Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ile zapłacimy za taksówkę w Gdańsku? Obowiązują maksymalne stawki

Od 28 września w Gdańsku zaczęły obowiązywać trzy uchwały przyjęte w czerwcu przez Radę Miasta Gdańska dotyczące świadczenia usług przewozu osób. Maksymalna cena za jeden kilometr w pierwszej strefie wynosi 4 zł.

Ile zapłacimy za taksówkę w Gdańsku? Obowiązują maksymalne stawki
A
A
data publikacji: 01 października 2018 r.
Od piątku, 28 września, obowiązują nowe stawki za przejazdy taksówkami w Gdańsku
Od piątku, 28 września, obowiązują nowe stawki za przejazdy taksówkami w Gdańsku
fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Trzy uchwały dotyczące świadczenia usług przewozu osób na terenie Gminy Miasta Gdańsk przyjęto podczas sesji Rada Miasta Gdańska, która odbyła się 28 czerwca 2018 roku. Uchwały dotyczą cen maksymalnych, ujednolicenia oznakowania pojazdów i informacji o opłatach oraz aktualizację przepisów przewozu osób i bagażu. Ma to poprawić jakość przewozów taksówkami na terenie miasta. 

Wprowadzenie cen maksymalnych było konsultowane ze środowiskiem gdańskich taksówkarzy oraz ustalane na podstawie obserwacji rynku taxi w Gdańsku. Analizowano również ceny maksymalne obowiązujące w innych dużych polskich miastach. 

- Zależy nam na tym, aby nie dochodziło do nieuczciwego naliczania opłaty za przejazdy taksówkami na terenie naszego miasta - jeszcze w czerwcu mówił Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej. - Praktyki te niekorzystnie wpływają na wizerunek miasta oraz kreują negatywne opinie o środowisku przewoźników. Ustalenie cen maksymalnych oraz wprowadzenie ujednoliconych oznakowań pojazdów mają temu zapobiec.


Pierwsza uchwała dotyczyła ustalenia ceny maksymalnej w jednej strefie, którą objęte jest cała Gmina Miasta Gdańsk.

Wprowadzono dwie taryfy cenowe:

  • taryfa 1 obowiązująca od poniedziałku do soboty w godz. 6:00-22:00
  • taryfa 2 obowiązująca od poniedziałku do soboty w godz. 22.00 - 6.00, w niedziele i święta ustawowo wolne od pracy w ciągu całej doby oraz w dniach 24 i 31 grudnia od godz. 16:00 do 6:00 rano dnia następnego.

Ustalono następujące ceny maksymalne za przewozy:

  1. Opłatę początkową za wynajęcie taksówki dla wszystkich taryf – 9 zł
  2. Cenę za przejazd 1 km w taryfie 1 – 4 zł
  3. Cenę za przejazd 1 km w strefie 2 – 6 zł
  4. Opłatę za 1 godzinę postoju dla wszystkich taryf – 50 zł


Druga uchwała została wprowadzona również w oparciu o konsultacje przeprowadzone ze środowiskiem gdańskich taksówkarzy oraz branżowych związków zawodowych. W uchwale doprecyzowano nowe, jednolite oznaczenie pojazdów oraz identyfikator kierowcy ze zdjęciem i naklejkę z adresem strony internetowej, na której będzie można sprawdzić aktualne licencje taksówek dostępne obecnie w ramach formuły „otwartych danych”. Planowana jest dalsza rozbudowa funkcjonalności strony o informacje dotyczące prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Zmodyfikowano również szatę graficzną cennika i dodano informację o danych kontaktowych organu, do którego można zgłaszać uwagi odnośnie świadczonych usług przewozowych.

Uchwała została podjęta ze względu na konieczność uchylenia tożsamej uchwały z 2003 r.


Trzecia uchwała jest również aktualizacją dotychczasowych zapisów, które mają poprawić jakość świadczonych usług i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa u pasażerów. Doprecyzowano w niej przepisy porządkowe dotyczące przewozu osób, bagażu ręcznego oraz zwierząt. Wprowadzono również obowiązek informowania pasażerów o zamiarze zastosowania dopłaty za kurs w przypadku zamówienia pojazdu przystosowanego do przewozu więcej niż 5 osób lub „kombi” celem ochrony klientów.

-
oprac. MW (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. MW (0)
www.gdansk.pl