Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Halo? Tu Płazi Patrol Interwencyjny - ratujmy w Gdańsku żaby i inne płazy

Rozpoczyna się wiosenna akcja pomocy płazom wędrującym po ulicach w okresie godowym, która w Gdańsku odbywa się już od 2008 r. Nowością tegorocznej edycji jest całodobowy telefonu, pod którym można zgłaszać wędrówki żab, ropuch i innych płazów - Gdański Płazi Patrol Interwencyjny już działa i jest pierwszą tego typu instytucją w Polsce. Raport z jego działania można śledzić w internecie.

Halo? Tu Płazi Patrol Interwencyjny - ratujmy w Gdańsku żaby i inne płazy
A
A
data publikacji: 20 marca 2017 r.

Akcja ratowania gdańskich płazów podczas migracji godowych odbywa się od 2008 r.
Akcja ratowania gdańskich płazów podczas migracji godowych odbywa się od 2008 r.
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

W sezonie 2017 projekt ochrony płazów w Gdańsku realizuje Fundacja Remiza dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Z wydziałem tym od lat współpracuje także Fundacja Sprawni Inaczej, której wolontariusze od wielu lat już pomagają przenosić migrujące podczas wiosennego okresu godowego płazy. Są to głównie różne gatunki żab i ropuch, kierujące się do najbliższego zbiornika wodnego, by złożyć skrzek. Płazy najbardziej cenią sobie płytkie i niewielkie zbiorniki. Niestety, po drodze te bardzo cenne dla środowiska naturalnego i często chronione zwierzęta, masowo giną pod kołami samochodów. Wpadają również w tzw. pułapki antropogeniczne, z których nie potrafią się wydostać. Takie pułapki to m.in. drogowe studzienki kanalizacyjne i deszczowe, kolektory, niezabezpieczone wykopy, czy zbiorniki wodne ze stromymi brzegami.

- Zaobserwowaliśmy już pierwsze sztuki płazów, prawdopodobnie wkrótce już mogą ruszyć w drogę. Choć pewnie póki co tylko na chwilę, ponieważ nadchodzi duże ochłodzenie – mówi Marcin Tryksza z Wydział Środowiska gdańskiego magistratu. – W tym roku chcemy zabezpieczyć jeszcze więcej miejsc i stanowisk bytowania płazów niż w latach ubiegłych.

W rejonie ulic: Bytowskiej, Michałowskiego, Do Studzienki, Góralskiej, Myśliwskiej i Traugutta pojawią się płotki zabezpieczające miejsca godowych migracji oraz plakaty informujące o akcji.

Płotek zabezpieczający płazy przed wyjściem na ulicę, tutaj: na gdańskim Niedźwiedniku
Płotek zabezpieczający płazy przed wyjściem na ulicę, tutaj: na gdańskim Niedźwiedniku
Wydział Środowiska UMG

Instalowanie płotków i inne działania pomocy gdańskim płazom, można będzie na bieżąco śledzić na Facebooku, na profilu „Chronimy płazy Gdańska.”

Na tym profilu umieszczane będą również relacje z przebiegu interwencji zgłaszanych poprzez telefon Płaziego Patrolu Interwencyjnego. Patrol działa pod numerem telefonu: 724 323 481. Dyżurni przez całą dobę przyjmować będą zgłoszenia od mieszkańców Gdańska dotyczące zagrożeń płazich wędrówek. Zasięg działania patrolu obejmuje wszystkie dzielnice miasta, a jego zadania to m.in.:

- przyjazd na miejsce interwencji najpóźniej w ciągu trzech godzin od zgłoszenia i podjęcie działań, które obejmują weryfikację otrzymanych przez telefon informacji i rozpoznanie przyczyny zagrożenia dla zwierząt, ew. uwolnienie płazów z pułapek antropogenicznych i - w razie potrzeby - doraźne zabezpieczenie miejsca zdarzenia

- telefon zwrotny do osoby zgłaszającej w celu poinformowania o przebiegu interwencji

- w przypadku stwierdzenia łamania prawa, zgłoszenie sytuacji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (w przypadkach skrajnych również na policję)

Płazy, po zebraniu do wiaderka, podróżują w bezpieczne miejsce
Płazy, po zebraniu do wiaderka, podróżują w bezpieczne miejsce
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

W kwietniu ustawione zostaną także tablice edukacyjne (wielkości 70 x 40 cm) przybliżające poszczególne gatunki żyjących w Gdańsku płazów (ropucha szara, żaba trawna i rzekotka, traszka zwyczajna). Takie informacje pojawią się na stanowiskach rozrodu poszczególnych gatunków płazów, w rejonie ulic: Michałowskiego, Góralskiej i Do Studzienki oraz w Parku Reagana.

-
oprac. IB (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. IB (0)
www.gdansk.pl