PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
O czym będzie sesja RMG: o wykonaniu budżetu Gdańska i Modelu Równości
O czym będzie sesja RMG: o wykonaniu budżetu Gdańska i Modelu Równości
Czwartek, 28 czerwca, będzie dniem obrad LV (55.) sesji Rady Miasta Gdańska. Przewodniczący klubów radnych PO i PiS odwiedzili portal Gdańsk.pl, by opowiedzieć, które tematy - ich zdaniem - będą najistotniejsze. Poniżej do obejrzenia zapis wideo rozmowy. Przypominamy, że nasz portal przeprowadzi relację na żywo z sesji RMG - początek obrad o godz. 9.00.
Od lewej: radny Kazimierz Koralewski (PiS) i radny Piotr Borawski (PO) w studio portalu Gdańsk.pl
Od lewej: radny Kazimierz Koralewski (PiS) i radny Piotr Borawski (PO) w studio portalu Gdańsk.pl
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Gośćmi w studio naszego portalu przed czerwcową sesją Rady Miasta Gdańska byli:

 • radny Piotr Borawski, przewodniczący klubu radnych Platformy Obywatelskiej w RMG
 • radny Kazimierz Koralewski, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w RMG

ZOBACZ ZAPIS WIDEO ROZMOWY:

Zarówno Kazimierz Koralewski (PiS), jak i Piotr Borawski (PO) podkreślają, że pod względem liczby tematów będzie to jedna z najbogatszych w tym roku sesji RMG. Obaj radni nie mają też wątpliwości, że najważniejsze będą dwa punkty obrad: głosowanie nad wykonaniem budżetu Miasta Gdańska w roku 2017 oraz dyskusja i głosowanie nad gdańskim Modelem na Rzecz Równego Traktowania.

Emocje budzi przede wszystkim ten drugi temat, bo choć Model na Rzecz Równego Traktowania jest w swojej istocie programem wsparcia osób dyskryminowanych z kilku różnych powodów (podeszły na wiek, niepełnosprawność, wyznanie, światopogląd, płeć, orientacja seksualna), to część polityków prawicowych skupia się na wątku dotyczącym praw mniejszości seksualnych, twierdząc, że władze Gdańska chcą promocji środowisk LGBT. W czasie, gdy będzie się rozpoczynała sesja. przed siedzibą Rady Miasta Gdańska przedstawiciele środowisk katolickich protestować mają przeciwko Modelowi na Rzecz Równego Traktowania.

PORZĄDEK OBRAD LV SESJI RADY MIASTA GDAŃSKA w dniu 28 czerwca 2018 roku (czwartek): 

  1. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie sesji.

2. Komunikaty:

- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

- Komisje Rady Miasta Gdańska,

- Prezydent Miasta Gdańska

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania Budżetu Miasta Gdańska za rok 2017;

- Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza;

- Wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;

- Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta Gdańska;

- Pytania do Prezydenta Miasta, odpowiedzi, dyskusja;

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2017 rok (druk 1603);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

- Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej – ref. Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

- Uchwała Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2017r. – ref. Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMG

- Głosowanie;

6. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska
za rok 2017 (
druk 1612);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMG

- Uchwała Nr 2/2018 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2017 – ref. Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMG;

- Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

- Wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;

- Dyskusja;

- Głosowanie;

7. Uchwały:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 1666);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2018 rok (druk 1667);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych" poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej statutu (druk 1604);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii w mieście Gdańsku (druk 1610);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary w mieście Gdańsku (druk 1611);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Gdańskiej w mieście Gdańsku (druk 1605);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Jana Kochanowskiego w mieście Gdańsku (druk 1606);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpino Górne rejon ulic Nowej Inżynierskiej i Gostyńskiej w mieście Gdańsku (druk 1607);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko rejon ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej w mieście Gdańsku (druk 1608);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku (druk 1609);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Gdańska Modelu na rzecz Równego Traktowania (druk 1669);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Olech – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie nadania nazwy Skwer im. Ireny Jarockiej (druk 1644);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 1. w sprawie nadania nazwy ulica prof. Mariana Osińskiego (druk 1645);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 1. w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdańska na lata 2018-2023 (druk 1670);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

 1. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną" (druk 1663);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

 1. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1658);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

 1. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1659);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

 1. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1660);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

 1. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1661);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

 1. w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Gdański Archipelag Kultury (druk 1642);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz –Prezydent Miasta Gdańska

Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 1. w sprawie wzniesienia Pomnika prof. Brunona Synaka (druk 1643);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz –Prezydent Miasta Gdańska

Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 1. w sprawie wyrażenia woli zawarcia z Gminą Pruszcz Gdański umowy przekazania powstałej infrastruktury w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad rzeką Martwa Wisła w Gdańsku (druk 1641);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na wykonanie zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego spichrza "Błękitny Baranek" w Gdańsku (druk 1657);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 1. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. (druk 1648);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 1. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Arena Gdańsk Spółka z o.o. (druk 1654);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1615);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1616);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1617);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości (druk 1618);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1619);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1620);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1621);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1622);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości (druk 1623);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1624);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości (druk 1625);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1626);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1627);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1628);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży działki zabudowanej domem mieszkalnym (druk 1629);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1630);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży działki zabudowanej domem mieszkalnym (druk 1631);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1632);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1633);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1634);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1635);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1636);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1637);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1638);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1639);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1640);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1647);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1649);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 1. w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie Gminy Miasta Gdańska (druk 1651);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem taksówkami osób i ich bagażu na terenie Gminy Miasta Gdańska (druk 1652);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. w sprawie wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie Gminy Miasta Gdańska (druk 1653);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych (druk 1655);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. w sprawie okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami gminnego transportu zbiorowego w związku z przygotowaniem i organizacją w Gdańsku w 2018 roku Zlotu ZHP (druk 1646);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gdańska (druk 1668);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe (druk 1656);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kryszewski – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska 2030" (druk 1650);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 (druk 1664);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie Wieloletniego Ramowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2017-2020 (druk 1665);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego na terenie Miasta Gdańska (druk 1613);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk 1614);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Miasta Gdańska do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (druk 1662);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

8. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

9. Wnioski, oświadczenia osobiste.

10. Zakończenie obrad.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM LV SESJI RMG:

oprac. RDwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl