków pogodowych. Oznacza to, że w tym miejscu dość często, i przez długi czas, mogą występować duże kałuże.

Zaprojektowano więc ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 6 metrów, który będzie kontynuacją istniejącej promenady znajdującej się na sąsiedniej działce. Równolegle do tego ciągu zaplanowano ogrody deszczowe, w których gromadzone będą wody opadowe. Zasadzone zostaną w nich specjalne rodzaje roślinności. Te ogrody będą tworzyć część otwartego systemu kanalizacji deszczowej, stanowiącego formę "hydrofitowej strefy buforowej".

 

Nawierzchnia nowej drogi dla pieszych i rowerzystów wykonana zostanie z betonu asfaltowego, czarnego. Zaprojektowano też odcinki nawierzchni przepuszczalnej, gdzie wykorzystana zostanie tzw. kostka farmerska. By nowa droga służyła pieszym i rowerzystom, a nie kierowcom, dodatkowo zamontowane zostaną słupki drogowe w odległości co 1,8 m.

W projekcie zaplanowano również ułożenie głazów narzutowych - jako nawiązanie do istniejących materiałów wygradzających oraz nawierzchni na promenadzie. Ich rolą będzie ochrona zieleni przed rozjeżdżaniem. Będą również stanowić elementy ozdobne ogrodu deszczowego.

W przygotowanej dokumentacji projektowej dla fragmentu ul. Narwickiej zaproponowano także nowe nasadzenia krzewów (tawuła japońska 'Genpei') oraz roślinności hydrofitowej do projektowanych ogrodów deszczowych: krzewów (wierzba purpurowa ‘Nana’), traw (śmiałek darniowy, manna mielec 'Variegata') oraz bylin (krwawnica pospolita ‘Elfen Spiele’, krwawnica pospolita, rdest himalajski 'Blackfield').

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl