PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Kokoszki. Trwa budowa zbiornika retencyjnego w ramach Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego

Kokoszki. Trwa budowa zbiornika retencyjnego w ramach Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego
W Kokoszkach prowadzone są obecnie prace związane z odwodnieniem dzielnicy. Podzielono je na trzy zadania: budowa zbiornika retencyjnego "Strzelniczka II", regulacja Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi "Strzelniczka II" i "Budowlanych II" oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb schroniska dla zwierząt.
W Kokoszkach trwa budowa zbiornika retencyjnego Strzelniczka II
W Kokoszkach trwa budowa zbiornika retencyjnego Strzelniczka II
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Pojemność retencyjna zbiornika "Strzelniczka II" wynieść ma 46 620 m szesc. W ramach prac umocnione zostaną otaczające go skarpy. Powstaną budowle wlotowe i wylotowe ze zbiornika, drogi eksploatacyjne (w tym m.in. zjazd do czaszy zbiornika), a także rowy odwadniające z wlotami do zbiornika. Wokół zbiornika zamontowane zostaną miejskie meble, a także nasadzona zostanie zieleń.
Regulacja Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II zakłada m.in.: przebudowę przyłącza wodociągowego, istniejących wlotów kanalizacji deszczowej do potoku i rowu S6, a także przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.
Wiosną br. zakończono budowę kanalizacji sanitarnej dla potrzeb schroniska dla zwierząt, wzdłuż zbiornika i potoku, z włączeniem jej do istniejącego kolektora sanitarnego w ul. Przyrodników.

Obecnie trwa budowa elementów wlotowych i wylotowych wody ze zbiornika. Prowadzone są też prace przy nasypach i umacnianiu skarp. Ciężki sprzęt pracuje też przy budowie ścieżek wokół zbiornika odwadniającego Kokoszki.

Cała inwestycja powinna zakończyć się w styczniu 2020 r. Inwestycję realizuje Zakład Projektowo-Wykonawczy H-BUD.

Prace nadzoruje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

 

Nowy zbiornik retencyjny powinien być gotowy w styczniu 2020 r.
Nowy zbiornik retencyjny powinien być gotowy w styczniu 2020 r.
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Zadania związane z ochroną przeciwpowodziową są realizowane w ramach projektu unijnego „Systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – miasto Gdańsk” (SGWO) oraz z Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego. SGWO zakłada działania przeciwpowodziowe w obszarach zlewni rzeki Strzelinki (czyli kanalizacji deszczowej Osowy, w tym zbiornik Osowa II i odwodnienie Kokoszek), zlewni potoku Strzyża (zbiornik Jaśkowa Dolina i kanalizacja deszczowa osiedla Strzyża), zlewni kolektora Kołobrzeska (kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Grottgera) i zlewni potoku Siedlickiego (zagospodarowanie wód z terenu cmentarza św. Franciszka). Łącznie powstaną trzy nowe zbiorniki retencyjne mogące pomieścić 64 234 mszesc. wód opadowych, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa o długości 9,4 km, a także przebudowanych zostanie 1,5 km rowów.

W latach 2011–2017 Gdańsk otrzymał środki zewnętrzne na ochronę przeciwpowodziową w wysokości 209 673 754 mln złotych.

 

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl