PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gradova 2021. Zabawa, sztuka i miejskie legendy - na szczycie Góry Gradowej

Gradova 2021. Zabawa, sztuka i miejskie legendy - na szczycie Góry Gradowej
Pogoda nie do końca dopisała, odwiedzający tak - mieszkańcy Trójmiasta i  turyści, którzy odwiedzili w sobotę Górę Gradową, mogli poznać gdańskie legendy, wziąć udział w panelach dyskusyjnych i warsztatach. Organizatorzy - Stowarzyszenie Babizna - zapowiadają, że Gradova odbędzie się też za rok. 
Fragment parku, na trawie siedzą ludzie w różnym wieku, w środku młoda dziewczyna ubrana na biało w ramionach młodego chłopaka
Jedna z atrakcji sobotniego święta Gradova 2021 - spektakl plenerowy “Legenda Gradowej Góry” w wykonaniu El Trupa Kabry
Fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

 

Barbara Grabowska, prezes stowarzyszenia Babizna, które zorganizowało wydarzenie na Górze Gradowej, tak tłumaczy ideę Gradova 2021.

- Chodzi o łączenie tożsamości lokalnej gdańszczan - mówi Barbara Grabowska. - Chcieliśmy zwrócić uwagę na otwartość, różnorodność i gdańskość. Chcieliśmy, aby to wrześniowe spotkanie było świętem dla mieszkańców, świętem Góry Gradowej. To też danie przestrzeni, żeby mieszkańcy mogli się spotkać po długiej przerwie, wymienić myśli, poglądy, żeby zastanowili się, jakiego Gdańska chcą. To też “wyjście z kulturą do ludzi” za pomocą lokalnych gdańskich legend. Chcemy, aby te spotkania były cykliczne, za rok też planujemy zgromadzić się w tej przestrzeni.

Wydarzenie - w zamierzeniach odbywające się raz w roku - ma rozpowszechniać i przybliżać kulturę gdańską, umacniać tożsamość lokalną między ludźmi a ich miastem, zaktywizować społeczeństwo, szczególnie lokalne. Dlatego w tegorocznym programie umieszczono szereg prelekcji na aktualne dla miasta tematy, ciekawe warsztaty i działania artystyczne, dla których motywem przewodnim są gdańskie legendy.

 

Centrum Hevelinaum, plakaty ze Stolemem, scieżką idzie dwójka ludzi
Organizatorzy wydarzenia dofinansowanego przez Miasto Gdańsk stworzyli dla odwiedzających Górę Gradową trzy strefy: artystyczną, społeczną i  warsztatową
Fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

Inicjatorki i organizatorki wydarzenia: Oliwia Woźnicka, Julia Langowska, Karolina Boniecka i Barbara Grabowska, przedstawicielki stowarzyszenie Babizna, podkreślają, że podczas wydarzenie Gradova 2021 chciały na wzór krajów skandynawskich wypromować legendy miejskie, które nie są powszechnie znane, a Gdańsk jest przecież pełen tajemnic. Jest miastem, z którym są związane fascynujące opowieści.

- Nazwa naszego stowarzyszenia - Babizna, pochodzi od staropolskiego słowa, które oznacza spadek po babci - tłumaczy Julia Łangowska. - Ten spadek to nie są tylko ziółka i przetwory, ale też tradycja, kultura. My, przez pracę stowarzyszenia chcemy pokazać co babcie dały nam w spuściźnie. 

- W tym przypadku niesamowite legendy. Kobiety, nasze babki właśnie, były przez lata wykluczone z dyskursu publicznego - dodaje Barbara Grabowska. - Ale mogły snuć opowieści, przechowywać legendy, podania. Docieramy do nich i pokazujemy właśnie podczas takich spotkań. 


Gradova oferuje prelekcje, ciekawe warsztaty i działania artystyczne, dla których motywem przewodnim są gdańskie legendy. To sposób na umacnianie tożsamości i aktywizowanie lokalnej społeczności
Gradova oferuje prelekcje, ciekawe warsztaty i działania artystyczne, dla których motywem przewodnim są gdańskie legendy. To sposób na umacnianie tożsamości i aktywizowanie lokalnej społeczności
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Organizatorzy stworzyli trzy strefy: artystyczną, społeczną i  warsztatową. W strefie artystycznej można było obejrzeć wystawę sztuki obejmującą tematykę Gdańska i gdańskich legend, wysłuchać legend, a finałem był spektakl teatralny przygotowany przez grupę El Trupa Kabra. Gośćmi drugiej strefy - społecznej i historycznej - byli m.in. Przemysław Staroń, nauczyciel Roku 2018. W przestrzeni strefy trzeciej, warsztatowej, odbyły się warsztaty dotyczące ekologii (w ramach akcji „Gdańsk bez plastiku”) - obejmujące szycie toreb ze starych banerów, warsztaty plastyczne (wspólne lepienie Stolema z gliny) wzmacniające pracę w grupie, warsztaty pobudzające kreatywność (z kreatywnego rozwiązywania problemów) i warsztaty antydyskryminacyjne.

Wydarzenie dofinansowane przez Miasto Gdańsk.

Zobacz zdjęcia:

 

oprac. AKwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl