Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Kalendarz ścienny Polskiego Chóru Kameralnego. Konkurs dla Czytelników

Polski Chór Kameralny należy do oficjalnych instytucji kultury miasta Gdańska. W 2018 roku roku obchodzi 40-lecie istnienia. Z okazji jubileuszu mamy dla naszych Czytelników piękne kalendarze ścienne z fotografiami chóru.

Kalendarz ścienny Polskiego Chóru Kameralnego. Konkurs dla Czytelników
A
A
data publikacji: 11 stycznia 2018 r.

fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Chór powstał w 1978 roku, rocznie daje około 80 koncertów. W reprertuarze znajdują z jednej strony małe formy wykonywane a cappella, z drugiej utwory oratoryjne, operowe i symfoniczne. Wykorzystywane są działa takich kompozytorów jak Giuseppe Verdi, Johannes Brahms, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar czy Krzysztof Penderecki. 


By otrzymać kalendarz trzeba odpowiedzieć na jedno pytanie.

PYTANIE:

W którym roku powstał Polski Chór Kameralny?


Odpowiedzi należy przesyłać do 16 stycznia 2018 roku do godz. 12.00 na adres mail: konkurs@gdansk.pl

Zwycięzców o odebraniu kalendarzy poinformujemy drogą elektroniczną. W temacie maila prosimy wpisać: KALENDARZE CHÓR. 

REGULAMIN KONKURSU „KALENDARZE na 2018”

I. Nazwa konkursu

Konkurs jest organizowany pod nazwą „KALENDARZ POLSKI CHÓR KAMERALNY”


II. Nazwa podmiotu organizującego konkurs.

Konkurs jest organizowany przez Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z o.o. ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk zwana dalej Organizatorem.


III. Nazwa sponsora nagród w konkursie.

Sponsorem nagród w konkursie jest Polski Chór Kameralny w Gdańsku, który przekazał swoje promocyjne kalendarze na rok 2018.


IV. Zasady prowadzenia konkursu.

W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników i członków rodzin Organizatora.

W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik zobowiązany jest do wysłania odpowiedzi na zadane przez Organizatora pytanie konkursowe, które jest zamieszczone na stronie internetowej www.gdansk.pl. Odpowiedzi na zadane pytanie należy przesłać w formie informacji mailowej na adres poczty elektronicznej Organizatora: konkurs@gdansk.pl.

Jedna osoba może otrzymać jeden kalendarz, bez względu na liczbę nadesłanych odpowiedzi.

Wyboru spośród nadesłanych zgłoszeń konkursowych dokona powołana przez Organizatora Komisja konkursowa wedle swego uznania. Ogłoszenie o wyborze nagrodzonego zamieszczone będzie na stronie internetowej Organizacji.

Wysłanie zgłoszenia konkursowego na wskazany wyżej adres poczty elektronicznej będzie równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez uczestników, w tym z wyrażeniem zgody na przetwarzanie (podanie) danych osobowych do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora jako jednego ze zwycięzców konkursu uprawnionego do odbioru nagrody.


V. Czas trwania konkursu

Konkurs przeprowadzony będzie w dniach 12-16 stycznia 2018 roku.


VI. Warunki otrzymania nagrody

Warunkiem otrzymania i odbioru nagrody jest podanie na stronie internetowej Organizatora do publicznej wiadomości danych osobowych wyłonionego zwycięscy oraz okazanie zwrotnej informacji od Organizatora o otrzymaniu nagrody.

Nagrodę w postaci kalendarza wyłoniony zwycięzca odbierze w siedzibie Organizatora w dniu następnym po wygraniu nagrody z wyłączeniem sobót i niedziel.

Termin odbioru nagrody upływa z dniem 25 stycznia 2018 roku. Po tym terminie nagrody nie będą wydawane, a zgromadzone dla potrzeb niniejszego konkursu dane osobowe uczestników zostaną trwale usunięte.


VII. Reklamacje

Wszelkie reklamacje przyjmowane są w siedzibie Organizatora Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z o.o. ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk.-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl