PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ochrona klimatu podczas II Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej. Transmisja na gdansk.pl

Ochrona klimatu podczas II Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej. Transmisja na gdansk.pl
TA ZAPOWIEDŹ JEST JUŻ NIEAKTUALNA. We wtorek, 30 listopada, odbędzie się II Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza. Udział biorą m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej i ONZ, ambasadorowie nadbałtyckich państw, wybitni eksperci i specjaliści ze świata nauki. Wśród omawianych tematów: współpraca pomorskich miast z ONZ, zagrożenia ekologiczne Bałtyku, zielone technologie przyszłości. Forum odbywa się on-line. Transmisja na stronie wydarzenia oraz www.gdansk.pl.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
forum klimatyczne mala

 

Forum powstało w 2020 roku, aby podejmować ambitne inicjatywy na rzecz transformacji społeczno-gospodarczej i wdrażać cele wynikające z polityki klimatycznej ONZ, służące osiągnięciu jak najszybciej neutralności klimatycznej i skutecznej ochrony środowiska naturalnego. Ma wskazywać możliwości i kierunek działań, poruszać najważniejsze wyzwania związane z kryzysem klimatycznym i pokazywać, jakie korzyści może przynieść współpraca.

Forum działa w obszarze sektora publicznego, prywatnego, obywatelskiego, angażując także instytucje rządowe i pozarządowe naukowe i edukacyjne.

Do udziału w tegorocznej edycji zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej i ONZ, ambasadorowie nadbałtyckich państw, przedstawiciele firm zaangażowanych w zrównoważony rozwój, prezydenci miast, przedstawiciele lokalnych samorządów, a także wybitni eksperci i specjaliści ze świata nauki.

Podczas debat zaplanowanych podczas tegorocznego Forum prelegenci i goście będą się skupiać na następujących obszarach:

  • Wyzwania samorządów i miast nadmorskich wobec ochrony klimatu.
  • Współpraca pomorskich miast z Organizacją Narodów Zjednoczonych.
  • Kontynuacja Inicjatywy Bałtyckiej „Baltic Sea Initative” oraz wsparcie dla Rady Państw Morza Bałtyckiego.
  • Zagrożenia ekologiczne Bałtyku w tym problem eutrofizacji.
  • Morskie zielone technologie przyszłości.

II Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza odbędzie się we wtorek, 30 listopada, w formule on-line, 2021 roku.

Transmisja w godzinach 10:00-16:00 na stronie wydarzenia oraz na www.gdansk.pl.


PROGRAM

10:00-10:20 WPROWADZENIE

Magdalena Adamowicz, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
Michał Glaser, Prezes Zarządu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland
– prezentacja raportu UN Global Compact Network Poland „Bałtyk dla wszystkich”

10:20-11:00 DEBATA I

Solidarność samorządów wobec zmian klimatu

Debata ma na celu wskazanie największych wyzwań dla obszaru Pomorza. Omówione zostaną dobre praktyki działań samorządów w zakresie zapobiegania problemom klimatycznym, jak również główne problemy i wyzwania. Przedstawione zostaną korzyści wynikające ze współpracy samorządów oraz realizowania wspólnych inicjatyw pomiędzy miastami i obszarami nadmorskimi, jak również omówiona zostanie potrzeba wprowadzenia zielonej edukacji dla przyszłych pokoleń i powszechnej edukacji klimatycznej.
• Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
• Piotr Borawski, Zastępca Prezydenta ds. Przedsiębiorczości i Ochrony Klimatu
• Marcin Skwierawski, Wiceprezydent Sopotu
• Michał Guć, Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji

11:05-11:15

Virginijus Sinkevičius, Komisarz Unii Europejskiej do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa

11:15-12:20 II DEBATA

Rada Państw Morza Bałtyckiego i odtworzenie Inicjatywy Bałtyckiej „Baltic Initative”

Debata jest wprowadzeniem do zagadnień rozwoju Rady i współpracy w kolejnych latach. Dyskusja poświęcona będzie problemom i wyzwaniom w regionie Morza Bałtyckiego (ochrona środowiska, rozwój energetyki - w tym energetyki wiatrowej morskiej, edukacja klimatyczna, problemy zanieczyszczenia morza - w tym wyzwania związane z ograniczaniem plastiku, transportu oraz zagrożeń związanych z podnoszeniem się wód Bałtyku. Debata jest nawiązaniem do Deklaracji Morza Bałtyckiego (powołanej w 1990 r.)
• Gunnar Haglund, Radca Ambasady, Promocja Handlu i Komunikacji, Ambasada Szwecji
w Warszawie
• Ole Toft, Ambasador Danii w Polsce

12:25-12:40 FILM „ODDECH”, reż. Piotr Biedroń

12:40-13:45 III DEBATA

Morskie ekotechnologie przyszłości

Debata dotyczyć będzie dobrych praktyk i zrównoważonych innowacji dotyczących rozwiązań na rzecz ochrony środowiska. Wskazane zostaną kwestie samych inwestycji, jak również ich finansowania. Poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące potencjału energii z morskich źródeł odnawialnych na rzecz neutralnej przyszłości dla klimatu, z szczególnym uwzględnieniem nowych technologii w energetyce morskiej, logistyce oraz transporcie
• Andrzej Budasz, Menedżer ds. Projektów Zrównoważonego Rozwoju BNP Paribas
• Joanna Wis-Bielewicz, Ørsted Polska
• Dariusz Kryczka, Ekspert, UN Global Compact Network Poland

13:45-14:00 ROZMOWA z Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland

14:00-15:00 IV DEBATA

Zagrożenia ekologiczne Bałtyku

Zagrożenia ekologiczne Bałtyku, w tym problem eutrofizacji - debata z udziałem ekspertów i specjalistów w zakresie ekologii oraz ochrony środowiska morskiego Bałtyku zwracać będzie uwagę na palące problemy na najbliższe 5 lat. Jak można minimalizować wpływ przemysłu na środowisko, w szczególności na środowisko morskie? Jakie są największe zagrożenia dla życia w Bałtyku? Jak możemy im przeciwdziałać?
• Tymon Zieliński, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
• Rüdiger Strempel, Executive Secretary, HELCOM - Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku
• Olga Sarna, Prezes Zarządu Fundacji MARE
• dr hab. Barbara Urban-Malinga, Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza MIR-PIB
• prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, Dyrektor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

15:00-15:10 ROZMOWA z ekspertem

15:10-15:50 V DEBATA

Współpraca pomorskich miast z Organizacją Narodów Zjednoczonych

W trakcie dyskusji chcemy porozmawiać o szansach i możliwościach współpracy podejmowanych na rzecz klimatu przez miasta, samorządy i społeczności oraz na arenie międzynarodowej. Chcemy zachęcić pomorskie miasta i miejscowości do podjęcia wspólnego dialogu, naświetlić największe wyzwania dla regionu, przedstawić argumenty za przystąpieniem do Platformy NAZCA. Zostanie także poruszona propozycja stworzenia „Deklaracji Pomorskiej” w celu zachęcenia miast do przyłączenia się do platformy ONZ.
• Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel, Dyrektor Wykonawczy UN Global Comapct Network Poland
• Niclas Svenningsen, Manager for the Global Climate Action team in the UNFCCC
• Katja Schaefer, UN Habitat

15:40 FILM GREEN FILM FESTIVAL

Moderator: Maciej Kautz

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl