PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Kronika partnerstwa Gdańska i Bremy - ukazała się pierwsza obszerna publikacja na temat współpracy miast

Kronika partnerstwa Gdańska i Bremy - ukazała się pierwsza obszerna publikacja na temat współpracy miast
Książka dr. Dominika Picka “Europejska droga. Partnerstwo Gdańska i Bremy” w kompleksowy sposób przybliża najważniejsze postaci i wydarzenia ponad 40 lat współpracy miast. Publikację w formie bezpłatnego wydania elektronicznego pobrać można ze strony internetowej Europejskiego Centrum Solidarności.
Flagi Bremy i Gdańska na fasadach ratuszy obu miast
Flagi Bremy i Gdańska na fasadach ratuszy obu miast
Fot. Senatskanzlei Bremen/Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Kilka dni temu, 12 kwietnia 2021 roku Gdańsk i Brema świętowały 45-lecie współpracy partnerskiej, podczas konferencji online doszło m.in. do wirtualnego spotkania prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i burmistrza Bremy Andreasa Bovenschulte, a także przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszki Owczarczak i przewodniczącego Parlamentu Bremy Franka Imhoffa. 

 

 

Warto przy tej okazji przypomnieć, że od niedawna dostępna jest także nowa książka traktująca o historii partnerstwa. Publikacja “Europejska droga. Partnerstwo Gdańska i Bremy”, której autorem jest historyk i kulturoznawca dr Dominik Pick*, to pierwsza tak obszerna książka na temat współpracy miast i zarazem pierwsze wydawnictwo na ten temat w języku polskim (w 1996 roku w Bremie ukazał się zbiór artykułów prasowych dotyczących partnerstwa zebranych przez Danutę Riechel).

Książka Dominika Picka zawiera analizę ponad 40 lat współpracy między Gdańskiem i Bremą. Autor śledzi rozwój partnerstwa od pierwszych rozmów polityków na ten temat na początku lat 70-tych XX wieku, po obchody 40 jubileuszu rozpoczęcia współpracy w 2016 roku, wskazując w jaki sposób na przestrzeni lat nastąpiło przejście od początkowych stosunków oficjalnych do niezależnych już od władz kontaktów między mieszkańcami.

Bohaterami książki są przede wszystkim postaci szczególnie zaangażowane w rozwój partnerstwa na przestrzeni lat. “To właśnie aktywność owych liderów powoduje, że dążenie do pojednania i porozumienia między Polakami i Niemcami przestaje być pustym hasłem, ale zostaje wypełnione konkretną treścią: projektami, spotkaniami, wspólnymi warsztatami” - pisze Dominik Pick w przedmowie.

Dr Dominik Pick autor książki `Europejska droga. Partnerstwo Gdańska i Bremy`
Dr Dominik Pick autor książki `Europejska droga. Partnerstwo Gdańska i Bremy`, historyk kulturoznawca z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Książka została podzielona na trzy części odzwierciedlające poszczególne etapy współpracy:

  • Pierwsza dotyczy okresu od początku lat 70-tych do końca lat 80-tych ubiegłego wieku. Skąd wzięła się idea partnerstwa obu miast? Jak wyglądało ono w pierwszych latach, kiedy plany działań określano szczegółowo w corocznych umowach, a w negocjacjach po stronie gdańskiej ogromny udział brało Ministerstwo Spraw Zagranicznych PRL? Jaki wpływ na współpracę miało wprowadzenie stanu wojennego w Polsce i powstanie w Bremie biura zdelegalizowanej wówczas “Solidarności”? Jaką pomoc humanitarną przekazywali bremeńczycy dla miasta partnerskiego w tym czasie?  

 

  • Część drugą autor poświęcił poszczególnym obszarom współpracy w ramach partnerstwa (edukacja, wymiana młodzieży, sport, ochrona zdrowia, sprawy społeczne, kultura, współpraca międzyuczelniana i naukowa); a także najważniejszym jej animatorom po obu stronach, czyli m.in. Towarzystwu Niemiecko - Polskiemu w Bremie oraz jego młodszemu odpowiednikowi - Towarzystwu Polska - Niemcy w Gdańsku.

 

  • I wreszcie - część trzecia, ukazująca współpracę miast w okresie transformacji politycznej i ekonomicznej Gdańska, a także zmianę akcentów we współpracy w zakresie opieki społecznej: z wcześniejszej pomocy humanitarnej ze strony Bremy w dwustronną kooperację.

Napisanie tej niezbyt obszernej publikacji (“Europejska droga” liczy sobie niespełna 200 stron) wymagało od autora olbrzymiej pracy źródłowej i przeprowadzenia kilkunastu wywiadów z uczestnikami partnerstwa w obu miastach w celu weryfikacji tychże źródeł (archiwalia dotyczące współpracy posiadają przede wszystkim: Referat Spraw Zagranicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Archiwum Senatu Bremy i Miasta Bremy, a także Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, czy ministerstw spraw zagranicznych obu krajów). 

W publikacji widać ten ogrom kronikarskiej, rzetelnej pracy. Wprowadzający esej autorstwa Basila Kerskiego przypomina o szerszym politycznym kontekście tego pierwszego w historii partnerstwa miasta zachodnioniemieckiego z polskim. Dla osób, które interesują się historią partnerstwa Gdańska i Bremy, i - szerzej współpracy polsko - niemieckiej, jest to pozycja nie przegapienia.

 

Wydawcą książki jest Europejskie Centrum Solidarności, na stronie internetowej ECS dostępne jest bezpłatne wydanie elektroniczne

*Dominik Pick jest pracownikiem Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Historyk, kulturoznawca, studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim (1998-2003), Pracował w Dziale Współpracy międzynarodowej Collegium Civitas, następnie kierował Biurem Współpracy Międzynarodowej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. W latach 2006-2011 jako stypendysta Fundacji im. Friedricha Eberta odbył studia doktoranckie w systemie co - tutelle na Uniwersytecie Warszawskim (prof. Włodzimierz Borodziej) oraz na Europejskim Uniwersytecie Viadrina (prof. Philipp Ther), gdzie pracował także jako wykładowca.

Za pracę doktorską pt. "Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN. 1970-1983" otrzymał wyróżnienie w konkursie Instytutu Pamięci Narodowej. W latach 2011-2013 pracował jako kierownik Działu Projektów Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność w Warszawie, a następnie realizował projekty historyczne na zlecenie Europejskiej Sieci, Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur w Berlinie oraz Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Sekretarz naukowy Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej, redaktor prowadzący rocznika "Historie". (za CBH PAN)

Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze
Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze