Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Granty dla organizacji pozarządowych ds. kultury - to już ostatni dzień składania wniosków

Tylko do 12 grudnia organizacje pozarządowe mogą składać wnioski w otwartym konkursie ofert 2018 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W Gdańsku jest do rozdysponowania ponad 2,5 mln zł.

Granty dla organizacji pozarządowych ds. kultury - to już ostatni dzień składania wniosków
A
A
data publikacji: 12 grudnia 2017 r.
Festiwal Actus Humanus jest największym beneficjentem grantów trzyletnich, które rozpoczęły się w tym roku. Na realizację tych zadań miasto przekazało instytucjom kultury w sumie blisko 5 mln zł. Dwie trzecie tej kwoty przekazano organizatorom festiwalu Actus Humanus
Festiwal Actus Humanus jest największym beneficjentem grantów trzyletnich, które rozpoczęły się w tym roku. Na realizację tych zadań miasto przekazało instytucjom kultury w sumie blisko 5 mln zł. Dwie trzecie tej kwoty przekazano organizatorom festiwalu Actus Humanus
Mateusz Ochocki/KFP


Gdańsk znajduje się w pierwszej dziesiątce miast Polski, jeśli chodzi o wysokość budżetu na bieżącą część kultury. Wsparcie finansowe NGO-sów - jak wynika z raportu opublikowanego w publikacji „Miejskie Polityki Kulturalne” - w latach 2010-2015 stanowiło średnio ok. 2,7% kulturalnego budżetu danego miasta w jego części bieżącej. Gdańsk plasuje się kilka miejsc za liderem, ale nadal w górnej części rankingu - pieniądze na NGO- sy to 6 proc. całego budżetu kulturalnego miasta.

Jak wyglądało to w ostatnich latach? Dzięki dotacjom z budżetu miasta organizacje pozarządowe w 2015 r. w Gdańsku zrealizowały 137 projektów, w 2016 – 164, a w 2017 roku – 423 projekty. Tegoroczna tak wysoka liczba obejmuje też projekty trzyletnie, których realizacja rozpoczęła się w 2017 roku.

Poprzez granty organizacje wspierają szczególnie ważne dla Gdańska działania: dbają o uczestnictwo w kulturze, edukację kulturową, aktywizują mieszkańców zagrożonych wykluczeniem, integrują imigrantów. To także projekty, które służą poprawie atrakcyjności i jakości przestrzeni publicznej miasta.

Rok 2018 to czas obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego w regulaminie konkursu uwzględniono też zadania mające na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości gdańskiej, kaszubskiej, mniejszości narodowych w myśl idei wolności, solidarności i otwartości.

Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe, które w statucie mają wpisaną działalność pożytku publicznego.

Oferty można składać do 12 grudnia 2017 roku – decyduje data wpływu do Urzędu. Szczegóły konkursu, regulamin oraz wzory formularzy znajdują się na stronie:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Otwarty-konkurs-ofert-2018-na-realizacje-zadan-z-zakresu-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-okreslonych-w-Programie-wspolpracy-Miasta-Gdanska-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2018,a,94265

Oferty będą rozpatrzone przez komisję konkursową do 20 lutego 2018 r.

Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 realizuje cele strategiczne Gdańskiego Programu Operacyjnego 2023.

-
oprac. AU (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. AU (0)
www.gdansk.pl