Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nowy Port. Jak zmienić dzielnicę - przyjdź na warsztaty, wskaż lokalizacje

Biuro Rozwoju Gdańska, odpowiedzialne za opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zaprasza mieszkańców dzielnicy Nowy Port na spotkanie warsztatowe pod hasłem "Nowy Port – możliwości i szanse zmian w zagospodarowaniu przestrzennym". Odbędzie się ono w poniedziałek, 25 czerwca.

Nowy Port. Jak zmienić dzielnicę - przyjdź na warsztaty, wskaż lokalizacje
A
A
data publikacji: 21 czerwca 2018 r.
Które miejsca w Nowym Porcie warto zacząć zmieniać od zapisów w planach miejscowych?
Które miejsca w Nowym Porcie warto zacząć zmieniać od zapisów w planach miejscowych?
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Co warto zaznaczyć, nie jest to spotkanie związane z planowanym w tej dzielnicy kolejnym etapem rewitalizacji. Zmienić trzeba natomiast zapisy w niektórych planach miejscowych, ponieważ część się zdezaktualizowała. Jest to także konsekwencja uchwalenia przed kilkoma miesiącami nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

Pracownicy Biura Rozwoju Gdańska zachęcają nowoporcian do udziału w spotkaniu - by ci wskazali miejsca, które ich zdaniem, należy zmienić, "nie pasują im" czy możliwe są w nich nowe inwestycje.

BRG wstępnie wytypowało kilka lokalizacji, przy których można zmienić zapisy w planach miejscowych. Chcą to jednak skonfrontować z mieszkańcami: poznać ich opinię, potrzeby i wyobrażenia o danym miejscu. Warto więc przyjść na to spotkanie i wyrazić swoje zdanie, a także przedstawić własne propozycje.

Poniedziałkowe wydarzenie będzie miało charakter dyskusji, a pomysły mieszkańców zostaną zanotowane. W kolejnych tygodniach będą one analizowane przez urbanistów, głównie pod kątem formalno-prawnym. Na kolejnym spotkaniu, które zaplanowano na wrzesień br., pracownicy BRG przedstawią mieszkańcom konkretne propozycje dla poszczególnych lokalizacji, z uwzględnieniem pomysłów nowoporcian.

W poniedziałek przedstawiony zostanie również obecnym przygotowany już projekt planu miejscowego dla Nowego Portu i Letnicy, dla rejonu ul. Wyzwolenia, gdzie powstać ma tzw. Nowa Wyzwolenia i Letnicka.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2, ul. Strajku Dokerów 5. Początek o godz. 16.

-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora