PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdański Urząd Pracy jednym z najskuteczniejszych w kraju

Gdański Urząd Pracy jednym z najskuteczniejszych w kraju
Wsparcie obcokrajowców na lokalnym rynku pracy oraz pomoc już zatrudnionym pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji – to obszary, w których Gdański Urząd Pracy został wyróżniony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spośród 83 urzędów pracy, które otrzymały nagrody, tylko Gdański Urząd Pracy otrzymał wyróżnienie w dwóch kategoriach.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Najskuteczniejszy Urząd Pracy mieści się w Gdańsku

Nagrody wręczono na konferencji z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, zorganizowanej 24 stycznia 2018 roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gdański Urząd Pracy otrzymał wyróżnienia za wsparcie obcokrajowców na lokalnym rynku pracy oraz pomoc już zatrudnionym pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji.

Pod uwagę brana była m.in. skuteczność w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, a także racjonalne gospodarowanie publicznymi środkami przeznaczonymi na ten cel. W sposób szczególny wyróżniane były także te urzędy, które w 2017 roku aktywnie wspierały przedsiębiorców w podnoszeniu kwalifikacji już zatrudnionych osób (przy wykorzystaniu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego) oraz z zaangażowaniem wspierały cudzoziemców w podejmowaniu legalnej pracy na terenie RP.

Od kilku lat, 27 stycznia, urzędy pracy na terenie całego kraju obchodzą święto upamiętniajace podpisanie przez Józefa Piłsudskiego dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, co legło u podstaw powstania polskich służb zatrudnienia.

Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze
Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze