PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Kolejny etap wzmocnień Biskupiej Górki. Wkrótce rozpoczną się prace
Kolejny etap wzmocnień Biskupiej Górki. Wkrótce rozpoczną się prace
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończy w przyszłym tygodniu przetarg na realizację trzeciego już etapu prac związanego z umocnieniem gdańskiej skarpy, które ma ustabilizować występujące na niej osuwiska. Za kilka dni będzie więc wiadomo, ile firm jest zainteresowanych tą inwestycją, i na ile wycenili swoje prace. Wzmocnienie Biskupiej Górki ma zapewnić bezpieczeństwo tutejszym mieszkańcom. Jest też niezbędne, by móc rozpocząć tu zaplanowane inwestycje w ramach rewitalizacji.
Do końca 2018 roku powinny zakończyć się prace związane ze wzmocnieniem Biskupiej Górki
Do końca 2018 roku powinny zakończyć się prace związane ze wzmocnieniem Biskupiej Górki
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Trzeci etap prac obejmuje obszar przy ul. Zaroślak 26. W pierwszej kolejności rozebrana zostanie nadmurowana część ściany oporowej oraz usunięte betonowe elementy usztywniające. Prace obejmą również przebudowę ściany oporowej oraz wyposażenie w dreny wiercone i korytka betonowe z odprowadzeniem wód do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Dodatkowo wykonany zostanie drenaż oraz tzw. zabudowa biologiczna terenu (pojawią się tam nowe nasadzenia). Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2018 r.

- Zaproponowane rozwiązania nie wprowadzą w zagospodarowaniu terenu zmian powodujących utratę historycznego charakteru dzielnicy. Nie wpłyną również na dotychczasowy sposób użytkowania terenu - zaznacza Martyna Wolak z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Większość robót będzie wykonywana ręcznie, w określonej kolejności.

25 kwietnia Miasto ogłosiło również przetarg na realizację robót dla czwartego etapu umocnienia skarp. Inwestycja obejmować będzie m.in. rozbiórkę obiektu przy ul. Na Stoku oraz ścian oporowych wraz z wyrównaniem powierzchni terenu, wykonanie obudowy berlińskiej, gwoździowanie skarpy i wykonanie drenażu skarpowego. Jeżeli procedury przetargowe przebiegać będą zgodnie z planem zadanie powinno zakończyć się w listopadzie br.

Obecnie trwają prace związane z pierwszym i drugim etapem stabilizacji osuwisk. W ramach pierwszego etapu odtwarzane są m.in. funkcje odwodnieniowe sieci kanalizacji deszczowej, kończy się plantowanie terenu oraz instalacja geokrat. Jeżeli wszystko przebiegać będzie zgodnie z założeniami w połowie maja planowane jest przekazanie już tego terenu Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni. W ramach drugiego etapu kontynuowane są prace związane z gwoździowaniem skarpy. Wykonawca przygotowuje się także do wykonania murku na górze skarpy. Planowany termin zakończenia prac to czerwiec 2018 r.
Projekt prac przeciwosuwiskowych został wykonany na podstawie danych zebranych w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej przygotowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny.

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl