PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Kultura na bogato, czyli niedługo poznamy wyniki stypendiów kulturalnych

Kultura na bogato, czyli niedługo poznamy wyniki stypendiów kulturalnych
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody dla Młodych Twórców Kultury. Zwycięzców poznamy podczas gali 30 listopada. Trwa również weryfikacja wniosków do III tury Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. Wyniki zostaną ogłoszone na początku listopada. Niebawem zostanie również rozstrzygnięty nabór Funduszu Mobilności. W tym roku w sumie na stypendia i granty jednoroczne Gdańsk przeznaczył prawie trzy miliony złotych.
Listopad 2017, Klub Żak. Gala Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury
Listopad 2017, Klub Żak. Gala Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

- Wsparcie gdańskiej kultury opiera się na długofalowym programie obejmującym zarówno wsparcie pojedynczych inicjatyw, wydarzeń cyklicznych, jak i konkretnych twórców, dzięki czemu nasze wydarzenia przyciągają coraz więcej osób - mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. - Dzięki temu nasi twórcy mogą realizować swoje projekty na rzecz mieszkańców oraz konkurować z artystami światowej klasy. Warto przypomnieć, że na Stulecie Odzyskania Niepodległości Polski podpisaliśmy Samorządową Kartę do Kultury, w której zawarliśmy zobowiązanie do działań na rzecz tego obszaru. Nasze inicjatywy przynoszą wymierny efekt – większość gdańszczanek i gdańszczan w rankingach bardzo pozytywnie ocenia ofertę i dostęp do kultury w mieście.


Stypendium Kulturalne Młody Gdańszczanin przyznawane jest osobom fizycznym, które nie ukończyły 30. roku życia: uczniom, studentom oraz absolwentom szkół artystycznych, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć artystycznych, czyli m.in. udział w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, ogólnopolskich warsztatach twórczych czy zagranicznych studiów w szkołach artystycznych.

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska przyznawane jest osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnieniem kultury, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć artystycznych, w tym prace nad książką, wydaniem utworu czy zorganizowaniem wydarzenia kulturalnego.

Fundusz Mobilności Miasta Gdańska to sposób wparcia projektów artystycznych i badawczych, realizowanych poza Gdańskiem. Łącznie od 2012 roku miasto przeznaczyło na ten cel ponad pół miliona złotych. Wśród miejsc docelowych wyjazdów stypendystów znajdują się miasta i rejony z całego globu. Można tu wymienić chociażby: Chile, USA, Korea Południowa, Indie czy Chiny. Do m.in. Wuhan w Chinach udał się Maciej Gdański, by – poprzez wykłady, kursy pianistyczne i koncerty – popularyzować twórczość Fryderyka Chopina i Ferenca Liszta. Fundusz Mobilności powołany został uchwałą Rady Miasta w 2011 roku. Jest przyznawany od 2012 roku osobom lub grupom twórczym na m.in. udział w konkursach, przeglądach, festiwalach oraz projektach kulturalnych odbywających się poza Gdańskiem, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych. Idea tego typu stypendium związana jest z integracją środowisk twórczych z Polski i z zagranicy. Finansowane są głównie koszty podróży i pobytu w miejscu realizacji projektu. Nabór wniosków odbywa się cały rok. Komisja stypendialna obraduje przynajmniej raz na kwartał.

Łącznie w 2018 roku na stypendia przeznaczono kwotę w wysokości 400 tys. złotych.


Granty kulturalne

W 2018 roku na granty na projekty kulturalne przeznaczono 2 540 000 zł. Podczas pierwszego posiedzenia Komisji, rozdysponowano środku o łącznej wysokości 1 751 000 zł. Z pozostałej kwoty aż 600 000 zł zostanie przeznaczono na drugą edycję naboru. Dodatkowo 189 000 zł zostało przekazanych na dofinansowania w ramach tzw. małych grantów, czyli dofinansowania projektów kulturalnych w trybie pozakonkursowym, do wysokości 10 tys. zł. Warto dodać, że środki przeznaczone na kulturę systematycznie wzrastają, w 2017 roku przeznaczono kwotę: 1 688 900 zł.

Istotnym wsparciem gdańskich twórców i artystów prowadzących działalność w naszym mieście jest program grantowy na projekty wieloletnie.

Na lata 2017-2019 rozdysponowano budżet w wysokości niemal 5 mln złotych.


Istotnym wsparciem dla artystów stał się, zainaugurowany wspólnie z Gdańskimi Nieruchomościami, program Gdańskich Otwartych Pracowni, pozwalający na wynajem na preferencyjnych warunkach lokali przeznaczonych na przestrzeń prac dla twórców kultury.


Moderowanie życia kulturalnego przez samorządy to również docenianie wybitnych twórców i ich przedsięwzięć.

- Najstarszą i najważniejszą nagrodą w Gdańsku jest Splendor Gedanensis, przyznawany od 1975 roku.

- Od 1999 roku przyznawane są Nagrody Prezydenta Gdańska w Dziedzinie Kultury, będące docenieniem jubileuszów twórców i instytucji kultury.

- Od 2000 roku przyznawana jest też osobna Nagroda dla Młodych Twórców (którzy nie ukończyli 35. roku życia).

- Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska Neptuny przyznawana jest od 2006 roku. Honoruje polskich i zagranicznych twórców, których artystyczna - działalność nawiązuje do gdańskiej tradycji bądź współczesności.

- Ustanowiona w 2008 r. Nagroda Teatralna Miasta Gdańska to coroczne wyróżnienia dla twórców teatralnych oraz honorowa nagroda specjalna za przedstawienie roku.

- Jedną z najpóźniej ustanowionych nagród jest Nagroda Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza, przyznawaną od 2010 roku za wybitne zasługi w promocji twórców i kultury naszego Miasta wśród jego mieszkańców, w kraju i za granicą.

Anna IwanowskaUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki MiastaReferat Prasowyanna.iwanowska@gdansk.gda.pl
Anna Iwanowska - najnowsze
Anna IwanowskaUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki MiastaReferat Prasowyanna.iwanowska@gdansk.gda.pl
Anna Iwanowska - najnowsze