PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Książka o odkryciach na terenie ław mięsnych - bezpłatna dla pasjonatów

Książka o odkryciach na terenie ław mięsnych - bezpłatna dla pasjonatów
Muzeum Gdańska oraz Muzeum Archeologiczne w Gdańsku wydały interdyscyplinarną publikację o badaniach archeologicznych prowadzonych na terenie dawnych jatek mięsnych przy ul. św. Ducha. Książkę będzie można otrzymać bezpłatnie 20 grudnia, podczas ostatniego w tym roku spotkania z cyklu “Czwartki w Muzeum Gdańska”.
Badania archeologiczne przy ul. Św. Ducha trwały z przerwami dwa lata
Badania archeologiczne przy ul. Św. Ducha trwały z przerwami dwa lata
materiały Muzeum Gdańska


Badania archeologiczne na terenie dawnych ław (jatek) mięsnych i sąsiadujących z nimi kamienic (pod adresem św. Ducha 44-46) realizowane były w latach 2004 - 2005. Wykopaliskami objęty był kwartał o powierzchni nieco ponad tysiąc mkw. przy Bazylice Mariackiej, pomiędzy ulicami Mariacką a św. Ducha na Głównym Mieście. Badania realizowało Muzeum Gdańska oraz Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.


dawniej


Jatki rzeźnicze funkcjonowały w tym miejscu nieprzerwanie przez ponad 500 lat, a zabudowa całego kwartału, wraz z kamienicami, zniszczona została w marcu 1945 r. Teren ten do dziś pozostaje pusty. Archeolodzy dotarli w tym miejscu do reliktów średniowiecznej zabudowy z lat 30.-40. XIV w. i kolejnych faz zabudowy tej przestrzeni aż po pierwsze lata XX w. Relikty architektury jatek przetrwały dzięki niezbyt intensywnej i nie ingerującej w głąb działalności budowlanej z kolejnych epok.

Podczas prac wydobyto także mnóstwo reliktów życia codziennego z poszczególnych epok, związanych z prowadzącymi tu działalność rzeźnikami i mieszkańcami kamienic - m.in.: naczynia ceramiczne, monety, zabytki metalowe i skórzane, fajki gliniane, a także zwierzęce szczątki kostne z jatek, czy pozostałości wodociągu z przełomu XVIII/XIX wieku.


Pozostałość wodociągu spod nawierzchni wschodniego przejścia jatek rzeźniczych z przełomu XVIII/XIX wieku
Pozostałość wodociągu spod nawierzchni wschodniego przejścia jatek rzeźniczych z przełomu XVIII/XIX wieku, zdjęcie z publikacji
A. Firynowicz


Publikacja „Jatki mięsne w Gdańsku od XIV do XX w.” zawiera 20 opracowań przygotowanych przez 18 autorów zebranych na ponad 670 stronach, którzy w detalach opisują poszczególne poziomy (warstwy) wykopalisk i zespoły artefaktów. Zawiera niezliczoną liczbę zdjęć i rysunków.

- Publikacja obejmuje nie tylko zagadnienia związane z budownictwem i przemianami przestrzennymi. Autorzy omówili w niej odnalezione na terenie Głównego Miasta artefakty związane z życiem codziennym - zaznacza Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska. - To nie tylko kości zwierząt, ale także obszerny materiał ceramiczny, narzędzia wykonane z kamienia, metalu, monety, czy też przedmioty wykonane bursztynu, albo dewocjonalia pozostawione przez przybywających do Gdańska pielgrzymów. Interdyscyplinarne badania przedstawiają obraz dawnych gdańszczan pełen nowych, nieznanych dotąd kolorów.

Mówiąc o nieznanych dotąd “kolorach” warto przytoczyć choćby fragment podsumowania tekstu autorstwa Borysa Paszkiewicza z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, który napisał rozdział o monetach: “Monety z jatek rzeźniczych nie tylko przyniosły nowe informacje o systemie monetarnym Prus krzyżackich i pozwoliły nam zajrzeć do sakiewki XIV-wiecznego gdańszczanin dokonującego zakupów na targu, ale zidentyfikowały kierunki napływu obcych monet do Gdańska”,


W publikacji zobaczyć można fotografie 159 monet z terenu wykopalisk z opisami
W publikacji zobaczyć można fotografie 159 monet z terenu wykopalisk z opisami


Bezpłatna publikacja. Kto może ją otrzymać?

Bezpłatną publikację może otrzymać każdy, kto weźmie udział w sesji naukowej poświęconej wynikom badań na terenie jatek, która rozpocznie się w czwartek, 20 grudnia 2018 r., o godz. 14:30 w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta Gdańska. Kilkadziesiąt egzemplarzy trafi do chętnych o godz. 17 (po zakończeniu sesji, na podstawie kolejności wpisów na listę uczestników).


Fragment książki
Fragment książki


Dla tych, którzy nie staną się właścicielami egzemplarza publikacji w formie papierowej, Muzeum Gdańska przygotowuje wersję elektroniczną, także w formie e-booka. Wkrótce będzie można je pobrać ze strony internetowej Muzeum Gdańska, które chce w ten sposób dotrzeć do większej grupy czytelników w kraju i za granicą.

Na wydanie „Jatek mięsnych” Muzeum Gdańska otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.


arch_07.JPG


Czwartkowa sesja to jeszcze nie ostatnie w tym roku wydarzenie Muzeum Gdańska związane z archeologią. W piątek, 21 grudnia o godz. 14 w Domu Uphagena przy ul. Długiej 12 odbędzie się wernisaż wystawy „Historia Gdańskiej Codzienności”. Tu z kolei będzie można zobaczyć artefakty pozyskane w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych przy ul. Świętojańskiej w Gdańsku. Wystawę przygotowała dr Joanna Dąbal z Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, która jest także autorką jednego z artykułów w książce o jatkach (na temat naczyń ceramicznych).Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze
Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze