PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Konkurs - pomóż wybrać najlepsze nauczycielki i nauczycieli Pomorza
Konkurs - pomóż wybrać najlepsze nauczycielki i nauczycieli Pomorza
Szansę na tytuł „Nauczyciela Pomorza 2017” mają wybitni pedagodzy kształtujący osobowość młodych obywateli regionu, zatrudnieni w przedszkolach, szkołach czy placówkach oświatowych na terenie całego województwa pomorskiego. Komisja Konkursowa czeka na wnioski do końca maja. Najlepszego nauczyciela poznamy w listopadzie.

{ID88356}

Jakimi cechami musi się wykazywać kandydat do tytułu Nauczyciel Pomorza? Powinien charakteryzować się wróżniającym się stosunkiem do uczniów, być wspierający i pomagać rozwijać uczniowskie talenty, przygotowywać wychowanków do aktywnej działalności społecznej i angażować się wraz z nimi w działalność na rzecz potrzebujących.

Wniosek o nadanie tytułu może złożyć dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, rada szkoły lub placówki, rada rodziców, samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa.

Spośród zgłoszonych nauczycieli Komisja Konkursowa zarekomenduje dziesięciu kandydatów do tytułu, z których zostanie wybranych pięciu laureatów. Jeden z nich otrzyma tytuł Nauczyciela Pomorza Roku 2017 oraz statuetkę, zaś czterej pozostali – wyróżnienia. Ponadto laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Konkurs „Nauczyciel Pomorza” odbywa się po raz drugi. Jego celem jest uhonorowanie wybitnych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie województwa pomorskiego, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego na Pomorzu.
 

Wniosek należy wypełnić online na stronie: http://des.pomorskie.eu/nauczycielpomorza, a następnie wydrukować, podpisać i przesłać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: Konkurs „Nauczyciel Pomorza" w 2017 roku na adres Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk (odpowiedzialnej w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego za organizację Konkursu).

Wnioski można składać do 31 maja br. Wyłonienie zwycięzcy i wyróżnionych osób odbędzie się w drugiej połowie września, natomiast uroczyste nadanie tytułu Nauczyciel Pomorza oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas VI Forum Pomorskiej Edukacji w listopadzie 2017 r.

Organizatorm konkursu jest Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na: http://des.pomorskie.eu/nauczycielpomorza.
 

Nauczycielem Roku w pierwszej edycji konkursu został Piotr Sikorski - nauczyciel geografii w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, pracujący w zawodzie od 28 lat. Członek prezydenckiej Rady Edukacji, entuzjasta nowych technlogii, które wykorzystuje w codziennej pracy dydaktycznej.


Jego atutem była umiejętność zarażania uczniów pasją poznawczą oraz uwrażliwiania na problemy społeczne. Uczniowie Piotra Sikorskiego odnoszą sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach przedmiotowych, a także angażują się w pomaganie innym. Sikorski od lat jest opiekunem Klubu Europejczyka i Szkolnego Klubu Podróżnika, współorganizuje pikniki naukowe i gry miejskie oraz debaty poświęcone bieżącym wydarzeniom.


Jest także autorem publikacji „Zapiski starszego belfra", zawierającej wskazówki i porady metodyczne dla nauczycieli, a także przykładowe programy wychowawcze.

Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze
Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze