PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.
Konkurs plastyczny „Lech Bądkowski - inspirator Niepodległej”. Nabór prac artystycznych do 30 października
Konkurs plastyczny „Lech Bądkowski - inspirator Niepodległej”. Nabór prac artystycznych do 30 października
XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy w Gdańsku zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie plastycznym poświęconym pisarzowi, dziennikarzowi, działaczowi społecznemu i kulturalnemu Lechowi Bądkowskiemu. Prace - ilustracje do dowolnie wybranego tekstu tego autora - przyjmowane są do 30 października 2019 r.
Lech Bądkowski był wybitnym pisarzem i publicystą, niezwykle cenionym za swoją działalność społeczną i kulturalną
Lech Bądkowski był wybitnym pisarzem i publicystą, niezwykle cenionym za swoją działalność społeczną i kulturalną w Gdańsku i regionie pomorskim
mat. prasowe

 

Organizatorem konkursu plastycznego „Lech Bądkowski - inspirator Niepodległej” jest XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy w Gdańsku. Przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (uczestnicy oceniani będą w oddzielnych kategoriach wiekowych).

- Celem konkursu jest popularyzacja postaci wybitnego gdańszczanina z wyboru, jego walki o niepodległą Polskę i prawdę, a także rozwijanie w młodzieży patriotyzmu i poczucia odpowiedzialności za Polskę, oraz wiedzy z zakresu historii i kultury regionalnej - opisują organizatorzy. - Ważną ideą konkursu jest także kształtowanie w młodzieży umiejętności świadomego wybierania autorytetów inspirujących na co dzień i uwrażliwianie jej na wartości estetyczne i moralne.

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej - ilustracji do dowolnie wybranego tekstu autorstwa Lecha Bądkowskiego. Można sięgnąć zarówno po prozę czy publicystykę, jak i do jego listów. Organizatorzy nie narzucają także obostrzeń co do formy i techniki wykonania - można stworzyć rysunek (ołówek, węgiel, pastel), grafikę (tusz i piórko, techniki komputerowe), malarstwo (pastele, farby plakatowe, itp.) lub np. collage. Ważne jednak, by praca miała format A3.

Jury konkursu wybierze po trzech laureatów z każdej kategorii, i przyzna nagrodę I, II i III, z podziałem na szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Oceniana będzie poprawność merytoryczna, technika i estetyka wykonania, oryginalność ujęcia oraz interpretacji tematu i zgodność z wymogami regulaminu.

Prace konkursowe przyjmowane są do 30 października 2019 roku, do godz. 15:00. Do pracy należy dołączyć kartę uczestnika, oświadczenie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku. Całość można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: XIX Liceum Ogólnokształcące ul. Pestalozziego 11/13, 80-450 Gdańsk. Jedna uwaga - przy przesyłaniu prac pocztą nie liczy się data stempla, a fizyczna obecność pracy u organizatora.

Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany na stronie internetowej szkoły, natomiast laureaci o szczegółach finału zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Regulamin konkursu oraz karta uczestnika, oświadczenie i inne dokumenty do pobrania znajdują się na stronie organizatora: lo19.edu.gdansk.pl.

 

O patronie konkursu:

Lech Bądkowski urodził się w 1920 roku w Toruniu. W 1939 roku, jako absolwent Brodnickiej Szkoły Podchorążych, wziął czynny udział w walkach nad Bzurą. W 1945 roku ukazała się w Londynie broszura „Pomorska myśl polityczna”, która zawiera wiele przemyśleń programowych aktualnych do dziś. Po wojnie Bądkowski rozpoczął pracę, jako dziennikarz w „Dzienniku Bałtyckim”.

Był nie tylko publicystą, ale też aktywnym organizatorem życia społecznego. W 1956 roku współtworzył Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, w którym był aktywny do końca życia. Był założycielem i pierwszym prezesem Klubu „Pomorania”. W sierpniu 1980 roku, jako pierwszy intelektualista, znalazł się w Stoczni Gdańskiej, gdzie aktywnie uczestniczył w obradach. Był negocjatorem i sygnatariuszem porozumienia gdańskiego i pierwszym rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność”.

 

Agata Olszewskawww.gdansk.plagata.olszewska@gdansk.pl
Agata Olszewska - najnowsze
Agata Olszewskawww.gdansk.plagata.olszewska@gdansk.pl
Agata Olszewska - najnowsze