Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Kolejny krok do powstania bezkolizyjnych przejazdów na Oruni. Zobacz na mapach

Bezkolizyjny przejazd w okolicy ulicy Sandomierskiej w Gdańsku coraz bliżej. Zwiększy się bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Podpisano umowę na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej E-65. Dokumentacja ma być gotowa najpóźniej w grudniu 2019 roku.

Kolejny krok do powstania bezkolizyjnych przejazdów na Oruni. Zobacz na mapach
A
A
data publikacji: 14 marca 2018 r.

Przejazd na ul. Sandomierskiej
Przejazd na ul. Sandomierskiej
mat. prasowe

- Budowa bezkolizyjnego przejścia przez główna linię kolejową na Oruni to konieczność. Od lat zabiegamy o jego powstanie. Działania te prowadzimy w porozumieniu z Polskimi Liniami Kolejowymi, dlatego, że przejazd ten stanowi jeden z elementów większego pakietu inwestycji, który ma zwiększyć bezpieczeństwo i komfort mieszkańców - mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

W poniedziałek, 12 marca, została podpisana umowa na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej E-65. Koncepcja dotyczyć będzie budowy bezkolizyjnych przekroczeń głównej linii kolejowej w postaci wiaduktu drogowego w rejonie ul. Sandomierskiej, a także wiaduktu kolejowego na wysokości ulicy Równej. Zgodnie z założeniem, oba projekty realizowane będą równocześnie.

Przetarg wygrała firma Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Umowa opiewa na niemal 1,5 mln złotych. Zgodnie z założeniem dokumentacja ma być gotowa do końca 2019 roku.

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów:

1) ETAP I obejmujący swoim zakresem:

  • Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 - wiadukt drogowy w okolicy ul. Sandomierskiej
  • Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 - wiadukt kolejowy w ul. Równej

2) ETAP II obejmujący swoim zakresem:

  • Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej w Gdańsku;
  • Opracowanie dokumentacji środowiskowej dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej w Gdańsku;
  • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiejw Gdańsku (opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze Studium Wykonalności oraz innymi niezbędnymi załącznikami).

Lokalizacja istniejących przejazdów oraz przejść przez tory kolejowe w dzielnicy Orunia

BPBK


Lokalizacja analizowanych bezkolizyjnych przejazdów przez tory kolejowe w dzielnicy Orunia - etap I

BPBK


Lokalizacja analizowanych bezkolizyjnych przejazdów przez tory kolejowe w dzielnicy Orunia - etap II i III W1

BPBK


Lokalizacja analizowanych bezkolizyjnych przejazdów przez tory kolejowe w dzielnicy Orunia - etap II W2

BPBK


Współpraca: Olimpia Schneider

-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl