PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.
Jak i kto może ulepszyć gdańskie przestrzenie lokalne? Zobacz nasz wideoczat
Jak i kto może ulepszyć gdańskie przestrzenie lokalne? Zobacz nasz wideoczat
O projekcie, który pozwoli zagospodarować nie dość wykorzystane przestrzenie dzielnic - placyki, skwery, małe parki - w programie Wszystkie Strony Miasta, w czwartek, 14 marca, opowiadała prof. Iwona Dzierżko-Bukal z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Agnieszka Rózga-Micewicz - projektantka w Biurze Rozwoju Gdańska.
przestrzeń lokalna 001
W programie Wszystkie Strony Miasta, w czwartek, 14 marca, gościły prof. Iwona Dzierżko-Bukal z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Agnieszka Rózga-Micewicz - projektantka w Biurze Rozwoju Gdańska
Mat. pras.

W czwartek, 14 marca, w programie Wszystkie Strony Miasta rozmawialiśmy o projekcie realizowanym wspólnie przez Biuro Rozwoju Gdańska we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku.
 
- Projekt „Gdańskie przestrzenie lokalne” ma trzy cele. Pierwszym z nich jest poprawienie jakości przestrzeni publicznej, w rozumieniu lokalnym, służącej mieszkańcom w obrębie ich osiedli - mówi Agnieszka Rózga-Micewicz, projektantka w Biurze Rozwoju Gdańska, w Zespole Przestrzeni Publicznej i Krajobrazu, która była gościem program Wszystkie Strony Miasta, w czwartek, 14 marca. - Drugim celem jest koordynacja działań w tych przestrzeniach - zarówno wszystkich wydziałów, jak i mieszkańców. Trzecim jest wyznaczenie systemu przestrzeni publicznych w obrębie całego miasta.
 

Dzięki przeprowadzonym wśród mieszkańcom ankietom, udało się wytypować miejsca w rewitalizowanych dzielnicach, które w pierwszej kolejności powinny być urządzone na nowo. Chodzi o przestrzenie Biskupiej Górki, Oruni, Dolnego Miasta i Nowego Portu. Pojekt rozszerzono także o miejsca, które Rada Miasta Gdańska uznała za obszary zdegradowane: Stogi Mieszkaniowe, Brzeźno - osada rybacka, Angielska Grobla, Przeróbka Mieszkaniowa.
 
Dzięki współpracy BRG z ASP opracowano liczne koncepcje, których celem jest poprawa funkcjonalności i estetyzacja wyszczególnionych powyżej przestrzeni lokalnych. Co to za pomysły? W jaki sposób mają być realizowane? Czy mieszkańcy będą mieli coś do powiedzenia? Skąd wziąć pieniądze na realizację? Po odpowiedzi na te pytania zapraszamy do obejrzenia programu.