Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Kolejny etap wzmocnień Biskupiej Górki. Wkrótce rozpoczną się prace

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończy w przyszłym tygodniu przetarg na realizację trzeciego już etapu prac związanego z umocnieniem gdańskiej skarpy, które ma ustabilizować występujące na niej osuwiska. Za kilka dni będzie więc wiadomo, ile firm jest zainteresowanych tą inwestycją, i na ile wycenili swoje prace. Wzmocnienie Biskupiej Górki ma zapewnić bezpieczeństwo tutejszym mieszkańcom. Jest też niezbędne, by móc rozpocząć tu zaplanowane inwestycje w ramach rewitalizacji.

Kolejny etap wzmocnień Biskupiej Górki. Wkrótce rozpoczną się prace
A
A
data publikacji: 27 kwietnia 2018 r.
Do końca 2018 roku powinny zakończyć się prace związane ze wzmocnieniem Biskupiej Górki
Do końca 2018 roku powinny zakończyć się prace związane ze wzmocnieniem Biskupiej Górki
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Trzeci etap prac obejmuje obszar przy ul. Zaroślak 26. W pierwszej kolejności rozebrana zostanie nadmurowana część ściany oporowej oraz usunięte betonowe elementy usztywniające. Prace obejmą również przebudowę ściany oporowej oraz wyposażenie w dreny wiercone i korytka betonowe z odprowadzeniem wód do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Dodatkowo wykonany zostanie drenaż oraz tzw. zabudowa biologiczna terenu (pojawią się tam nowe nasadzenia). Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2018 r.

- Zaproponowane rozwiązania nie wprowadzą w zagospodarowaniu terenu zmian powodujących utratę historycznego charakteru dzielnicy. Nie wpłyną również na dotychczasowy sposób użytkowania terenu - zaznacza Martyna Wolak z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Większość robót będzie wykonywana ręcznie, w określonej kolejności.

25 kwietnia Miasto ogłosiło również przetarg na realizację robót dla czwartego etapu umocnienia skarp. Inwestycja obejmować będzie m.in. rozbiórkę obiektu przy ul. Na Stoku oraz ścian oporowych wraz z wyrównaniem powierzchni terenu, wykonanie obudowy berlińskiej, gwoździowanie skarpy i wykonanie drenażu skarpowego. Jeżeli procedury przetargowe przebiegać będą zgodnie z planem zadanie powinno zakończyć się w listopadzie br.

Obecnie trwają prace związane z pierwszym i drugim etapem stabilizacji osuwisk. W ramach pierwszego etapu odtwarzane są m.in. funkcje odwodnieniowe sieci kanalizacji deszczowej, kończy się plantowanie terenu oraz instalacja geokrat. Jeżeli wszystko przebiegać będzie zgodnie z założeniami w połowie maja planowane jest przekazanie już tego terenu Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni. W ramach drugiego etapu kontynuowane są prace związane z gwoździowaniem skarpy. Wykonawca przygotowuje się także do wykonania murku na górze skarpy. Planowany termin zakończenia prac to czerwiec 2018 r.
Projekt prac przeciwosuwiskowych został wykonany na podstawie danych zebranych w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej przygotowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny.

oprac. KG (0)
www.gdansk.pl
oprac. KG (0)
www.gdansk.pl