PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Podsumowanie pierwszego roku nowej kadencji 2018-2023 prezydenta i Rady Miasta Gdańska

Podsumowanie pierwszego roku nowej kadencji 2018-2023 prezydenta i Rady Miasta Gdańska
Rada Miasta Gdańska w ciągu ostatniego roku odbyła szesnaście sesji, podjęła 348 uchwał. Dzięki współpracy radnych Koalicji Obywatelskiej i “Wszystko dla Gdańska” udało się zrealizować kilka ważnych obietnic. Przypomniała je prezydent Aleksandra Dulkiewicz - m.in. Gdański Bon Żłobkowy i pierwszy w kraju punkt aktywizacji zawodowej osób w wieku 60 plus.
Grono samorządowców, którzy mają największy wpływ na funkcjonowanie Miasta Gdańska. Pierwszy rząd od lewej: przewodnicząca RMG Agnieszka Owczarczak, radna Beata Dunajewska, prezydent Aleksandra Dulkiewicz, skarbnik Miasta Teresa Chojarska, radna Katarzyna Czerniewska, sekretarz Miasta Danuta Janczarek. Drugi rząd od lewej: radny Cezary Śpiewak-Dowbór, czterej zastępcy prezydenta Gdańska - Piotr Grzelak, Piotr Borawski, Piotr Kowalczuk, Alan Aleksandrowicz
Grono samorządowców, którzy mają największy wpływ na funkcjonowanie Miasta Gdańska. Pierwszy rząd od lewej: przewodnicząca RMG Agnieszka Owczarczak, radna Beata Dunajewska, prezydent Aleksandra Dulkiewicz, skarbnik Miasta Teresa Blacharska, radna Katarzyna Czerniewska, sekretarz Miasta Danuta Janczarek. Drugi rząd od lewej: radny Cezary Śpiewak-Dowbór, czterej zastępcy prezydenta Gdańska - Piotr Grzelak, Piotr Borawski, Piotr Kowalczuk, Alan Aleksandrowicz
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Pierwszy rok nowej kadencji prezydenta i rady miasta 2018-2023 podsumowała dzisiaj prezydent Aleksandra Dulkiewicz wraz z zespołem najbliższych współpracowników - 17 grudnia 2018 podpisaliśmy deklarację koalicyjną Wszystko dla Gdańska wspólnie z Koalicją Obywatelską. Umowa koalicyjna zawiera pięć filarów współpracy dla Gdańska, które nawiązywały z jednej strony do programu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, ale także programu Wszystko dla Gdańska i prezydenta Pawła Adamowicza, słynne 50 celów Adamowicza - rozpoczęła prezydent Gdańska.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak, podsumowała z kolei pracę miejskich rajców - Odbyliśmy 16 sesji i Rada Miasta Gdańska podjęła w tym czasie 348 uchwał. Radni pracują w 11 komisjach stałych oraz w tej kadencji jest pewna nowość, mamy jedna komisję doraźną. Jest to komisja ds. reformy jednostek pomocniczych. W trakcie ostatniego roku mieliśmy drobne zmiany w składzie radnych. W związku z kolejnymi wyborami, zarówno pana prezydenta Adamowicza, pani prezydent Dulkiewicz, jak i Piotra Grzelaka i Piotra Borawskiego, kolejni radni obejmowali po nich mandaty radnych Miasta Gdańska. I przy najbliższej sesji prawdopodobnie odbędzie się ślubowanie kolejnych dwóch nowych radnych, którzy obejmą mandaty po radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy zostali wybrani do Sejmu.

 

ZOBACZ ZAPIS WIDEO CAŁEGO PODSUMOWANIA PIERWSZEGO ROKU KADENCJI 2018-2023:

 

 

O wspólnej pracy dla Gdańska mówili także koalicjanci w Radzie Miasta Gdańska - Beata Dunajewska, przewodnicząca klubu radnych Wszystko dla Gdańska i Cezary Śpiewak-Dowbór, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska.

- Zapewne zastanawiają się państwo jak wygląda praca w koalicji? Razem stanowimy taką grupę osób o wspólnych poglądach, w zasadzie wywodzimy się z jednej rodziny. Dla nas takie tematy jak edukacja seksualna, czy in vitro  są sprawami naturalnymi i tutaj nie ma sporów – mówiła Beata Dunajewska. 

Podobnie współpracę w Radzie Miasta ocenił Cezary Śpiewak-Dowbór: - Ja myślę, że we wszystkich sprawach patrzymy w tym samym kierunku, czasami się  tylko wzajemnie przekonujemy, które przedsięwzięcia trzeba zrobić szybciej, a które uczynić później, bo wiadomo, że wszystkiego nie da się zrobić od razu. Myślę, że ten rok to była nowa jakość pracy radych Miasta Gdańska, którzy wywodzą się z rad dzielnic i z organizacji pozarządowych i ta bardzo duża aktywność radnych miastach, zwłaszcza tych nowych jest bardzo dużą wartością dodaną.

Wśród zrealizowanych obietnic prezydent Aleksandra Dulkiewicz wyliczyła:

  • Gdański Bon Żłobkowy - do 500 zł na żłobek w placówkach prywatnych, z którego skorzystało już blisko 700 rodzin
  • Centrum Pracy dla Seniorów i Seniorek, czyli pierwszy w kraju punkt aktywizacji zawodowej osób w wieku 60 plus (aktywizacja poprzez pracę, edukację i kulturę)
  • „Ratujemy dzieci sieci” - program wsparcia ofiar hejtu, a także pilotażowy program przeciwdziałania e-uzależnieniom
  • W ramach punktu zapowiadającego nowe życie w starych dzielnicach, do tej pory zostało już zrealizowanych ponad 20 podwórek, a kolejne rewitalizacje dzielnic i podwórek są w przygotowaniu
  • W ramach bezpiecznego poruszania się po Gdańsku przeprowadzonych zostało już 10 audytów bezpieczeństwa dojścia i dojazdu rowerem do gdańskich szkół i przedszkoli
  • Inwestycje: w uzgodnieniach jest Nowa Świętokrzyska, a w trakcie projektowania Nowa Jabłoniowa
  • Zwiększenie udziału mieszkańców we współdecydowaniu o gdańskich sprawach. Miasto utworzyło Gdańskie Centrum Dialogu i Aktywności Obywatelskiej przy ul. Dolna Brama 8. W każdym domu sąsiedzkim gdańszczanin może złożyć pismo urzędowe i skorzystać z pomocy w załatwianiu miejskich spraw przez internet lub telefon
  • Transport publiczny: Miasto kupuje kolejne autobusy i tramwaje, w tym roku przyjechało do Gdańska 46 nowych autobusów, a po torach jeżdżą już nowe tramwaje, z puli 15 zakupionych z Zakładów Pesa w Bydgoszczy. W 2020 roku na ulicach miasta pojawi się kolejnych 48 nowych autobusów

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz zwróciła też uwagę na nowe programy, które prowadzi Gdański Urząd Pracy, a które mają wspierać przedsiębiorców w poszukiwaniu pracowników, a także na Gdański Starter, który również wciąż aktywnie wspiera lokalnych przedsiębiorców i start-upy.

 

PREZENTACJA TOWARZYSZĄCA PODSUMOWANIU PIERWSZEGO ROKU NOWEJ KADENCJI:

Daniel StenzelUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaRzecznik Prasowy Prezydentadaniel.stenzel@gdansk.gda.pl
Daniel Stenzel - najnowsze
Daniel StenzelUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaRzecznik Prasowy Prezydentadaniel.stenzel@gdansk.gda.pl
Daniel Stenzel - najnowsze