PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Kto w tym sezonie odśnieży nam Gdańsk? Przygotowania do zimy zakończone
Kto w tym sezonie odśnieży nam Gdańsk? Przygotowania do zimy zakończone
W tym sezonie zima nie zaskoczy drogowców: 1 488 dróg o długości niemalże 1000 km tej zimy odśnieżać będą 133 najrozmaitsze pojazdy: pługoposypywarki, auta wyposażone w zraszacze solanką, ładowarki, ciężkie pojazdy wyposażone w pługi lemieszowe oraz pługi wirnikowe. Za zimowe utrzymanie dróg odpowiada Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Tej zimy 1 488 dróg o długości niemalże 1000 km odśnieżać będą 133 najrozmaitsze pojazdy
Tej zimy 1 488 dróg o długości niemalże 1000 km odśnieżać będą 133 najrozmaitsze pojazdy
Jerzy Pinkas/gdansk.pl

Miasto Gdańsk jest już gotowe do zimy. Sezon „gotowości zimowej” w Gdańsku rozpoczął się 15 października 2017 r. i potrwa do 30 kwietnia 2018 r.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni odpowiada za zimowe utrzymanie 1 488 dróg o długości 941,1 km. W tym sezonie na tzw. utrzymanie zimowe dróg zabezpieczono w budżecie: 19,4 mln zł.

Jak wygląda schemat odśnieżania dróg w mieście?

Do obowiązków Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni należy usuwanie skutków zimy z dróg zaliczanych do Podstawowego Układu Komunikacyjnego, układu uzupełniającego, dróg rowerowych, przystanków tramwajowych i autobusowych, części chodników, wydzielonych ciągów pieszych i rekreacyjnych, parkingów ogólnodostępnych, płatnych miejsc postojowych oraz zastrzeżonych miejsc postojowych, kopert parkingowych, schodów terenowych oraz kładek dla pieszych i tuneli dla pieszych.

Za zimowe utrzymanie pozostałych chodników, ciągów pieszych, schodów terenowych przylegających bezpośrednio do nieruchomości położonych np. przy obiektach handlowych, prywatnych lub publicznych nieruchomościach spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości, wzdłuż której obiekt przebiega.

Podstawowy Układ Komunikacyjny (PUK) obejmuje drogi tranzytowe – krajowe, wojewódzkie i powiatowe oraz prowadzące komunikację autobusową, łącznie 28 tras o długości 584 km.

Na tych drogach, działania zmierzające do usuwania skutków zimy (śnieg, błoto pośniegowe) podejmowane są natychmiast. Na odsiecz ruszą nam:

- 40 pługoposypywarki, w tym 8 wyposażonych w zraszacze solanką

- 16 ciężkich pługoposypywarek wyposażonych w pługi lemieszowe

- 3 ładowarki hydrauliczne

- 2 samochody interwencyjne (z obsadą dwuosobową) do likwidacji punktowej śliskości

- 2 wytwornice solanki o wydajności umożliwiającej zmagazynowanie solanki o pojemności nie mniejszej niż 10 000 litrów

W przypadku bardzo trudnych warunków zimowych przewidziano wprowadzanie do akcji samochodu z pługiem wirnikowym.

Tak było na przełomie stycznia i lutego tego roku. Na odśnieżanie w pierwszym kwartale 2017 roku wydano 12,6 mln zł
Tak było na przełomie stycznia i lutego tego roku. Na odśnieżanie w pierwszym kwartale 2017 roku wydano 12,6 mln zł
Grzegorz Mehring/gdansk.pl


Układ uzupełniający obejmuje ulice o znaczeniu lokalnym, o długości 357,1 km. Dla potrzeb usuwania skutków zimy na tych drogach zabezpieczono:

- 24 pługopiaskarki

- 25 ciągników typu rolniczego z pługiem,

- 9 ładowarek hydraulicznych,

- 6 pługów klinowych,

- 5 mini-ładowarek do udrażniania stref postoju pojazdów

- 1 samochód wyposażony w pług wirnikowy.

Drogi rowerowe o łącznej długości 52 km. Na drogach tych do prac zimowych przygotowano: 2 pojazdy samobieżne (1 – wyposażony w pług czołowy, 1 – wyposażony w walcowe szczotki obrotowe) oraz 1 mini-ładowarkę.

Właściciele posesji też muszą odśnieżać

Poza drogami, których utrzymanie zimowe należy do kompetencji Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni istnieją drogi, za odśnieżanie których odpowiedzialni są właściciele lub zarządcy gruntów, na których są one położone, np. spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperzy, właściciele nieruchomości.

W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków zimowych, zagrażających przerwaniu komunikacji na drogach prowadzących do miast ościennych oraz do osiedli mieszkaniowych położonych na wzgórzach morenowych, przewiduje się wprowadzenie na niektórych ulicach ruchu jednokierunkowego.z


Kto odśnieży tramwaje?

W sezonie zimowym 2017/2018 za zimowe utrzymanie torowisk i zwrotnic tramwajowych odpowiadają Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.

Ile to będzie kosztować?

W roku budżetowym 2017 na utrzymanie zimowe dróg zaplanowano 16,5 mln zł - 12,6 mln zł. wydano w pierwszym kwartale. Na utrzymanie dróg do końca roku zostało więc 3,9 mln. zł.

W roku budżetowym 2018 na utrzymanie zimowe dróg zaplanowano 15,5 mln zł.

Różnice zasilą, bądź uszczuplą budżet technicznego utrzymania dróg. Jeśli nie zostaną wydane wszystkie zaplanowane na zimowe utrzymanie dróg pieniądze zasilą budżet technicznego utrzymania dróg, lub odwrotnie budżet technicznego utrzymania dróg zostanie uszczuplony jeśli wydatki na zimowe utrzymanie zostaną przekroczone.

Należy podkreślić, że umowa z wykonawcami utrzymania zimowego dróg w Gdańsku jest skonstruowana tak, że płatność uzależniona jest od uzyskanego rezultatu wykonanej pracy tj. przejezdności gdańskich dróg, a nie od ilości przejechanych kilometrów, liczby pojazdów czy wysypanej soli.

oprac. AUwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl