Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Kuratorium po pobiciu gimnazjalistki: zwolnić dyrektora i ukarać winnych

Obniżona do nagannej ocena z zachowania dla trzech uczennic, które pobiły gimnazjalistkę i pismo do władz Miasta o rozważenie odwołania dyrektora Gimnazjum nr 3 - takie m.in. kroki podjęła Pomorska Kurator Oświaty. Wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk odpowiada w specjalnym oświadczeniu: "Dobrą zasadą i normą jest nieferowanie wyroków przed zakończeniem postępowania". Dyrektor szkoły został wezwany przez Miasto do złożenia wyjaśnień.

Kuratorium po pobiciu gimnazjalistki: zwolnić dyrektora i ukarać winnych
A
A
data publikacji: 23 maja 2017 r.

Stop przemocy w szkołach w Gdańsku i całej Polsce mówiła Monika Kończyk Pomorski Kurator Oświaty na konferencji 23 maja 2017 roku
Stop przemocy w szkołach w Gdańsku i całej Polsce mówiła Monika Kończyk Pomorski Kurator Oświaty na konferencji 23 maja 2017 roku
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Monika Kończyk, Pomorski Kurator Oświaty, przedstawiła we wtorek, 23 maja, komunikat dotyczący działań, które kuratorium podjęło po przeprowadzonej kontroli w obu szkołach uczestniczących w zdarzeniu: gimnazjum nr 3 na Gdańskim Chełmie, gdzie uczy się pobita uczennica i w w gimnazjum nr 5 na Oruni, w którym uczą się trzy napastniczki.

Monika Kończyk poinformowała, że po kontroli przeprowadzonej w obu gimnazjach kuratorium wydało do niezwłocznej realizacji zalecenia pokontrolne dla dyrektorów obu szkół, które obejmują m.in zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i wzmocnienie nadzoru pedagogicznego.

- Kontrola przeprowadzona w gimnazjum nr 3 wykazała, że do szkoły napływały wcześniej sygnały o zagrożeniach dla bezpieczeństwa uczniów - tłumaczy Monika Kończyk. - Uczniowie sygnalizowali, że nie czują się bezpiecznie. Do pobicia doszło w czasie pracy szkoły, w bardzo bliskiej odległości od terenu szkoły, a ani dyrektor szkoły, ani pedagog nie podjęli w tym czasie odpowiednich działań. Szkoła nie tylko nie zrobiła nic, żeby zapobiec temu wydarzeniu, ale też nie udzieliła uczennicy pomocy po pobiciu. Ograniczono się jedynie do przyjmowania informacji od osób trzecich i przekazywania ich policji.

Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej tego samego dnia, w specjalnym oświadczeniu, poinformował, że Miasto szczegółowo zapozna się z pismem Pomorskiegoo Kuratora Oświaty. Podkreśla też: "Do zarzutów, które postawił organ nadzoru pedagogicznego, będzie musiał ustosunkować się - zgodnie z prawem - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Dyrektor został wezwany na spotkanie w celu złożenia wyjaśnień". 

Dyrektorzy szkół mają siedem dni na odniesienie się do wyników kontroli i zaleceń pokontrolnych i ten czas musi upłynąć, zanim zostaną podjęte decyzje dotyczące dalszych kroków wobec dyrektorów szkół. 

Pomorska Kurator Oświaty zamierza przekazać pismo do Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska o “rozważenie zasadności wszczęcia postępowania odwołującego dyrektora szkoły z pełnionej funkcji w związku z poważnymi zaniedbaniami”.

Kolejny wniosek PKO trafi do Wojewody Pomorskiego, dotyczy on wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec pracowników szkoły, którzy nie dopełnili obowiazków służbowych wynikajacych m.in z ustawy Karta Nauczyciela.  

Kurator zapowiedziała też, że 2 czerwca przyjedzie do Gdańska minister edukacji Anna Zalewska, aby spotkać się z samorządowcami z Pomorza. W spotkaniu mają też uczestniczyć pedagodzy i psycholodzy.

- Zastanowimy się, co jeszcze trzeba ulepszyć, także jeśli chodzi o przepisy prawa, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów w każdej szkole - mówiła Monika Kończyk.

Sąd rodzinny w ubiegłym tygodniu zdecydował o umieszczeniu dwóch nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Trafiły tam na czas trwania tej sprawy przed sądem. Wobec trzeciej nieletniej sąd zastosował dozór kuratora. Sąd wyznaczył też termin rozpatrzenia sprawy na 5 czerwca 2017 roku. Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez pracowników szkoły w związku z pobiciem uczennicy.

             OŚWIADCZENIE WICEPREZYDENTA GDAŃSKA W SPRAWIE PISMA POMORSKIEGO KURATORA

             OŚWIATY z dnia 23.05.2017 r.

Organ prowadzący szczegółowo zapozna się ze złożonym w dniu 23.05.2017 r. pismem Pomorskiego Kuratora Oświaty (PKO) Moniki Kończyk i ustaleniami pokontrolnymi jej zespołu. Do zarzutów, które postawił organ nadzoru pedagogicznego, będzie musiał ustosunkować się - zgodnie z prawem - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Dyrektor został wezwany na spotkanie w celu złożenia wyjaśnień.

Art. 38. Ustawy o systemie oświaty precyzuje zasadę odwołania osoby zajmującej stanowisko kierownicze. W treści listu PKO nie składa wniosku o odwołanie dyrektora, a jedynie zgodnie z Art. 33 powyższej ustawy przekazuje organowi prowadzącemu informacje o stwierdzonych uchybieniach.

W prawie oświatowym kurator ma możliwość dokonania negatywnej oceny pracy dyrektora placówki, co skutkowałoby odwołaniem z funkcji, jednak z tej możliwości PKO Monika Kończyk nie skorzystała.

Dobrą zasadą i normą jest nieferowanie wyroków przed zakończeniem postępowania. Nie zapominajmy, że dobrem nadrzędnym jest zapewnienie właściwych warunków nauki i rozwoju uczniom szkoły, dogłębne wyjaśnienie sprawy, a także zaproponowanie oraz wdrożenie działań naprawczych.

Piotr Kowalczuk, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej-
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora