Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Heweliusze rozdane po raz 30. Tegoroczne nagrody dla profesorów Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego i Michała Woźniaka

W niedzielę, 28 stycznia, przypadła 407. rocznica urodzin Jana Heweliusza. Z tej okazji, już po raz trzydziesty, odbyło się w naszym mieście wręczenie Nagrody Naukowej Miasta Gdańska imienia Jana Heweliusza. To prestiżowa nagroda, przyznawana za wybitne osiągnięcia. Uroczystość odbyła się w Ratuszu Głównego Miasta.

Heweliusze rozdane po raz 30. Tegoroczne nagrody dla profesorów Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego i Michała Woźniaka
A
A
data publikacji: 28 stycznia 2018 r.

„Nauka jest zazdrosną kochanką” - takiego porównania użył Piotr Kowalczuk, z-ca prezydenta Gdańska wręczając tegoroczne Heweliusze nagrodzonym naukowcom: Cezaremu Obrachtowi-Prondzyńskiemu i Michałowi Woźniakowi. Słowa te potwierdzili obaj profesorowie, którzy podczas przemówień nie szczędzili podziękowań żonom i rodzinom. Wyrozumiałość najbliższych, to zdaniem nagrodzonych, niezbędne wsparcie potrzebne do realizowania niełatwej drogi życiowej, jaką jest kariera naukowa.

Kim są nagrodzeni?

Prof. Cezary Obracht-Prondzyński otrzymał nagrodę w kategorii nauk humanistycznych i społecznych. Jest socjologiem, antropologiem i historykiem. Swoim głównym obszarem badawczym uczynił Pomorze, a zwłaszcza Kaszuby. W swoim dorobku ma ponad 30 książek. Opublikował setki artykułów, zarówno naukowych, jak i popularnonaukowych, podejmujących m.in. tematykę relacji między mniejszościami etnicznymi, czy też powiązań: polityka regionalna a tożsamość Kaszubów. W latach 1995–2000 był redaktorem naczelnym „Pomeranii” – miesięcznika podejmującego tematy pomorsko-kaszubskie. Jest również prezesem Instytutu Kaszubskiego, sekretarzem Komisji Kaszubskiej Polskiej Akademii Umiejętności. Profesor Obracht - Prondzyński związany jest z Uniwersytetem Gdańskim. Laudację na cześć nagrodzonego przygotował i wygłosił profesor Jerzy Błażejowski.

Prof. Michał Woźniak otrzymał nagrodę w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych. Jest to uznany biochemik, badacz m.in. mechanizmów patogenezy, stresu oksydacyjnego i reakcji wolnych rodników. Obecnie zajmuje się zagadnieniem inhibicji białkowych jako strategii przeciwko chorobom zakaźnym i bioterroryzmowi. Wcześniej prowadził badania związane z rakiem, w tym autoeliminacją komórek mięsaka kościopochodnego czy działaniem witaminy D3 hamującym wzrost komórek nowotworowych skóry. Laueat od wielu lat związany jest z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Okolicznościową laudację wygłosił profesor Janusz Limon.

Obaj nagrodzeni otrzymali dyplomy, pamiątkowe statuetki i nagrody pieniężne w wysokości 16 tys. złotych brutto.

Nagrodę Naukową Miasta Gdańska imienia Jana Heweliusza ustanowiono w 1987 roku, a pierwszego laureata wyłoniono rok później. Zgodnie z tradycją „Heweliusza” (tak potocznie mówi się o tej nagrodzie) dana osoba może otrzymać tylko raz. Obecnie przyznaje się je w dwóch kategoriach: nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk humanistycznych i społecznych. Początkowo przyznawano to wyróżnienie bez podziału na kategorie. W 2001 roku wprowadzono dwie kategorie: nauki ścisłe i przyrodnicze oraz nauki humanistyczne. W 2013 wprowadzono kolejne poszerzenie. Do nauk humanistycznych dodano nauki społeczne.

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje specjalna kapituła, w skład której wchodzą: prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, kierownik Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku, rektorzy Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawiciele uczelni niepublicznych w Gdańsku, dotychczasowi laureaci i przedstawiciele prezydenta Miasta Gdańska.

Dotychczas podczas 29 edycji nagrodzono 45 wybitnych naukowców.

-
Natalia Gawlik (0)
www.gdansk.pl
natalia.gawlik@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Natalia Gawlik (0)
www.gdansk.pl
natalia.gawlik@gdansk.pl
więcej tekstów autora