PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Green Run Label, czyli imprezy biegowe w duchu eko - Gdański Ośrodek Sportu liderem unijnego projektu

Green Run Label, czyli imprezy biegowe w duchu eko - Gdański Ośrodek Sportu liderem unijnego projektu
Gdański Ośrodek Sportu jest liderem unijnego projektu, którego celem jest m.in. stworzenie certyfikacji Green Run Label dla organizatorów imprez biegowych i (eko) wytycznych do otrzymania takiego certyfikatu. W projekcie GOS jednoczy siły z czterema instytucjami z trzech krajów UE.
Thriatlon Gdańsk edycja 2019 - jedna z biegowych (w tym przypadku połączonej oczywiście także z pływaniem i kolarstwem) organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu
Thriatlon Gdańsk edycja 2019 - jedna z biegowych (w tym przypadku połączonej oczywiście także z pływaniem i kolarstwem) organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Projekt „Green Run Label – ecological education through running events” (w wolnym tłumaczeniu Certyfikat Zielonego Biegu - edukacja ekologiczna poprzez imprezy biegowe) Gdański Ośrodek Sportu realizować będzie od stycznia 2021 roku przez kolejnych 18 miesięcy w międzynarodowym partnerstwie z instytucjami:

  • Mountaineering Ski Sports Society ”Zeljeznicar” Novi Sad (Serbia)
  • Modern Pentathlon Portuguese Federation (Portugalia)
  • Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (Polska)
  • Lithuanian Amateur Runners Association (Litwa)

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Erasmus + Akcja Sport i zakłada:

  • współpracę organizatorów imprez biegowych w formie wyjazdów studyjnych połączonych z wymianą wiedzy i dobrych praktyk w zakresie proekologicznych rozwiązań w organizacji imprez,
  • stworzenie materiałów edukacyjnych dla organizatorów imprez biegowych w zakresie proekologicznego podejścia do organizacji imprez,
  • stworzenie certyfikacji Green Run Label dla organizatorów imprez biegowych oraz wytycznych do otrzymania powyższego odznaczenia (instytucje posiadające Green Run Label tworzyć będą Green Run Network)
  • zainicjowanie szerszej współpracy, która byłaby podstawą do nowego projektu polegającego na powiększaniu sieci współpracy Green Run Network w ramach Programu Erasmus 2021-2027.

- Realizujemy ten projekt, aby rozwijać edukację ekologiczną i wdrażać takie rozwiązania w jak najszerszym zakresie w ramach organizowanych wydarzeń sportowych. To także okazja dla nas, by uczyć się od innych i budować wspólną, większą platformę wymiany doświadczeń związanych z ekologiczną realizacją imprez sportowych - mówi Leszek Paszkowski, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu. - Uważamy to za dużą wartość dla środowiska i zdrowia wszystkich uczestników, chociażby Gdańsk Maratonu.

Stoisko z jedzeniem i piciem dla zawodników Thriatlon Gdańsk 2019 obsługiwane przez wolontariuszki (świadczą o tym zielone koszulki wolontariatu)
Stoisko z jedzeniem i piciem dla zawodników Thriatlon Gdańsk 2019 obsługiwane przez wolontariuszki (świadczą o tym zielone koszulki wolontariatu)
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Konkurencja w ramach naboru wniosków do programu Akcja Sport organizowanego przez Agencję Wykonawczą Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego była duża. W konkursie udział wzięło 1107 projektów, a dofinansowanie otrzymało 315 projektów -  121 inicjatyw w ramach współpracy partnerskiej, 180 projektów dotyczących małej współpracy partnerskiej oraz 14 projektów mających na celu organizację niekomercyjnych europejskich imprez sportowych.

Warto podkreślić, że GOS jest jedną z siedmiu polskich instytucji, które zostały liderami w ramach projektu małej współpracy na 180 dofinansowanych inicjatyw.

 

 

Całkowity budżet projektu „Green Run Label – ecological education through running events” wynosi 59 810 EURO, budżet GOS – 21 290 EURO, wkład własny GOS – 470 EURO.

GOS jest organizatorem następujących wydarzeń biegowych: Gdańsk Maraton, Thriatlon Gdańsk oraz Biegu Westerplatte. Uczestnicy imprez otrzymują od organizatora wodę pochodzącą głównie z sieci miejskiej, podawaną w biodegradowalnych kubkach. Pakiety startowe zaś pakowane są w torby bawełniane lub papierowe.Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze
Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze