PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Kościół św. Mikołaja. Wciąż nie wiadomo, dlaczego sklepienia pękają - trzeba zamknąć ulicę
Kościół św. Mikołaja. Wciąż nie wiadomo, dlaczego sklepienia pękają - trzeba zamknąć ulicę
Urząd Miejski w Gdańsku przygotował odpowiednią rezerwę finansową, a wojewódzki konserwator zabytków niezwłocznie wydaje potrzebne decyzje. Badanie przyczyn pękania filarów i sklepień świątyni dopiero będzie wykonane. W piątek, 9 listopada, wydano oficjalne oświadczenie ws. sytuacji kościoła św. Mikołaja.  
Dominikański kościół św. Mikołaja będzie wyłączony z użytkowania na wiele miesięcy, a być może nawet lata. Widok na świątynię od strony Skweru Świętopełka. Ulica Świętojańska ptrzebiegaąca wzdłuż muru kościoła, od piatku, 0 listopada, zamknięta jest dla samochodów
Dominikański kościół św. Mikołaja będzie wyłączony z użytkowania na wiele miesięcy, a być może nawet lata. Widok na świątynię od strony Skweru Świętopełka. Ulica Świętojańska ptrzebiegaąca wzdłuż muru kościoła, od piatku, 9 listopada, zamknięta jest dla samochodów
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

To wspólne oświadczenie Klasztoru Dominikanów, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Najważniejsza zmiana: ze względów bezpieczeństwa, od piątku 9 listopada do odwołania wyłączono z ruchu cały odcinek ulicy Świętojańskiej, biegnący wzdłuż muru świątyni (od ul. Pańskiej do skrzyżowania ul. Lawendowa/Szklary). Gdański Zarząd Dróg i Zieleni prosi kierowców o zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.

CZYTAJ TEŻ:

Kościół Św. Mikołaja zamknięty. Dominikanie apelują o pomoc

Kościołowi św. Mikołaja grozi zawalenie? Prezydent powołał zespół antykryzysowy

Początkowo brano pod uwagę, że barokowe wyposażenie świątyni na czas prac zabezpieczających i naprawczych będzie wyniesione na zewnątrz. Teraz dominikanie chcą zdemontować i pomieścić zabytkowe meble w bezpiecznej części kościoła, po to, by nie nie miały kontaktu z niszczącymi - szczególnie o tej porze roku - czynnikami pogodowymi.

 

OŚWIADCZENIE

Zarówno Klasztor Dominikanów w Gdańsku, jak i Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Urząd Miejski w Gdańsku wspólnie pracują, aby jak najszybciej zabezpieczyć Bazylikę pw. Świętego Mikołaja w Gdańsku przed groźbą katastrofy budowlanej oraz zbadać przyczyny osiadania filarów kościoła.

Przedwczesne jest stawianie tez na temat przyczyn gwałtownego pogorszenia się stanu technicznego zabytkowej świątyni. Dopiero analiza badań geotechnicznych i ekspertyza konstruktorów pozwoli nam na wyciągnięcie wniosków dotyczących przyczyn zaistniałej sytuacji.

Aby jak najszybciej zabezpieczyć konstrukcję obiektu, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków bezzwłocznie wydaje niezbędne decyzje, a Urząd Miejski przygotował rezerwę finansową. Dzięki dotacji Klasztor zleci wykonanie niezbędnych badań gruntu oraz prac zabezpieczających, jednocześnie trwa projektowanie konstrukcji wsporczej pod uszkodzone sklepienia.

Prace zabezpieczające będą koncentrowały się na wykonaniu odpowiedniego podparcia konstrukcji oraz ochrony zabytkowych ołtarzy. Rozważane są możliwości zabezpieczenia wyposażenia ruchomego kościoła bez jego wynoszenia na zewnątrz świątyni. Należy wziąć pod uwagę, że wrażliwe na zmiany klimatu polichromowane elementy drewniane narażone byłyby na uszkodzenia wskutek wyniesienia na zewnątrz przy obecnych warunkach pogodowych. Również przechowywanie zabytków w innym mikroklimacie niż kościół powodowałoby degradację obiektów.

Klasztor powołał zespół doświadczonych konserwatorów i konstruktorów, którzy opracowują szczegółowy harmonogram prac, z którym zapoznają PWKZ i Urząd Miejski w Gdańska w najbliższym czasie.

Ze względów bezpieczeństwa, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wprowadził zmianę organizacji ruchu wzdłuż Bazyliki pw. Świętego Mikołaja: od piątku 9 listopada do odwołania wyłączono z ruchu odcinek ulicy Świętojańskiej – od ul. Pańskiej do skrzyżowania z ul. Lawendową/Szklary. Prosimy kierowców o zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.

Klasztor Dominikanów w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Urząd Miejski w Gdańsku

oprac. RDwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl