PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Fundusze na kulturę i edukację od Instytutu Kultury Miejskiej - Bardzo Młoda Kultura

Fundusze na kulturę i edukację od Instytutu Kultury Miejskiej - Bardzo Młoda Kultura
51 tys. zł to pula środków w konkursie w obszarze kultury i edukacji. Ruszyła czwarta edycja projektu „Bardzo Młoda Kultura” Instytutu Kultury Miejskiej. Wnioskować można w dwóch kategoriach. A dofinansowanie otrzyma sześć najlepszych projektów. Zgłoszenia chęci udziału w konkursie do poniedziałku, 12 sierpnia
Ruszyła czwarta edycja projektu „Bardzo Młoda Kultura” Instytutu Kultury Miejskiej. Kwota grantów to 51 tys. zł
Ruszyła czwarta edycja projektu „Bardzo Młoda Kultura” Instytutu Kultury Miejskiej. Kwota grantów to 51 tys. zł
Bartosz Bańka/ Instytut Kultury Miejskiej

 

Instytut Kultury Miejskiej od trzech lat w ramach projektu Sieć Kultury wspiera działania związane z edukacją kulturową w Gdańsku i regionie. W poprzednich edycjach z dofinansowania skorzystało wielu organizatorów, nie tylko z Gdańska, ale też województwa pomorskiego, np. Słupska, Chojnic, Wejherowa.

Najpierw obowiązkowo szkolenie

Zorganizowano m.in. spektakle teatralne, warsztaty łączące komiks i filozofię, spotkania międzypokoleniowe, wydano publikację dla dzieci dotyczącą emocji, malowano, tworzono z gliny, urządzano giełdy projektów.

– Liczymy na kolejny dobry rok w sektorze edukacji kulturowej w Gdańsku i regionie. Program Bardzo Młodej Kultury zakłada wsparcie wspólnych przedsięwzięć podmiotów zajmujących się edukacją i kulturą. Mamy nadzieję, że spłynie do nas wiele fantastycznych propozycji. Co ważne, osoby, które chcą aplikować o środki, muszą wziąć udział w obowiązkowych szkoleniach, które odbywają się 20 i 21 sierpnia oraz 22 i 23 sierpnia– mówi Agata Andrasiak-Czarnecka z Instytutu Kultury Miejskiej.

Granty, ale dla kogo?

Aplikować mogą zespoły nieformalne (co najmniej 2-osobowe), osoby fizyczne, podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe. Wymogiem jest by mieszkały lub prowadziły działalność kulturalną albo edukacyjną na terenie województwa pomorskiego, a przede wszystkim muszą być pełnoletnie.

Warto dodać, że w skład zespołu musi wejść przynajmniej jeden przedstawiciel sektora kultury i jeden przedstawiciel sektora edukacji lub też współpraca ta zapewniona ma być w formie udziału w realizacji projektu na zasadzie partnerstwa.

 

Instytut Kultury Miejskiej od trzech lat w ramach projektu Sieć Kultury wspiera działania związane z edukacją kulturową w Gdańsku i regionie
Instytut Kultury Miejskiej od trzech lat w ramach projektu Sieć Kultury wspiera działania związane z edukacją kulturową w Gdańsku i regionie
Bartosz Bańka/ Instytut Kultury Miejskiej

 

Warunki uczestnictwa

Tegoroczne wnioski konkursowe należy składać do 30 sierpnia br. Spośród wszystkich komisja wyłoni sześć projektów i te otrzymają dofinansowanie. W tym będą to projekty „małe” dla początkujących i „duże” dla doświadczonych wnioskodawców. Kwota przeznaczona na realizację „małych” projektów to maksymalnie 5 000 zł, a w przypadku „dużych”12 000 zł. Prognozowana łączna kwota na realizację działań to 51 tys. zł.

- Żeby przystąpić do konkursu o pozyskanie funduszy trzeba wziąć udział w obowiązkowym dwudniowym szkoleniu. Mamy do wyboru dwa terminy szkoleń: 20-21.08.2019 lub 22-23.08.2019 – mówi Marta Bańka, kierownik działu komunikacji IKM.

Zatem najpierw należy poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać do 12 sierpnia (poniedziałek). O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje wartość merytoryczna odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w formularzu. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Po zakwalifikowaniu na szkolenie, należy złożyć wniosek konkursowy i zaproponować w nim koncepcję projektu z zakresu edukacji kulturowej opartej o partnerską współpracę między sektorem oświaty i kultury. Zaplanowane w formularzu działania mogą być realizowane w terminie od 16 września do 25 października 2019 roku na terenie województwa pomorskiego. 

 

Spośród wszystkich nadesłanych wniosków, komisja wyłoni sześć projektów i te otrzymają dofinansowanie
Spośród wszystkich nadesłanych wniosków, komisja wyłoni sześć projektów i te otrzymają dofinansowanie
Bartosz Bańka/ Instytut Kultury Miejskiej

 

Kiedy rozstrzygnięcie?

Wszystkie wnioski będą rozpatrzone przez komisję, która składa się z osób doświadczonych w sektorach kultury lub oświaty i edukacji. Każdy z projektów zostanie oceniony w skali od 0 do 100 pkt.

Szczegółowe kryteria, regulamin i załączniki znajdują się na www.sieckultury.pl. Wyniki zostaną opublikowane na stronie sieckultury.pl do 9 września 2019 roku.

Informacji na temat konkursu udziela Monika Leszczyńska – tel. 797 350 135, e-mail: monika.leszczynska@ikm.gda.pl.

Instytut Kultury Miejskiej otrzymał z Narodowego Centrum Kultury środki na kolejne trzy lata (2019-2021) sieciowania edukacji i kultury w Gdańsku i regionie. Działania projektu Sieć Kultury będą kontynuowane w ramach programu NCK Bardzo Młoda Kultura.

Więcej informacji www.sieckultury.pl

 

oprac. ADwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl
oprac. AD - najnowsze
oprac. ADwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl
oprac. AD - najnowsze