PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Lekcja dendrologii w gdańskich parkach - poznaj najciekawsze okazy drzew

Lekcja dendrologii w gdańskich parkach - poznaj najciekawsze okazy drzew
Spacer ścieżką dendrologiczną to doskonała lekcja przyrody w terenie. Gdański Zarząd Dróg Zieleni wyznaczył takie ścieżki w trzech gdańskich parkach. Zapraszamy do poznania najciekawszych drzew występujących w naszym mieście.

Tablica pokazująca ścieżkę dendrologiczną w Parku Królewskiej Doliny w Gdańsku
Tablica pokazująca ścieżkę dendrologiczną w Parku Królewskiej Doliny w Gdańsku
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Dendrologia to słowo pochodzące z greckiego dendron - drzewo oraz logos - nauka. W skrócie można więc powiedzieć, że jest to nauka o drzewach. Pod koniec 2017 roku Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wyznaczył ścieżki dendrologiczne w trzech gdańskich parkach: Przymorze, Królewska Dolina i Brzeźnieńskim im. J. J. Haffnera.

- Spacery nowo utworzonymi ścieżkami dendrologicznymi umożliwiają poznanie najbardziej interesujących gatunków drzew występujących w naszych parkach - mówi Ewelina Latoszewska, kierownik Działu Utrzymania Zieleni w GZDiZ. - Projekt dedykowany jest miłośnikom przyrody, którzy rekreację chcą połączyć z edukacją. Wędrując wytyczonymi ścieżkami dendrologicznymi spotkamy zarówno popularne gatunki drzew takie jak lipa drobnolistna, olsza czarna, wierzba płacząca, sosna pospolita czy czarna - które na wyróżnienie zasługują jako wyjątkowo piękne okazy - jak również rzadziej spotykane gatunki: dąb węgierski, dąb kaukaski, daglezja zielona, topola biała, sosna wejmutka.

Takie tabliczki oznaczają wyjątkowo godne szacunku okazy drzew parkowych w naszym mieście
Takie tabliczki oznaczają wyjątkowo godne szacunku okazy drzew parkowych w naszym mieście
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Każdą ścieżkę dendrologiczną w parku oznakowano specjalną tablicą informacyjną, która zawiera mapę parku z legendą, listę i rysunki wybranych gatunków drzew wraz ze szczegółowym opisem (gatunek, pierśnica - średnica pnia, wysokość, charakterystyka). Tablice zamontowano przy każdym wejściu do parków, w sumie jest ich siedem. Dodatkowo na wyjątkowych okazach drzew umieszczono tabliczki informacyjne zawierające nazwy łacińską i polską danego gatunku oraz region pochodzenia.

Ścieżki dendrologiczne to jeden z edukacyjnych projektów realizowanych przez GZDiZ skierowanych głównie do dzieci i młodzieży. Pozostałe to: Nie chlebem - kaczkomaty, Strefa dla jeża, Gdańskie Motylówki, Gdańsk pomaga pszczołom. Celem tych projektów jest zachęcenie rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców do prowadzenia ciekawych lekcji przyrody w terenie.

Magdalena KiljanUrząd Miejski w GdańskuGdański Zarząd Dróg i Zieleni
Magdalena Kiljan - najnowsze
Magdalena KiljanUrząd Miejski w GdańskuGdański Zarząd Dróg i Zieleni
Magdalena Kiljan - najnowsze