Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Akcja „Chronimy płazy Gdańska”: wiosną żaby i ropuchy potrzebują pomocy

Wraz z piękną pogodą i ociepleniem gdańskie płazy jak co roku rozpoczynają okres godowy i ruszają do pobliskich zbiorników wodnych. Po drodze narażone są jednak na niebezpieczeństwo, wpadają do studzienek kanalizacyjnych, giną pod kołami aut. Można im jednak pomóc. Jak?

Akcja „Chronimy płazy Gdańska”: wiosną żaby i ropuchy potrzebują pomocy
A
A
data publikacji: 08 kwietnia 2018 r.

Akcja ratowania gdańskich płazów podczas migracji godowych odbywa się od 2008 r.
Akcja ratowania gdańskich płazów podczas migracji godowych odbywa się od 2008 r.
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Warto nie być obojętnym na los płazów, tym bardziej, że to wielce pożyteczne zwierzęta. Tylko w czwartek i piątek, 5 i 6 kwietnia, 2018 r. Płazi Patrol Interwencyjny wraz z zaprzyjaźnionym gronem społeczników przeniósł ponad 2400 płazów. Z dyżurnymi patrolu można skontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer724 323 481.

Wraz z ociepleniem pogody zagrożone są gatunki żab i ropuch, które wędrują do najbliższego zbiornika wodnego, by złożyć skrzek. Przeprawiając się przez jezdnię, która często znajduje się na ich trasie przemarszu, masowo giną pod kołami samochodów.

- Apelujemy do mieszkańców Gdańska, aby zwracali uwagę na płazy, wędrujące po drogach, aby umożliwić im bezpieczne przejście na drugą stronę jezdni - mówi Marcin Tryksza z gdańskiego magistratu.

Wpadają również w tzw. pułapki antropogeniczne, z których nie potrafią się wydostać. Takie pułapki to m.in. drogowe studzienki kanalizacyjne i deszczowe, kolektory, niezabezpieczone wykopy, czy zbiorniki wodne ze stromymi brzegami.

Gdzie płazy (które w Polsce są pod ochroną) są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo? Ulica Góralska, Michałowskiego, Do Studzienki, Myśliwska, Bytowska, Kwietna, Spacerowa oraz rejony zbiorników wodnych i retencyjnych.

W jaki sposób można im pomóc? Podpowiada gdański Wydział Środowiska, który już od 10. lat organizuje akcję pomocy dla tych zwierząt pod hasłem „Chronimy płazy Gdańska”. W ramach inicjatywy, w znanych miejscach wędrówek płazów, szczególnie dla nich niebezpiecznych, rozstawiane są płotki, znaki i pułapki - wiaderka, a grupy wolontariuszy (między innymi z Fundacji Sprawni Inaczej) przenoszą płazy do zbiorników wodnych.

Został także utworzony specjalny Płazi Patrol Interwencyjny, który przez całą dobę przyjmuje zgłoszenia dotyczące wędrówek żab i zagrożeń, jakie napotykają one na swojej drodze.  

Zadania Płaziego Patrolu Interwencyjnego:

  • przyjazd na miejsce interwencji najpóźniej w ciągu trzech godzin od zgłoszenia i podjęcie działań, które obejmują weryfikację otrzymanych przez telefon informacji i rozpoznanie przyczyny zagrożenia dla zwierząt, ew. uwolnienie płazów z pułapek antropogenicznych i - w razie potrzeby - doraźne zabezpieczenie miejsca zdarzenia
  • telefon zwrotny do osoby zgłaszającej w celu poinformowania o przebiegu interwencji
  • w przypadku stwierdzenia łamania prawa, zgłoszenie sytuacji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (w przypadkach skrajnych również na policję)

Działania związane z pomocą gdańskim płazom można śledzić na profilu facebookowym „Chronimy płazy Gdańska”.

-
oprac. AO (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. AO (0)
www.gdansk.pl