Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Inwestycje 2020. Co ze Stogami? Co z Aniołkami?

Przedsięwzięcia drogowe najbardziej interesują dzielnicowych radnych. To o nie najczęściej pytali prezydenta Gdańska i jego zastępcę podczas ostatnich już konsultacji społecznych „Razem inwestujemy w Gdańsk”. Spotkanie było poświęcone inwestycjom, które miasto ma realizować w latach 2015-2020 przy wsparciu środków unijnych.

Inwestycje 2020. Co ze Stogami? Co z Aniołkami?
A
A
data publikacji: 27 listopada 2015 r.

Wśród radnych gdańskich dzielnic jest wielu takich, którzy na rzecz społeczności lokalnych działają nawet 20 lat i dłużej.
Wśród radnych gdańskich dzielnic jest wielu takich, którzy na rzecz społeczności lokalnych działają nawet 20 lat i dłużej.
Jerzy Pinkas

W czwartek, 26 listopada 2015 r. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz spotkał się w gmachu Europejskiego Centrum Solidarności z członkami rad dzielnic. Towarzyszył mu jego zastępca, Andrzej Bojanowski.

Spotkanie zaczęło się dość nietypowo, bo od... wręczenia medali radnym, którzy najdłużej działają w swoich dzielnicach. Rekordziści pracują na rzecz lokalnej społeczności ponad 20 lat (nazwiska poniżej).

Z założenia konsultacje społeczne są nie tylko po to, by ocenić pomysły i zamierzenia władz miasta, ale także po to, by mieszkańcy mogli przedstawić własne propozycje inwestycji potrzebnych w Gdańsku w ciągu najbliższych pięciu lat. Jednak podczas tego trzygodzinnego spotkania żaden nowy pomysł nie padł. Było za to mnóstwo pytań o planowane projekty oraz o te, które zapowiadano, ale dotąd ich nie zrealizowano.


Tunel zakorkuje Przymorze?

Jedna z radnych z Przymorza Małego dopytywała, czy któraś z planowanych inwestycji drogowych przejmie ruch samochodowy z tej dzielnicy po otwarciu tunelu pod Martwą Wisłą. – Ulica Kołobrzeska już się korkuje – podkreślała radna.

Wiceprezydent Andrzej Bojanowski przyznał, że Kołobrzeska jest łącznikiem między al. Grunwaldzką i ul. Chłopską, czyli głównymi ciągami komunikacyjnymi, więc ruch z pewnością się tu zwiększy. – Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po otwarciu tunelu. Bardziej obawiam się o ulice Gospody i Piastowską. Mamy nadzieję, że tunel wypchnie ruch samochodowy przede wszystkim na obwodową – mówił wiceprezydent.

Dodał przy tym, że władze miasta przed kilkoma miesiącami mocno obawiały się o sytuację na drogach, kiedy planowano zamknąć Hucisko na kilka miesięcy. Tymczasem żadnych dantejskich scen w tym czasie nie odnotowano.


Co ze Stogami?

Radny z Wrzeszcza Górnego dopytywał z kolei o inwestycje związane z morzem, które zwiększyłyby liczbę miejsc pracy. Prezydent Adamowicz odpowiedział, że miasto stwarza i będzie stwarzać warunki do przyciągania kolejnych firm. – Zakładamy, że po otwarciu tunelu wzrośnie m.in. atrakcyjność inwestycyjna Stogów – mówił prezydent, dodając jednocześnie, że gdański Port Północny to jedno z najprężniejszych przedsiębiorstw w tym rejonie.

Wypowiedź prezydenta pociągnęła za sobą kolejne pytanie z sali: dlaczego Stogi nie zostały ujęte w programie rewitalizacji? W odpowiedzi obecni usłyszeli, że nie wystarczy na wszystko pieniędzy. Prezydent Adamowicz dodał, że niezależnie od środków unijnych, i tak trzeba będzie przygotować plan rewitalizacji dla tej dzielnicy.

Radny z Nowego Portu postulował z kolei, by miasto zaniechało planów budowy ulic tzw. Nowej Wyzwolenia i Nowej Gdańskiej. Zamiast tego zaproponował budowę drogi na trasie dawnych torów kolejowych. Wiceprezydent Bojanowski podkreślił, że  tory stanowią rezerwę terenową. – Ale można przysiąść do rozmów z PKP i dyskutować nad nowymi rozwiązaniami – zaznaczył.


Co z Aniołkami?

Następne pytanie padło z ust radnej dzielnicy Aniołki. Czy miasto ma jakiś pomysł na tutejsze kolonie? Prezydent Gdańska uważa, że powinny się tam rozwijać funkcje mieszkaniowe. – Kolonie powoli zanikają, a Aniołki to ciekawa i droga lokalizacja. Myślę, że miasto mogłoby sprzedać bądź przekazać tereny prywatnej firmie, a w zamian otrzymać mieszkania w miejscach, w których ziemia jest tańsza – sugerował.

Prezydent przypomniał, że na części terenu, gdzie kolonii już nie ma, powstały ładne, nowoczesne osiedla. – W ten sposób dokonała się rewitalizacja tej dzielnicy – przypomniał.

Przez ostatnie dwa miesiące prezydent Gdańska spotykał się i konsultował  w sprawie inwestycji planowanych na lata 2015-2020 z różnymi grupami społecznymi. Byli to m.in. seniorzy, środowiska sportowe, młodzież, ludzie kultury i przedsiębiorcy.

Uroczyste podsumowanie konsultacji zaplanowano na 14 grudnia w gmachu Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.  


Radni – laureaci Nagród Prezydenta Miasta Gdańska

Eugeniusz Erdmann – radny dzielnicy Rudniki od sześciu kadencji, od trzech – przewodniczący Zarządu Dzielnicy. Przez jedną kadencję pełnił funkcję przewodniczącego rady. Propagator wiedzy o historii dzielnicy Rudniki.

Zofia Maciołek radna dzielnicy Rudniki od sześciu kadencji, od trzech zastępca przewodniczącego zarządu. Angażuje się w działania na rzecz seniorów.

Bogdan Łagunionek   radny dzielnicy Rudniki od sześciu kadencji, trzecią kadencję z rzędu pełni funkcję przewodniczącego rady. Zaangażowany w działania na rzecz dzieci i młodzieży.

Marek Szymański radny dzielnicy Nowy Port. W radzie zasiada czwartą kadencję. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego rady. Propagator wiedzy o Nowym Porcie, autor opracowań na temat zabytków i historii tej dzielnicy.

Monika Strugała radna dzielnicy Młyniska od czterech kadencji. Trzy kadencje jest przewodniczącą Zarządu Dzielnicy. Angażuje się w działania na rzecz seniorów.

Krzysztof Dzienis radny dzielnicy Młyniska od czterech kadencji. Od dwóch pełni funkcję przewodniczącego. Jedną kadencję był zastępcą przewodniczącego Zarządu Dzielnicy. Angażuje się w działania na rzecz dzieci i młodzieży.

Halina Zdrada radna dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie od pięciu kadencji. Cztery kadencje jest przewodnicząca Zarządu Dzielnicy. Aktywnie działa na rzecz osób potrzebujących, prowadząc bank żywności Caritas.   

Katarzyna Żabińska  radna dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie od pięciu kadencji. Czwartą kadencję z rzędu pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Zarządu Dzielnicy.

Irena Kosznik – radna dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodni od pięciu kadencji. Drugą kadencję z rzędu pełni funkcję przewodniczącej Rady Dzielnicy. Zaangażowana w działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz poprawę bezpieczeństwa w dzielnicy.

Władysław Sidorko radny dzielnicy Wyspa Sobieszewska piątą kadencję. Dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Dzielnicy. Jedną kadencję był przewodniczącym Rady Dzielnicy. Zaangażowany we współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Świbnie i na Wyspie Sobieszewskiej.

Jadwiga Kubik radna dzielnicy Olszynka czwartą kadencję. Trzy kadencje z rzędu pełni funkcję przewodniczącej Zarządu Dzielnicy. Jedną kadencję była przewodniczącą Rady Dzielnicy. Wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 59 działa na rzecz młodzieży oraz seniorów. Szefowa Stowarzyszenia Zielona Olszynka.

Halina Korona radna dzielnicy Olszynka czwartą kadencję. Dwie kadencje pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Zarządu Dzielnicy. Obecnie sprawuje funkcję przewodniczącej Rady Dzielnicy. Zaangażowana w działania na rzecz dzieci i młodzieży.

Andrzej Witkiewicz radny dzielnicy Strzyża czwartą kadencję. Trzecią kadencję z rzędu jest przewodniczącym Zarządu Dzielnicy. Jedną kadencję był zastępcą przewodniczącego Zarządu Dzielnicy. Zaangażowany w działania na rzecz rozwoju dzielnicy oraz poprawy bezpieczeństwa. Wiceprezes Stowarzyszenia Forum Rad Dzielnic.

Piotr Osiecimski radny dzielnicy Strzyża czwartą kadencję. Trzecią kadencję z rzędu sprawuje funkcję przewodniczącego Rady Dzielnicy. Był także zastępcą przewodniczącego zarządu. Gdański przewodnik, członek PTTK.

Maciej Przybylski radny dzielnicy Osowa szóstą kadencję. Piątą kadencję z rzędu jest przewodniczącym Zarządu Dzielnicy. Zaangażowany w działania na rzecz rozwoju infrastruktury w dzielnicy.

Grzegorz Boros radny dzielnicy Osowa od pięciu kadencji. Cztery kadencje pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Zarządu. Zaangażowany w działania na rzecz rozwoju dzielnicy i poprawy bezpieczeństwa.

 

Zobacz także:

Inwestycje 2020. Co usłyszeli gdańscy seniorzy?

Inwestycje 2020. Młodzieży, czego wam w Gdańsku brakuje?

Inwestycje 2020. Chcą dla miasta nowych lodowisk!

Inwestycje 2020. Dlaczego pani dyrektor skoczy do basenu

-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora