Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Kompleksowe wsparcie kobiet doświadczających przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym

Centrum Praw Kobiet - Oddział w Gdańsku zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej oraz warsztatów. Zadaniem programu jest wsparcie kobiet będących w bliskiej relacji z osobą uzależnioną od alkoholu, poprzez pomoc we wprowadzaniu pozytywnych zmian w życiu, zwiększenie wiedzy na temat przysługujących im praw, wzmocnienie asertywności. Zapisy w toku.

Kompleksowe wsparcie kobiet doświadczających przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym
A
A
data publikacji: 05 września 2018 r.
Pixabay.com

Statystki pokazują, że ponad połowa osób podejrzanych o stosowanie przemocy nadużywa alkoholu lub jest od niego uzależniona. Nadużywanie alkoholu niezmiennie łączy się z agresją, której ofiarami najczęściej padają kobiety i dzieci. Obecność problemu alkoholowego w domu prowadzi nie tylko do przemocy ze strony uzależnionego, ale także do współuzależnienia rodziny, tworzy atmosferę strachu i bezsilności.
 

Jeśli:
- wiesz lub podejrzewasz, że ktoś z twoich bliskich jest uzależniony lub nadużywa alkoholu,
- doświadczasz ze strony tej osoby któregokolwiek z tych zachowań: obwinianie, krytykowanie, wyzywanie, manipulowanie, naruszanie twojej fizycznej nietykalności, zabieranie lub wydzielanie pieniędzy, izolowanie od innych ludzi, kontrolowanie,
- twoje życie jest podporządkowane nadużywaniu alkoholu przez bliską ci osobę i próbom udzielania jej wsparcia,
- odczuwasz poczucie winy, bezsilność, wstyd, osamotnienie, lęk, masz niskie poczucie własnej wartości,
- chcesz zmienić swoją sytuację, dowiedzieć się, jakie masz prawa, wzmocnić się, poznać osoby o podobnych problemach, zwiększyć swoją wiedzę dotyczącą uzależnienia od alkoholu i przemocy
- to kompleksowe wsparcie może być tym, czego potrzebujesz!


W ramach programu wsparcia Centrum Praw Kobiet oferuje:

Indywidualne porady psychologiczne

Służą zdobyciu wiedzy o sposobie funkcjonowania rodziny, której członek jest uzależniony od alkoholu, o współuzależnieniu oraz o tym, czym jest przemoc w rodzinie i jak się przed nią skutecznie chronić. Nastawione są na odzyskanie nadziei na zmianę sytuacji życiowej przez osobę krzywdzoną, na wsparcie jej we wprowadzaniu pozytywnych zmian w życiu, wzmocnienie zasobów i sił, a także odbudowanie poczucia własnej wartości oraz odzyskanie poczucia wpływu na własne życie.

Indywidualne porady prawne
Dzięki profesjonalnej pomocy prawnej uczestniczki programu będą mogły uporządkować swoją sytuację prawną, podjąć działania nakierowane na realizację swoich uprawnień, zabezpieczyć interesy rodziny na przyszłość, czy uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych wynikających z problemu alkoholowego członka rodziny. Dzięki poradom prawnym poznają przysługujące im prawa i sposoby ich dochodzenia. Poradnictwo prawne można uzyskać z zakresu prawa: cywilnego, karnego, rodzinnego oraz opiekuńczego. Ważną częścią porady jest pomoc przy pisaniu pism procesowych.

Warsztaty „PO MOC” dla kobiet będących w bliskiej relacji z osobą uzależnioną od alkoholu i doświadczających przemocy
Warsztaty służą zwiększeniu wiedzy i samoświadomości na temat przemocy, uzależnienia, współuzależnienia i mechanizmów ich powstawania. Ich celem jest wzmocnienie siły do działania, niezależności i asertywności uczestniczek.
Jeden cykl warsztatów to 10 spotkań, każde po 2 godziny.

Warsztaty „Wyznacz granicę”
Na cykl warsztatów składa się pięć spotkań poświęconych poszczególnym tematom: stres i jego wpływ na życie, metody relaksacyjne, asertywność w praktyce, skuteczna komunikacja i wyznaczanie granic.

Jeden cykl warsztatów to 5 spotkań, każde po 4 godziny.


Wszystkie formy wsparcia są dostępne całkowicie za darmo i dobrowolnie. Jedna osoba może wziąć udział we wszystkich lub w wybranych elementach programu – w zależności od potrzeb. Udział w projekcie jest możliwy po odbyciu indywidualnej konsultacji wstępnej.

Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu: 58 341 79 15 lub w biurze Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku przy ulicy Gdyńskich Kosynierów 11/2 w godzinach pracy biura (poniedziałek - czwartek w godz. 10 -18, piątek w godz. 10 - 15).
O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy do projektu trwają do końca 2018 roku.

CPK_Gdansk_Kompleksowe-wsparcie_755x503Szczegółowe informacje na temat warsztatów, terminów i prowadzących je specjalistek znaleźć można na stronie internetowej CPK.

Profil CPK na Fb

Wydarzenie na Fb


Organizatorem programu kompleksowego wsparcia jest Fundacja Centrum Praw Kobiet - Oddział Gdańsk. Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

-
oprac. IB (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. IB (0)
www.gdansk.pl